20 meest Productieve Gewoontes van Succesvolle Ondernemers

 

Het gros van de rijke mensen op aarde zijn dat niet toevallig, of met alleen maar een heleboel geluk, worden. Om rijkdom te kunnen vergaren moet er over het algemeen namelijk hard worden gewerkt, moet je toegewijd zijn en, wellicht het meest belangrijke van allemaal, moet je er een aantal productieve gewoonten op na houden om deze welvaart te kunnen bevorderen. Op het moment dat je je dus wilt richten op een verrijking binnen je werk, maar ook tijdens je dagelijks leven, zul je moeten weten waar je moet beginnen. Om je alvast een beetje op de juiste weg te helpen hebben we hieronder 20 productieve gewoonten opgesomd waarvan bekend is dat deze veel succesvolle mensen hebben geholpen bij het plaveien van hun pad naar rijkdom en succes.

Vroeg opstaan is het begin van succes

Er zijn een groot aantal bewijzen aan te voeren ten aanzien van de voordelen van vroeg je bed uitkomen. Daarbij komt verder dat de populariteit van deze bewijzen vandaag de dag nog steeds even populair zijn als eeuwen geleden, en dat is zeker niet zonder reden: vroeg opstaan is namelijk een krachtige manier om succesvol te kunnen zijn. Miljonairs zullen dan ook meestal niet lang slapen omdat ze nog talloze dingen moeten doen op een dag om hun doelen te bereiken. Uit onderzoek is vast komen te staan dat 44 procent van de rijke mensen al wakker is drie uur voordat hun eigenlijke werkdag van start gaat. Van de mindere rijken onder ons zal slechts 3 procent eveneens zo vroeg uit de veren zijn.

Niet als eerste je e-mail checken op een dag

De rijken onder ons zullen dus eerder opstaan dan de meeste andere mensen, maar wat doen ze tijdens deze extra tijd? Wat ze exact doen zal sterk van persoon tot persoon afhangen, maar wat ze niet doen, is vrijwel voor alle rijke mensen gelijk, namelijk: ze zullen niet direct na het wakker worden hun e-mail gaan checken. Veel mensen geloven echter dat het beginnen van een dag op een productiever zal zijn op het moment dat eerst de e-mailberichten worden gelezen. Rijke mensen weten echter dat er nuttiger dingen gedaan kunnen worden zo vroeg in de morgen.

Sommige rijke mensen hebben zich bijvoorbeeld aangewend om te mediteren, in hun dagboek te schrijven, een educatief artikel te lezen of hun voorsprong te vergroten op een belangrijk project. Anderen genieten echter gewoon een gezond ontbijt en doen daarna nog enkele lichamelijke oefeningen. In de regel zullen rijke mensen hun mailbox echter laten wachten tot een later moment van de dag. Voor hen hebben e-mailberichten geen topprioriteit.

Gezonde eetgewoontes

Rijke mensen hechten in de regel veel waarde aan hun gezondheid, en de daarmee samenhangende eetgewoonten. Van alle rijke mensen zullen bijvoorbeeld 57 procent dagelijks de calorieën tellen die zij binnenkrijgen, terwijl dit slechts 5 procent van de arme mensen doet. Daarnaast eet 70 procent van de rijken minder dan 300 calorieën aan junk food op een doorsnee dag. Van de arme mensen zullen daarentegen wel 97 procent van dit ongezonde voedsel naar binnenwerken.

Er zijn een heleboel redenen voor rijke mensen om goed te letten op wat ze elke dag eten, maar de meest belangrijke reden is, dat gezonde voedingsgewoontes erg bevorderlijk zijn voor een langer leven, en dus ook om de kansen te vergroten om nog meer geld te verdienen. Bovendien zullen ziektes en medische behandelingen veel geld kosten en deze kosten kunnen door gezond te eten voor een flink deel worden beperkt.

Voldoende lichaamsbeweging

In combinatie met gezond eten zullen lichamelijke oefeningen veel rijke mensen in een goede conditie helpen blijven. Hoewel veel miljonairs het doorgaans erg druk hebben, zullen ze toch bijna altijd de tijd vinden om de nodige lichamelijke oefeningen te doen. Ongeveer 76 procent van de rijke mensen zullen bijvoorbeeld minstens vier keer per week lichamelijke oefeningen doen, in vergelijking tot maar 23 procent van de arme mensen die in deze mate hun lichamelijke conditie probeert te behouden of te bevorderen.

