10 zaken die je niet wist over vriendschap

Om de zeven jaar verbreek je zowat de helft van al je vriendschappen om er nieuwe op te bouwen. Hoewel je beste vriend vandaag je permanente vertrouweling mag zijn is er slechts 30% kans dat ie binnen 7 jaar nog steeds je beste vriend zal zijn.

Wat de rest van je vrienden betreft; slechts 48% zal ook in 2019 nog regelmatig deel uitmaken van je leven.

Mensen die weinig met elkaar gemeen hebben trekken elkaar zelden aan. De kans dat u aangetrokken wordt, een gelukkig huwelijk hebt of vriendschap sluit met iemand die op u lijkt is veel groter dan wanneer dat niet het geval is.

Vriendschappen onder mannen zijn minder emotioneel dan die onder vrouwen, maar daarom zijn ze nog niet inferieur. Wie het vrouwelijk paradigma over vriendschap beschouwt als het enige waardevolle, maakt een fout. Dat zegt Geoffrey Greif, professor aan de universiteit van Maryland’s School of Social Work, die bestudeerde hoe 386 mannen hun vriendschap onderhielden en voedden.Vrouwenvriendschappen zijn rechttoe-rechtaan: ze praten, wenen en delen samen hun geheimen. Mannenvriendschappen zijn anders: ze golfen, voetballen en houden pokeravondjes. Een man vertelde dat hij al achttien jaar wekelijks met hetzelfde stel vrienden pokert, maar niet eens de namen van de kinderen van zijn vrienden kan opnoemen.

Volgens assistent-professor Chaeyoon Lim die het onderzoek leidde is er geen twijfel mogelijk: ‘De studie toont duidelijk aan dat het niet het kerkbezoek en de religieuze diensten zijn die mensen gelukkiger maken, maar de vrienden die mensen er maken en het intieme sociale netwerk dat zo ontstaat.’ Volgens Lim willen mensen vooral ergens bijhoren. ‘Een van de belangrijkste functies van godsdienst is het dat mensen deel gaan uitmaken van een morele gemeenschap die zich baseert op geloof.’

De sterkte van deze vriendschappen binnen de geloofsgemeenschap hangt bovendien af van een uitgesproken religieuze identiteit: zo zullen Jehova-getuigen bijvoorbeeld hechtere vrienden zijn dan de gemiddelde zondagsgangers. Individuele aspecten hadden volgens het onderzoek – waaraan katholieken en protestanten deelnamen – geen impact op het welbevinden.

Platonische vriendschappen tussen mannen en vrouwen zijn mogelijk. Als je een vrouw bent. Bij mannen is seksuele of fysieke aantrekking vrijwel altijd een factor. Vrouwen voelen zich dus minder aangetrokken tot hun vrienden en gaan ervan uit dat die dat ook niet zijn. Mannen aan de andere kant hebben de indruk dat hun vriendinnen een relatie met hen willen, al repliceren ze niet altijd dat gevoel.

Negatieve gevoelens over een derde persoon bespreken smeedt vriendschapsbanden. Dat blijkt uit de studie ‘Interpersonal chemistry through negativity: Bonding by sharing negative attitudes about others”. (…)

Het delen van negatieve opvattingen triggert het gevoel tot dezelfde groep te behoren. Het is ook goed voor het zelfvertrouwen dat een ander dezelfde afwijzende mening heeft. Opmerkelijk is dat de proefpersonen niet bewust waren van dit effect. Zij dachten dat het delen van positieve opvattingen een gunstig effect had op onderlinge verbondenheid.

50% van de relaties die we onderhouden zijn met mensen om wie we geven, maar met wie we vaak ook serieuze conflicten uitvechten en voor wie we dikwijls negatieve gevoelens koesteren. Waarom we vrienden met hen blijven? Niet omdat ze vlakbij wonen of omdat ze tot onze sociale cirkel behoren.

Wel om redenen die we onszelf opleggen: ‘Ik ben niet het soort persoon dat vrienden laat vallen’ of ‘De goede momenten overtreffen de slechte’, dat soort excuses.

Facebookgebruikers hebben hechtere relaties. Wie Facebook meermaals daags bezoekt heeft banden met anderen die in vergelijking met andere internetgebruikers tot 9% hechter zijn.

Wie Facebook meermaals daags bezoekt krijgt ook offline meer emotionele steun en vriendschap (bezoek wanneer je ziek bent bvb.)

Meer