7 opkomende landen bij 10 grootste economieën van 2030

Tegen het einde van het volgende decennium zullen de tien grootste economieën van de wereld zeven naties omvatten die momenteel als een groeiland worden bestempeld. Dat blijkt uit een rapport van de Britse bank Standard Chartered. Gesteld wordt niet alleen dat China volgend jaar de Verenigde Staten als grootste economie van de wereld – gerekend op basis van de koopkracht – zal aflossen, maar voorspeld wordt tevens dat India dat voorbeeld tegen het einde van volgend decennium zal volgen.

Op dat ogenblik zullen de Verenigde Staten volgens Standard Chartered in de hiërarchie van de wereldwijde economieën tot een derde plaats zijn teruggevallen. Indonesië zal volgens het rapport eind volgend decennium tot een vierde plaats zijn opgeklommen, gevolgd door Turkije, Brazilië, Egypte, Rusland, Japan en Duitsland.

Jongeren

“Verwacht kan worden dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand zal komen tussen het aandeel van de individuele landen in het mondiale bruto binnenlandse product en de verhouding van hun populatie-omvang ten opzichte van de totale wereldbevolking,” aldus onderzoeker David Mann, hoofdeconoom bij Standard Chartered. “De kloof in het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking zal tussen de geavanceerde en opkomende economieën immers steeds kleiner worden.”

In het rapport wordt opgemerkt dat India het volgende decennium ook zijn achterstand tegenover China zal verkleinen. Daarbij wordt vooropgesteld dat India een gemiddelde economische groei met 7,8 procent per jaar zal laten optekenen, terwijl in China rekening zou moeten worden gehouden met een vertraging tot 5 procent.

“Die vertraging weerspiegelt een natuurlijk patroon, rekening houdend met de omvang van de economie van het land,” aldus het rapport. “De snelle groei van de Indiase bevolking heeft in deze evolutie een belangrijke impact, maar dat is niet de enige factor. Investeringen in infrastructuur of andere technologieën zullen immers de productiviteit per hoofd van de bevolking gevoelig opdrijven.”

“De vergrijzing van de bevolking zal waarschijnlijk zwaar wegen op de wereldwijde economische groei, maar die problemen zullen weinig worden gevoeld in India, waar de grootste groep jongeren van de hele planeet woont,” zegt Standard Chartered. “De helft van de Indiase bevolking is jonger dan vijfentwintig jaar.”

“Men mag verwachten dat de toenemende aspiraties van een jonge bevolking het consumentisme in de Indiase economie zullen blijven ondersteunen. Maar een jonge demografie creëert ook een vraag naar een massale werkgelegenheid. Tegen het einde van het volgende decennium moeten in India in de productie en de dienstverleningdan ook ongeveer honderd miljoen nieuwe banen worden gecreëerd.”

“Om deze doelstellingen te bereiken moet de Indiase overheid een steeds groter wordende vaardigheidskloof dichten, een sterkere participatie van vrouwen in de beroepsbevolking stimuleren en de arbeidswetgeving versoepelen,” wordt er nog aangevoerd. “India zal jaarlijks ongeveer tien miljoen getrainde arbeidskrachten moeten leveren, maar momenteel is er slechts een capaciteit voor 4,5 miljoen opleidingen per jaar.”

Standard Chartered roept daarbij ook op tot hervormingen om de uitgaven in infrastructuur te kunnen opvoeren en de groeiende economische ongelijkheid in het land te verminderen.

Middenklasse

In het rapport wordt verder aangevoerd dat het Aziatische deel van het wereldwijde bruto binnenlandse product verder zal oplopen. In het begin van dit decennium was er sprake van een aandeel van 20 procent, maar dat was vorig jaar al gestegen tot 28 procent. Tegen eind volgend decennium zou Azië volgens Standard Chartered waarschijnlijk 35 procent van de wereldeconomie vertegenwoordigen.

“Daarmee zal Azië op economisch vlak even groot zijn als een combinatie van de Eurozone en de Verenigde Staten,” aldus de bank.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de middenklasse wellicht bij het begin van het volgende decennium wereldwijd zijn hoogtepunt zal bereiken. Op dat ogenblik zou immers een meerderheid van de wereldpopulatie van die bevolkingscategorie deel uitmaken.

“De groei van de middenklasse, gekoppeld aan verstedelijking en onderwijs, zou teven de effecten van de snelle vergrijzing van de bevolking in een aantal landen, waaronder China, moeten helpen bestrijden,” aldus nog Standard Chartered.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20