69 procent Belgische gezinnen heeft spaarbuffers voor minstens drie maanden

Bijna zeven op de tien de Belgische gezinnen kan het meerdere maanden redden zonder inkomen en twee op de drie inkomens worden niet getroffen door de coronacrisis. Dat zijn enkele opmerkelijke conclusies van een enquête door de Nationale Bank.

Wat is de financiële draagkracht van de Belgische gezinnen? Het was een van de cruciale vragen die rezen bij de uitstelregeling voor hypothecaire aflossingen. De Nationale Bank voegde daarom enkele vragen toe aan haar traditionele maandelijkse telefonische enquête bij een representatief staal van de bevolking (circa 1.850 bevraagde personen). Het onderzoek vond plaats tussen 31 maart en 15 april, dus in volle lockdown.

Inkomens

Misschien een verrassende eerste conclusie na alle economische doemberichten: voor twee op de drie gezinnen (67 procent) leidt de coronacrisis tot geen enkel inkomensverlies. Die groep bestaat voor ruim de helft uit de gepensioneerden. Er veranderde ook niets voor andere uitkeringsgerechtigden. De overheid doet dus dienst als ‘stabilisator’ van miljoenen inkomens.

bron: consumenten-enquëte Nationale Bank

Dat staat in schril contrast met de 13 procent Belgen die zeer fors inkomensverlies lijden. Zij zien hun inkomens met minstens 30 procent, en soms zelfs met meer dan 50 procent, wegsmelten. Het gaat voor het overgrote deel om de werkende bevolking.

Spaarbuffers

Naast de maandelijkse inkomens is de opgebouwde spaarbuffer van belang om de crisisbestendigheid van de gezinsbudgetten te meten. Een ruime meerderheid kan tegen een stootje. Bijna zeven op de tien (69 procent) van de gezinnen zeggen over voldoende spaargeld te beschikken om hun uitgaven voor levensonderhoud, zeg maar de noodzakelijke uitgaven, gedurende ten minste drie maanden te dekken.

Twee op de tien (20 procent) kan het maar 1 tot 3 maanden redden zonder inkomen en ruim één op de tien (11 procent) van de gezinnen heeft nauwelijks of geen spaargeld voor de basisuitgaven.

Financiële robuustheid

De combinatie van beide financiële indicatoren – inkomens en spaarbuffers – geeft een goed beeld van hoe blootgesteld de Belgische gezinnen zijn aan het hevige economische stormweer door de coronacrisis.

Voor ongeveer een op de twee (49 procent) gezinnen zijn de financiële risico’s beperkt: die gelukkige groep lijdt geen inkomensverlies en beschikt over een spaarbuffer van minstens drie maanden. Aan de andere kant van het spectrum is volgens de Nationale Bank ongeveer 1 gezin op 8 (of 11 à 12 procent) ‘uiterst kwetsbaar’. Die gezinnen lijden meer dan 10 procent inkomensverlies en hebben een spaarbuffer die in het beste geval voor drie maanden toereikend is.

bron: consumenten-enquête Nationale Bank

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20