Stel jezelf een primair doel

In de meeste gevallen hebben rijke mensen een primair doel gekozen in hun leven en richten dan ook al hun aandacht hier vervolgens op. Het maakt daarbij vaak weinig verschil of dit doel schandalig of onbereikbaar lijkt. Alles wat deze mensen doen, iedere beslissing die ze nemen en welke maatregelen zij treffen, wordt gedaan met het oog op dit primaire doel in gedachten. Door zich intensief op een doel te concentreren zal ervoor zorgen dat de rijken weten te bereiken waar andere mensen vaak alleen maar van kunnen dromen. 80 procent van de rijke mensen hebben zich dan ook gericht op het behalen van één enkel doel, terwijl slechts 12 procent van de arme mensen die doet.

Zet je doelen op papier

Het stellen van doelen is van cruciaal belang om rijkdom te kunnen bereiken, maar als dat het enige was dat telde, dan zou vrijwel ieder mens eenvoudig rijk kunnen worden. Om echter rijk te kunnen worden, is het zaak om specifieke doelen vast et stellen en deze op te schrijven. Pas dan heb je een winnende formule in handen om ooit rijk te kunnen worden. Natuurlijk zijn breed opgezette, of ronduit vage, doelen niet echt geschikt als je ooit rijk wilt worden. Specifieke doelen stellen zal je echter in staat stellen om op een tastbare manier aan een planning te werken, zoals het verdienen van een bepaald bedrag binnen een zeker tijdsbestek door middel van vooraf bepaalde activiteiten.

Succesvolle doelen zijn dan ook essentieel voor de rijke mensen. Zij hebben deze dan ook meestal weloverwogen opgesteld en werken er zeer toegewijd naartoe. 62 procent van de rijke mensen zullen zich dan ook iedere dag richten op de doelen die zij op hebben gesteld. Van alle arme mensen doet dit slechts hooguit 6 procent. Het op papier zetten van hun doelen zal zelfs door 67 procent van de rijken worden gedaan.

Besef dat tijd geld kost.

Over het algemeen werken rijke mensen hard om hun doelen te kunnen bereiken, met uitzondering van de meesten die rijk zijn geworden op een andere manier. De hardwerkende rijken zullen dan ook proberen te voorkomen dat ze tijd verspillen aan niet-productieve zaken, zoals social media. Ze zijn er namelijk van overtuigd dat tijd erg kostbaar is en dat elke verspilde minuut hen geld zal kosten. In plaats van rekening te houden met hun wekelijkse-, maandelijkse- of jaarlijkse inkomsten, zal een rijk persoon zich in het bijzonder richten op hoeveel er verdiend moet worden per uur en hoeveel geld er verloren zou gaan door andere taken uit te voeren, waar dus geen geld kan worden binnengehaald. Op die manier kunnen rijken de tijd benutten voor zaken, die door een heleboel andere aan minder belangrijke dingen zal worden besteed. 

Gebruik een dagelijkse takenlijst

Met het oog op een breder doel dat je wilt bereiken, zoals het verwerven van een zekere rijkdom, dien je een aantal kleinere doelen mee te nemen in het volledige proces. Om die reden maakt het gros van de rijke mensen elke dag gebruik van takenlijsten (81 procent), terwijl slechts 19 procent van de arme mensen deze werkwijze hanteert. Bovendien zullen 67 procent van de rijke mensen ook echt minstens 70 procent van hun takenlijst afwerken op een dag. Vaak zelfs ligt dit percentage nog wat hoger.

Neem weloverwogen risico’s.

Rijke mensen beseffen zich maar al te goed dat het nemen van bepaalde risico’s kan leiden tot het ontvangen van beloningen. Om die reden zullen zij dan ook extra bereid zijn om net wat meer risico te lopen, maar dan wel op een weloverwogen manier en dus niet roekeloos een gok wagen. Bovendien weten de rijken exact wat ze ​​te verliezen hebben op het moment dat een genomen risico niet tot een beloning zal leiden. Ze slagen er doorgaans beter in om een rampenplan op te stellen voor het geval er zaken niet volgens plan verlopen. Op die manier kunnen ze bovendien de verliezen weten te minimaliseren.

Neem ruim de tijd voor de lunch

Veel rijke mensen nemen ruim de tijd om te gaan lunchen en besteden regelmatig een uur, of zelfs meer, voor hun lunch. Dit lijkt in te druisen tegen het idee dat tijd geld kost, maar deze rijken begrijpen heus wel dat ook bevorderlijk is voor hun werk als zij voldoende pauzes nemen. Na deze pauze zullen ze immers weer veel productiever zijn doordat ze enige tijd hebben kunnen ontspannen en zichzelf hebben weten op te laden voor de rest van de werkdag.

