Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Iedere werkgever dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. De arbeidsongevallenverzekering is in het leven geroepen om werknemers tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werkzaamheden te beschermen. De verzekering dekt tevens werkkrachten die een tijdelijk- of een leercontract hebben.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering dekt twee soorten ongevallen:

  1. De eigenlijke arbeidsongevallen

Elk ongeval, er is dus geen sprake van ziekte, die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, maar eveneens als gevolg van het werk plaatsvinden. Het arbeidsongeval dient een externe, niet-fysieke oorzaak te hebben. Verder dient het arbeidsongeval (fysieke- of mentale) wonden bij tot gevolg hebben bij de werknemer in kwestie die het voor hem, of haar, onmogelijk maakt om te kunnen werken.

  1. Ongevallen op weg naar het werk

Bij een ongeval op weg naar het werk betreft het normale woon-werktraject van een werknemer. Een lichte afwijking, om bijvoorbeeld kinderen naar school te brengen, wordt nog altijd als het gebruikelijke traject beschouwd. Wanneer het een wat grotere afwijking van de normale route betreft, dan dient de werknemer aan te kunnen tonen dat die omweg gerechtvaardigd was. Zo kan er sprake zijn van een boodschap die je onderweg naar het werk nog zeker moest doen en niet kon wachten tot een later tijdstip. Wanneer je na het werk nog uitgebreid gaat shoppen dan zal dit uiteraard niet worden gerechtvaardigd. Net zoals bij andere arbeidsongevallen mag bij deze ongevallen geen fysieke oorzaak de boosdoener zijn.

Wat wordt door de verzekeraar vergoed?

Door het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering worden onder andere de onkosten gedekt die een werknemer maakt. In de regel hebben dergelijke kosten betrekking op:

  • als terugbetaalbaar erkende medische kosten.
  • kosten met betrekking tot verplaatsingen, bijvoorbeeld bij een werknemer die aan zijn been een gipsverband heeft waardoor taxivervoer nodig is om te komen werken. In de regel zal voor dergelijke kosten vooraf akkoord gegeven dienen te worden door de werkgever,
  • kosten ten behoeve van een prothese,
  • arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dit is een schadevergoeding die door de verzekeraar wordt uitgekeerd als een werknemer na een arbeidsongeval niet meer in staat is om te werken. Deze arbeidsongeschiktheid kan zowel tijdelijk als permanent van aard zijn. Een schadevergoeding van een arbeidsongevallenverzekering bestaat uit een geldsom die de verzekeraar frequent, bijvoorbeeld elke maand, stort gedurende een contractueel vastgestelde periode. Op die manier zal het slachtoffer een vervangingsinkomen ontvangen. Daarnaast kan het gebeuren dat een werknemer na een arbeidsongeval bepaalde dagelijks taken, zoals schoonmaken of trappenlopen, niet meer kan en hierbij hulp moet inschakelen. De arbeidsongevallenverzekering kan in een dergelijke situatie een vergoeding voor externe hulp financieren,
  • het overlijden van een werknemer zal ertoe leiden dat de verzekeraar aan de familie een bedrag uitkeert om de kosten van de uitvaart mee te betalen. Verder zal aan de rechthebbenden, zoals de partner, de kinderen of het gezin, een bepaalde vergoeding betaald worden.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20