Welk Grieks economisch ‘herstel’? Chaos was nooit groter

Grieks staatspapier met een looptijd van 2 jaar betaalt nu minder rente dan gelijkaardige Amerikaanse obligaties. Dat betekent met andere woorden dat de financiële markten meer vertrouwen hebben in Griekenland dan in de VS. De media hebben de laatste tijd dan ook de mond vol over ‘het economisch herstel‘ in het op het altaar van de euro geslachtofferde land.

Maar wie de situatie in het land van dichterbij bekijkt, komt tot een gans andere conclusie.

Onbetaalde belastingen bedragen  55% van het bbp

Volgens statistieken van het IAPR bedragen de achterstallige en onbetaalde belastingen in het land nu meer dan 55% van het bruto binnenlands product.

De oorzaak is niet ver te zoeken. De Grieken hebben een historische weerstand tegen het betalen van  belastingen. Maar ze kunnen die belastingen nu ook gewoon niet langer betalen.

Van de 100 miljard die nog openstaan zou in het beste geval nog 15 miljard kunnen worden gerecupereerd. De rest van de betalingsachterstand staat op naam van failliete bedrijven of overledenen.

In 2017 heeft de Griekse belastingdienst beslag gelegd op de pensioenen, lonen en activa van 180.000 belastingplichtigen.

Volgens de Wall Street Journal komt er sinds 2014 elke maand 1 miljard euro extra bij aan schulden die niet betaald kunnen worden. 4,17 miljoen Grieken – 1 op 2 – staan nu bij de belastingdienst in het krijt.

Banken geven ‘haircuts’ op oude leningen

Dan is er nog een recent onderzoek dat de omvang van de financiële chaos duidelijk maakt. Banken beloven nu ‘haircuts’ tot 90% op oude, openstaande leningen, wanneer een nieuwe lening wordt aangegaan. Op die manier hoopt men alsnog 10% van een in de boeken als verloren ingeschreven lening te recupereren.

Staken voor het recht op staken

Ook de sociale onrust in het land breidt ondertussen uit. Op 15 januari wil de regering een nieuwe wet goedkeuren die het stakingsrecht moet beperken. Het is een van de eisen die de troïka van EU-IMF en ECB stelde bij het goedkeuren van de vele miljarden aan financiële noodhulp voor het land. Vrijdag hebben een aantal vakbonden in de openbare sector tot een algemene staking opgeroepen. Ze staken met andere woorden voor het recht te mogen staken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20