Leid een zuinig leven.

Voor de meeste rijken is inmiddels wel bekend dat ze geld uit dienen te geven om meer geld te kunnen verdienen. Maar desondanks zullen de meeste minder rijken onder ons geen rekening hebben gehouden met het feit dat hoe meer geld er uit wordt gegeven, hoe minder geld je uiteindelijk hebt en dat niet alle uitgaven direct zullen leiden tot het verwerven van rijkdom.

Rijke mensen vermijden bijvoorbeeld het doen van te hoge uitgaven. Zelfs als ze zonder problemen een half miljoen euro uit kunnen geven voor een gloednieuwe en uiterst luxe auto, wil dat nog niet zeggen dat ze dit ook zullen doen. De rijken zullen namelijk graag de nodige tijd investeren in het vergelijken van, en onderhandelen over, de uiteindelijke prijs. Op die manier proberen ze de meest gunstige deal in de wacht te slepen en zo zoveel mogelijk euro’s in hun zak te houden. Met andere woorden ze zullen liever geld besparen, dan dat ze zomaar met hun euro’s gaan smijten.

Vermijd om te gaan gokken.

Het winnen van de loterij zou in theorie ieder mens direct rijk kunnen maken. Het gros van alle rijke mensen gelooft echter niet in de factor geluk, maar wel in de acties en gewoonten die mogelijkheden scheppen om gelukkig te worden en rijkdom te verwerven. Om die reden zal slechts 6 procent van alle rijke mensen regelmatig meespelen met één of andere loterij. Van de armere mensen zal echter 77 procent  van tijd tot tijd juist wel een gokje wagen. Rijke mensen geloven namelijk dat je je eigen geluk, en dus ook rijkdom, kunt vinden door je te focussen op de gestelde doelen en door hard te werken.

Lees veel, maar niet voor je plezier.

Rijke mensen zijn er vaak van overtuigd dat het belangrijk is om zichzelf te verbeteren, zich te ontwikkelen en voortdurend bij te leren. Om aan deze behoeften te kunnen voldoen zullen ze dan ook regelmatig het nodige leesvoer tot zich nemen. Van alle rijke mensen zegt 86 procent te houden van lezen, dit in tegenstelling tot slechts 26 procent van de mensen die over minder geld beschikken.

Het is echter niet alleen van belang hoeveel de rijke mensen lezen, maar zeker ook wat voor materiaal ze hiervoor kiezen. Een rijk persoon zal doorgaans kiezen voor non-fictie verhalen of artikelen die in de regel zijn bedoeld om zichzelf te kunnen verbeteren. 88 procent van de rijke mensen besteden dan ook minimaal een half uur per dag aan het lezen over onderwerp die hen kunnen helpen om dit doel te bereiken.

Succesvol netwerken

De meeste rijke mensen begrijpen dat ze om succesvol te kunnen zijn, ze zichzelf dienen te omringen met andere mensen die succes hebben weten te boeken. Netwerken  met andere rijke mensen, of met mensen die eveneens rijk kunnen worden, is cruciaal voor het belangen van hun eigen successen. Uit onderzoek is vast komen te staan dat 79 procent van alle rijke mensen minimaal vijf uur per maand besteden aan netwerken, ongeacht of dit nu op een conferentie, tijdens een klantencontact, online of gewoon tijdens een koffiepauze is. Hier staat tegenover dat maar 16 procent van de arme mensen consequent bezig is met netwerken. Dit stelt de rijken in staat om hun mentaliteit te meten aan die van andere personen die succesvol zijn.

Weet wanneer je met werken moet stoppen

Hard werken is van essentieel belang voor het succes van rijke mensen, maar ze weten eveneens dat het belangrijk is om wat tijd voor zichzelf te nemen, te ontspanning en aan zelfverbetering te doen. Om deze reden zul je hen slechts zelden een nacht door zien ploeteren. Doordat ze zichzelf dan alleen maar zouden pushen om verder te werken, zullen ze uiteindelijk alleen maar uitgeput raken en niet meer efficiënt kunnen werken. Ze bereiken daardoor dus eerder een averechts effect terwijl ze bij voorkeur waardevolle resultaten trachten te behalen. Dit is immers essentieel voor hun succes. Nadat de meeste rijken de deur van hun werkruimte achter zich dicht hebben gedaan, aan het einde van een werkdag, zullen ze niet eerder weer gaan werken dan de volgende ochtend.

