Zwitserse autostrades krijgen oplaadpunten voor elektrische wagens

Vanaf volgend jaar zullen in Zwitserland op de rustplaatsen langs de autostrades oplaadpunten voor elektrische wagens kunnen worden geïnstalleerd. Dat heeft het Office Fédéral des Routes (Ofrou) gemeld. Er werd tevens aangekondigd dat een aanbesteding zal worden gelanceerd, in de hoop een aantal geïnteresseerde partijen te kunnen aantrekken voor het beheer van de oplaadstations.

Begin dit jaar werd de Zwitserse wetgeving veranderd, waardoor op de rustplaatsen langsheen de autostrades ook andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen kunnen worden verkocht. Het Ofrou zou per rustplaats een bedrag van 0,5 miljoen Zwitserse frank investeren in de installatie van de oplaadpunten.

Concessies

“Elektrische wagens worden steeds belangrijker in het autoverkeer en kunnen Zwitserland helpen om zijn doelstellingen op het gebied van energie en klimaatverandering te realiseren,” aldus een woordvoerder van de Zwitserse regering. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden die door de Zwitserse regering worden opgelegd, zullen een concessie van maximaal dertig jaar op de uitbating van de oplaadpunten kunnen krijgen.

Onder meer is bepaald dat de geleverde elektriciteit een duurzaam karakter moeten hebben en bovendien in Zwitserland moet zijn opgewekt. De uitbaters zullen de investering van de Ofrou bovendien met een jaarlijkse vergoeding moeten afbetalen.

Geraamd wordt dat een honderdtal rustplaatsen langs de Zwitserse autostrades met elektrische oplaadpunten zouden kunnen worden uitgerust. De betrokken locaties zijn ook uitgerust met toiletten, groene ruimtes, banken en soms ook kiosken met een aanbod snacks en dranken.

Grote Sint-Bernhard

Gehoopt wordt dat de eerste installatie tegen eind volgend jaar in gebruik zal kunnen worden genomen. De Zwitserse federale overheid beheert een netwerk met een totale lengte van 1.840 kilometer. Op sommige lokale routes zijn al wel een aantal oplaadpunten geïnstalleerd. Deze punten worden uitgebaat door de kantons.

In de loop van vorig jaar werd onder meer op bergpas van de Grote Sint-Bernhard, op een hoogte van 1.900 meter, een laadpunt voor elektrische auto’s geïnstalleerd. De geleverde elektriciteit is er afkomstig van een waterkrachtcentrale die in de berg is gebouwd.

Meer