21 cijfers die de enorme kloof tussen arm en rijk Amerika illustreren

Terwijl een kleine minderheid van de Amerikaanse bevolking in mooie villa’s woont, met peperdure wagens rijdt en de laatste nieuwe gadgets op zak heeft, hebben de meeste gezinnen “ zelfs wanneer zowel man als vrouw een of meerdere jobs hebben“ het moeilijk om rond te komen. In een poging de situatie van arm Amerika duidelijk te maken aan rijk Amerika publiceert Michael Snyder op zijn Economic Collapse blog deze 21 schokkende feiten.

 1. De 23.303.063 Amerikanen met de laagste inkomens verdienen samen 36% minder dan de 2.915 topverdieners.
 2. 39,6% van alle Amerikaanse werknemers verdienen minder dan 20.000 dollar per jaar (14.976 euro).
 3. De top zeven procent gezinnen in de V.S. bezitten 63% van alle rijkdom.
 4. Deze gezinnen zijn gemiddeld 24 keer rijker dan het gemiddelde gezin uit de overige 93%.
 5. 49,7 miljoen Amerikanen leven in armoede.
 6. De rijkste 1% van alle Amerikanen hebben een groter netto vermogen dan de onderste 90% samen.
 7. Gezinsinkomens dalen al voor het vijfde jaar op rij en de schulden die consumenten maken steeg sinds drie jaar geleden met 22%.
 8. De 400 rijkste Amerikanen zijn rijker dan de 150 miljoen armste samen.
 9. Het percentage mensen met een eigen woning is in geen 18 jaar zo laag geweest als nu.
 10. De zes erfgenamen van de stichter van Wal-Mart (Sam Walton) zijn even rijk als de armste 33% van alle Amerikanen samen.
 11. Achttien procent van de totale waarde aan voedselbonnen wordt in Wal-Mart uitgegeven.
 12. Sinds men de statistieken is beginnen bijhouden, heeft de Amerikaanse middenklasse er nog nooit zo slecht voorgestaan.
 13. Er zijn 1,2 miljoen dakloze jongeren in het gemeenschapsonderwijs ingeschreven “72% meer sinds het begin van de vorige recessie”.
 14. Bijna de helft van alle jongeren in het gemeenschapsonderwijs komen uit gezinnen met lage inkomens.
 15. In 1980 verdienden CEO’s van S&P 500 bedrijven gemiddeld 42 keer meer dan hun werknemers. Vandaag is dat 354 keer meer (en bepaalde CEO’s verdienen zelfs 1.000 maal meer).
 16. 37% van alle Amerikaanse families met een gezinshoofd dat jonger is dan 30 leeft in armoede.
 17. Eén op vier Amerikaanse werknemers verdient minder dan 10 dollar per uur (7,5 euro).
 18. Het percentage werknemers met een laag loon is hoger in Amerika dan in eender welk ander geïndustrialiseerd land.
 19. Ongeveer één op vijf gezinnen ontvangt voedselbonnen.
 20. Het aantal Amerikanen dat voedselbonnen ontvangt steeg van 17 miljoen in het jaar 2000 tot ruim 47 miljoen vandaag.
 21. De armste 50% Amerikanen bezitten samen slechts 2,5% van de rijkdom.
Meer