Geef iets terug aan de maatschappij

Liefdadigheid  en filantropische instelling kenmerken een heleboel rijken. De mensen die rijk en succesvol zijn, hebben dan ook vaak de neiging om gul te zijn en een deel van hun rijkdom met anderen te delen. Zo hebben rijken in de loop van de geschiedenis al vaak laten zien dat ze de maatschappij regelmatig wat terug willen geven, zoals Nelson Rockefeller, Andrew Carnegie, Carlos Slim en Bill Gates deden.

Vermijd lange tijd televisie kijken

Uit onderzoek is gebleken dat 67 procent van alle rijke mensen hooguit één uur, maak zelfs nog veel minder, televisie kijkt op een dag, terwijl 23 procent van de arme mensen hun tijd voor de televisie weet te beperken. Verder zullen rijken doorgaans het kijken naar reality shows proberen te vermijden, en kijkt slechts  6 procent van hen naar dit soort programma’s. Van de minder rijke mensen zullen echter 78 procent juist wel naar dergelijke shows op televisie kijken. Rijke mensen kiezen over het algemeen eerder voor meer productieve manieren om hun (vrije) tijd door te brengen.

Houd je emoties onder controle

Een heleboel mensen zijn ervan overtuigd dat rijke mensen het zich kunnen permitteren om niet alleen eerlijk, maar zeker ook erg bot te zijn. In de praktijk ligt dit doorgaans net iets anders omdat de rijken juist goed beseffen dat niet elke gedachte, of emotie, naar buiten moet worden gebracht. Goede relaties zijn een belangrijke basis voor financieel succes, en het uitspreken van je gedachten en gevoelen, zou deze relaties juist ernstig kunnen beschadigen. Om die reden zal maar 6 procent van alle rijken kenbaar maken wat ze regelmatig denken, terwijl 69 procent van de arme mensen dit juist wel van tijd tot tijd doet.

Luister meer, maar praat weinig.

Effectieve communiceren  is een cruciale vaardigheid die rijke mensen prima lijken te beheersen. Ook het luisteren is een belangrijk onderdeel van een effectieve communicatie die absoluut niet uit het oog mag worden verloren. Over het algemeen besteden rijke mensen vijf minuten aan het luisteren naar anderen tegenover iedere minuut die ze zelf aan het woord zijn. Deze werkwijze zal hen in staat stellen om echt te begrijpen wat andere mensen willen, gesprekken te houden om verdere relaties op te bouwen en op een eenvoudiger manier hun succes te bevorderen.

Ga niet (te vroeg) met pensioen.

Terwijl de rijken uitgebreide spaarmogelijkheden hebben en doorgaans een enorme pensioenportefeuille in hun bezit hebben, zullen ze meestal niet van plan zijn om  met pensioen te gaan. Wanneer ze wel pensioenplannen hebben, zullen ze deze meestal veel later dan de meeste andere mensen ten uitvoer brengen. Volgens een onderzoek ligt de gemiddelde pensioenleeftijd voor rijke mensen ongeveer tien jaar hoger dan die van arme mensen. De reden hiervoor is niet dat ze moeten blijven werken, maar wel dat ze hun werkzaamheden voort willen blijven zetten.

Hoe langer ze namelijk blijven werken, hoe meer geld ze kunnen verdienen. Zolang hun gezondheid het toe zal laten, zullen rijke mensen dan ook hun doelen na blijven jagen. Rijken kiezen er vaak voor om niet met pensioen te gaan, gewoon omdat de meeste van hen genieten van de dingen die ze doen, is het idee om te blijven werken niet alleen aantrekkelijk maar ook erg geruststellend.

Conclusie

Geld verdienen zal er helaas niet in alle gevallen voor zorgen dat je elk probleem op kunt lossen. Het is doorgaans wel een teken van passie, capaciteit en doorzettingsvermogen voor de mensen die succesvol zijn in het leven en rijkdom hebben verworven. Wanneer je probeert om zoveel mogelijk van bovenstaande gewoontes op te nemen in je dagelijkse leven en zorg ervoor dat ze tot je vaste routines gaan behoren. Op die manier kun je jezelf in een positie plaatsen die de kans op het verwerven van je eigen succes en rijkdom te vergroten. Dit geldt overigens niet alleen op financieel vlak, maar ook voor de rest van je leven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20