5 indicatoren die economische groei beter aantonen dan BBP

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een graadmeter voor economische groei. Het is handig, maar het vertelt je niet alles. Deze vijf indicatoren zijn nog belangrijker om economische groei weer te geven.

1. Goede jobs

Statistieken over werkgelegenheid vertellen ons hoeveel mensen een job hebben. Maar ze zijn geen indicator van hoeveel jobs voldoende betalen om een degelijke levensstandaard te halen. Of hoeveel van die mensen zeker zijn dat ze de volgende maand ook nog een job zullen hebben. In het Verenigd Koninkrijk had in 2014 zo’n 94 procent van de mensen werk, en dat was een verbetering in vier jaar tijd. Maar uit een andere berekening blijkt dat slechts 61 procent een job had die voldoende betaalde om een goede levensstandaard te halen. En dat was een achteruitgang.

2. Welzijn

Een groeiende economie moet ook een verbetering in het leven van mensen betekenen. We volgen het BBP vooral, omdat we geloven dat dit het welzijn kan verbeteren. Maar waarom meten we dat welzijn dan niet rechtstreeks? Onderzoek dat mensen vraagt of ze tevreden zijn met hun leven, wordt intussen aanvaard. Factoren die dan bestudeerd worden zijn onder andere inkomen, gezondheid, woning en sociale contacten.

Sommige regeringen meten die tevredenheid over het leven bij de bevolking, maar slechts zelden nemen de resultaten een hoofdrol in bij het uitstippelen van het beleid.

3. Milieu

Er zou een nationale indicator moeten komen voor de uitstoot van CO2 gerelateerd aan onze levensstijl. En die moet dan verbonden worden met de globale doelstellingen om een gevaarlijk niveau van klimaatverandering te vermijden.

4. Gelijkheid

Uit onderzoek blijkt dat de ongelijkheid van hogere inkomens een negatieve sociale impact heeft. En er is ook twijfel of zo’n hoger loon daadwerkelijk aanzet tot harder werken. De bovenste en de onderste 10 procent van de gemiddelde inkomens worden met elkaar vergeleken, en in het Verenigd Koninkrijk zou de kloof de voorbije vier jaar gegroeid zijn, want een slechte evolutie is.

5. Gezondheid

Nog een indicator zouden de “vermijdbare overlijdens” zijn. Daarmee kan je op een eenvoudige manier de evolutie van gezondheidszorg bestuderen. Dat gaat dan over meer dan enkel de behandelingen, en dus ook de preventie. Alweer een voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk, want daar zou 23 procent van de sterfgevallen niet te hoeven gebeuren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20