Zwitsers sperma is van minderwaardige kwaliteit

Ook in Zwitserland ligt de kwaliteit van het mannelijke sperma onder de normen van de World Health Organization (WHO). Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Genève (Unige), gebaseerd op een analyse van het sperma van meer dan 2.500 jongeren tussen achttien en tweeëntwintig jaar over een periode van vijftien jaar.

Zwitserland sluit zich met deze resultaten – gebaseerd op het aantal, de morfologie en de beweeglijkheid van de spermatozoa – aan bij de landen die het meest getroffen zijn door een daling van de spermakwaliteit.

60 procent

“We hebben ontdekt dat het Zwitserse sperma over het algemeen een slechte kwaliteit heeft,” benadrukt onderzoeksleider Serge Nef, professor genetische geneeskunde aan de Université de Genève. “In een aantal gevallen is er zelfs sprake van een kritieke situatie. Bij meer dan 60 procent van de monsters bleek bij minstens een van de drie gestelde parameters een probleem. Ongeveer 5 procent liet op de drie factoren een inferieure score optekenen.”

Bij 17 procent van de stalen lag het aantal spermatozoa onder de drempel van 15 miljoen per milliliter. De beweeglijkheid van spermatozoa was zelfs nog kritischer. Hier bleek 25 procent van de respondenten problemen te hebben. “Het zou echter te ver gaan om over een alarmsituatie te spreken,” zeggen specialisten. “Men kan niet beweren dat de reproductie in het gedrang zou kunnen komen.”

Laurent Vaucher, uroloog aan Clinique de Genolier, benadrukt dat een gedaalde spermakwaliteit op een bepaald ogenblik geen gevolgen voor de vruchtbaarheid hoeft te hebben. “Een normale vruchtbare vrouw kan de inferieure zaadkwaliteit van de man immers helpen compenseren,” benadrukt Vaucher. “Bovendien moet men ermee rekening houden dat de spermakwaliteit variaties in periodes van drie tot zes maanden kent.”

Nicotine

De onderzoekers wijzen er verder op dat alle geografische gebieden van het land ongeveer dezelfde resultaten tonen. Er zijn ook geen verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden. In Zwitserland is voor de eerste keer een onderzoek naar de kwaliteit van het sperma uitgevoerd. Eventuele uitspraken over een dalende kwaliteit kunnen dan ook niet worden gedaan.

Wel zou een vergelijking kunnen worden gemaakt met een aantal andere geïndustrialiseerde landen, waar een verslechtering van de spermakwaliteit is gebleken. Daarbij was vooral sprake van een afname van de gemiddelde spermatozoa-concentratie per milliliter. Op vijftig jaar tijd was er daarbij een daling van 99 miljoen eenheden tot 47 miljoen eenheden.

Zwitserland sluit zich in de internationale rangschikking aan bij naties zoals Denemarken, Noorwegen en Duitsland, die eveneens een slechte spermakwaliteit lieten optekenen. Ook de oorzaken van de middelmatige spermakwaliteit blijven onduidelijk. Naast de spermastalen werd bij de proefpersonen en hun ouders ook informatie ingezameld over levenswijze en gezondheid.

“Indien de lagere spermakwaliteit één oorzaak zou hebben gehad, zou hierover duidelijkheid zijn geweest,” zeggen de onderzoekers. “In werkelijkheid is er wellicht sprake van een combinatie van factoren. Wel is al gebleken dat het tabaksconsumptie door de moeder een negatieve impact heeft op de spermakwaliteit van haar zonen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20