Wonder boven wonder… Het gaat goed met de Griekse economie

De economie van Griekenland toont duidelijke tekenen van herstel, maar nog lang niet iedereen voelt de voordelen van de heropleving. Vooral de kleinere ondernemingen blijven worstelen met de hoge fiscale lasten en de beperkte consumentenbudgetten, waardoor hun winsten en omzetten onder druk blijven staan.

Er blijven dan ook veel vragen bij de optimistische rapporten die over de Griekse economie worden gepubliceerd. Onder meer rapporten van de Deutsche Bank en de Bank of Greece maken gewag van positieve ontwikkelingen voor de Griekse economie. Daarbij wordt erop gewezen dat de Griekse economie al drie kwartalen op rij een groei laat optekenen en verwacht wordt dat die trend zich ook de volgende jaren zal doorzetten. Tevens wordt beklemtoond dat de werkloosheid tot het laagste niveau in zes jaar is teruggevallen. De financiën van het land geven eveneens positieve signalen af en verwacht wordt dat Griekenland vanaf volgend jaar opnieuw zichzelf zal kunnen financieren en na volgende zomer ook niet meer afhankelijk zal zijn van Europese noodsteun. Ook binnen het Griekse bedrijfsleven kan volgens Michael Massourakis, hoofdeconoom van de Griekse Federatie van Ondernemingen, opnieuw met optimisme naar de toekomst worden gekeken. Desondanks blijven vooral de kleine en middelgrote bedrijven sceptisch. Op uitzondering van toerisme en logistiek zouden de kleinere Griekse ondernemingen nog altijd grote druk voelen. Dat erkent ook Massourakis, die te kennen geeft dat het bedrijfsleven nog altijd met een bijzonder hoge belastingdruk worstelt. Kleinere bedrijven zijn volgens hem van nature voor dergelijke problemen kwetsbaarder.

Banken

Vele Griekse zelfstandigen en kleine familiebedrijven zien echter weinig reden tot enthousiasme. Door de hoge belastingen zijn de winstmarges volgens hen zo klein geworden dat overleven een grote uitdaging is geworden. Opgemerkt wordt dat de overheid uit de bedrijfsactiviteiten vaak meer inkomsten haalt dan de ondernemingen zelf. Op die manier wordt volgens hen elke stimulans tot ondernemen weggenomen. Bovendien wordt gewezen op de bezuinigingen op inkomens en pensioenen, waardoor de bestedingskracht van de bevolking is aangetast. Door de zware lasten kunnen ondernemingen naar eigen zeggen ook geen loonsverhogingen doorvoeren. Voor hen blijft de situatie dan ook compleet geblokkeerd. Volgens Michael Massourakis moeten vooral een aantal bureaucratische hindernissen worden weggewerkt, maar hij verwacht dat de hervormingen uiteindelijk hun vruchten zullen afwerpen. Hij kan de kleine ondernemers echter voorlopig niet overtuigen. Onder meer wordt aangegeven dat de bedrijven weinig baat hebben bij een flexibele arbeidsmarkt, die ontslagen gemakkelijker maakt. Daarentegen moet volgens velen vooral de koopkracht van de werknemers worden versterkt, zodat er opnieuw meer geconsumeerd kan worden. Bovendien blijkt ook het vertrouwen in de Griekse banken nog lang niet hersteld. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20