16 cijfers die aangeven dat het Amerikaanse kapitalisme tegen zijn grenzen aanbotst

1. De top 0,1 procent van Amerikanen bezit nu meer rijkdom dan de onderste 80 procent. De drie rijkste Amerikanen bezitten meer dan de armste 50 procent van de bevolking. (Washington Post

2. Sinds 1983 is het aandeel in de nationale rijkdom van de lagere- en middenklasse gedaald van 39 procent van het geheel tot 21 procent. Aan de andere kant van het spectrum hebben de gezinnen in de hogere inkomensklasse hun aandeel in de rijkdom zien toenemen van 60 tot 79 procent. (Washington Post

3. De 25 procent armste gezinnen (31 miljoen families) in de VS bezitten gemiddeld 200 dollar. (Federal Reserve

4. In de jaren 1950 moesten de superrijken 70 procent van hun inkomen afdragen aan de belastingen. In de jaren 1980 daalde dit tot 47 procent en tot 23 procent vandaag. Dat is minder dan wat de middenklasse aan belastingen betaalt. (‘The Triumph of Injustice‘, Emmanuel Saez & Gabriel Zucman)

5. In 2018 leefden 106 miljoen Amerikanen onder de federale armoedegrens (51.583 dollar of 42.281 euro voor een familie van vier). Dat aantal is sinds 2000 dubbel zo snel gegroeid als de bevolking in haar geheel. (‘Poverty Tresholds’, US Census Bureau) 

6. 17,9 procent van de Amerikaanse kinderen leeft in een gezin waar niet altijd voldoende eten voorradig is. (Brookings Institute)

Superrijken deden geweldige zaken tijdens de pandemie

7. De superrijken deden geweldige zaken tijdens de pandemie. Hoe rijker men was, hoe meer men verdiende. Begin augustus hadden Amerikaanse miljardairs hun fortuin met 637 miljard dollar zien toenemen. (‘How Billionaires Got $637 Billion Richer During the coronavirus Pandemic‘, Business Insider)

8. Zwarte families bezitten gemiddeld een tiende van de rijkdom van blanke families. (‘Examining the Black-White Wealth Gap‘, Kristen McIntosh et al.)

9. Aan 38 van de 100 Amerikaanse topuniversiteiten, inclusief de 5 Ivy Leagues, studeren meer jongeren afkomstig uit de 1 procent rijkste families dan studenten uit de 60 procent armste families. (‘Some Colleges Have More Students From the Top 1 Percent Than The Bottom 60. Find Yours‘, Gregor Aisch et al.)

10. De Harvard University zit op een oorlogskas van 40 miljard dollar aan schenkingen en heeft een toelatingsratio van 4,6 procent. Rijke kinderen maken dubbel zoveel kans om naar de universiteit te gaan als arme kinderen. Ze maken ook vijf keer meer kans om aan een eliteschool te worden toegelaten. (‘Wealth’s Influence on Enrollment and Completion‘, Inside Higher Ed.)

Het belang van een postcode

11. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste factor in de bepaling van de levensverwachting van een Amerikaan de postcode is van de plek waar hij geboren werd. (‘Your ZIP Code Determines Your Life Expectancy, But Not in these 7 Places‘, governing.com)

12. De belangrijkste factor voor toekomstig succes is niet talent, noch hard werk, noch geluk. Het is de hoeveelheid geld waarover de ouders beschikken. Het verwachte toekomstige inkomen van kinderen geboren in de 10 procent rijkste gezinnen is drie keer hoger dan dat van kinderen in de 10 procent armste gezinnen. (‘Economic Mobility in the United States‘, Pablo Mitnik)

13. In 1992 kostte een huis in San Francisco gemiddeld 2,8 jaarlonen. Vandaag moeten 10 jaarlonen worden neergeteld. (Business Insider)

14. Tijdens de regering van Jimmy Carter (1976 -1980) werden bijna dubbel zoveel nieuwe bedrijven opgericht als vandaag. (‘American Entrepreneurship is Actually Vanishing‘, Leigh Buchanan)

15. Het gemiddelde fortuin van de Democratische senatoren bedraagt 946.000 dollar; dat van hun Republikeinse collega’s 1,4 miljoen dollar. (‘Post Corona‘, Scott Galloway)

16. De zelfmoord onder jongeren is op 10 jaar tijd met 56 procent toegenomen.  Meisjes tussen 10 en 14 verdrievoudigden tussen  2009 en 2015 het aantal pogingen to zelfverminking. (‘Youth Suicide Rate Increased 56 procent in Decade‘, WSJ)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20