Zweden vraagt EU om het mijnen van Bitcoin te verbieden

De Zweedse regering vraagt de EU het mijnen van Bitcoin te verbieden. Volgens de Zweden is het mijnen van de cryptomunt niet enkel slecht voor het klimaat, het is ook slecht voor de wereldwijde inspanningen inzake de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Dat is een opmerkelijk standpunt, want eerder dit jaar zei Cathie Wood, hoofd van Ark Invest, nog dat “er niets beters is dan Bitcoin voor ESG“. Ze voegde eraan toe dat “Bitcoin waarschijnlijk deel zal gaan uitmaken van de ecosystemen van nutsbedrijven, en hernieuwbare energie sneller zal verspreiden dan anders het geval zou zijn.” Wood vond een medestander in Twitter- en Squarebaas Jack Dorsey. Die tweette in april dat “Bitcoin groene energie stimuleert.”

Vandaag stoot de Bitcoin-mijnbouw massaal veel CO2 uit. De schattingen variëren, maar vaak wordt de totale uitstoot vergeleken met die van landen als Ierland of Griekenland. Uit cijfers van de financiële nieuwssite Finbold moet blijken dat ‘miners’ tot acht keer meer energie verbruiken dan de techgiganten Facebook en Google samen. Een transitie naar wind-, zonne- en waterkracht zou dat probleem grotendeels oplossen.

De recente Zweedse verklaring geeft aan dat de landen waar ‘miners’ groene energie zoeken, die ‘miners’ misschien liever kwijt dan rijk zijn. Zweden stelt dat Bitcoinproductie met behulp van hernieuwbare bronnen helemaal niet milieuvriendelijk is. Want het slokt de elektriciteit op die hard nodig is om grotere industrieën van fossiele brandstoffen af te helpen. Ook dwingt het gastlanden mogelijk om vuile energie uit het buitenland te gaan importeren, waardoor hun uitstoot opnieuw toeneemt.

Jaarlijkse emissies gelijk aan aan 100 miljoen retourvluchten tussen Zweden en Thailand

Op 5 november hebben de Zweedse financiële toezichthouder en het Zweedse bureau voor milieubescherming een gezamenlijke verklaring over Bitcoin afgelegd. Zij zien weinig voordelen in cryptocurrencies. 

“De sociale voordelen van crypto-activa zijn twijfelachtig,” schrijven ze. Aangezien ze “vaak worden gebruikt voor criminele doeleinden, zoals het witwassen van geld, het financieren van terrorisme en het betalen van ransomware”. In hun schrijven is sprake van “emissies die jaarlijks gelijk staan aan 100 miljoen retourvluchten tussen Zweden en Thailand”.

De Zweedse auteurs merken op dat ‘miners’ wel degelijk op zoek zijn naar plaatsen waar ze met schone energie kunnen produceren. Op die manier willen ze het verzet van investeerders en regelgevers tegen cryptomunten tegengaan.

Zweden, een van ’s werelds groenste economieën, is daarbij een aantrekkelijke keuze. “Tussen april en augustus van dit jaar is het elektriciteitsverbruik voor Bitcoin in Zweden met honderden procenten gestegen”, schrijft het duo. Volgens hun schatting verbruikt de industrie nu 1 terawattuur per jaar. “Dat is gelijk aan de elektriciteit van 200.000 Zweedse huishoudens,” stelt het rapport.

Bitcoin zwaar belasten en reguleren

In de verklaring wordt voorgesteld om de de productie van Bitcoin zwaar te gaan belasten. Ook moeten regelgevers en nutsbedrijven beter worden geïnformeerd over de gevaren van het mijnen. Toch zal ook dat volgens de auteurs niet volstaan. “Geen van deze opties zal de milieuschade voorkomen die we vandaag als gevolg van deze activiteiten ondervinden”, schrijven ze. “De uitstoot moet hier en nu stoppen.”

Daarom roepen de auteurs de Europese Unie op om alle “energie-intensieve mijnbouw” te verbieden. Zo’n verbod zou alle bestaande installaties in het blok van 27 landen zou stilleggen. Zij vragen de overheid ook in eigen land het goedkeuren van nieuwe mijnbouwinstallaties te stoppen. De toezichthouders rekenen ook op een ingrijpende EU-actie om de fabrieken die al actief zijn binnen de Zweedse landsgrenzen te sluiten.

Miners kijken steeds vaker naar Scandinavië

Vandaag de dag heeft Europa een bescheiden aandeel in de wereldwijde Bitcoin-productie. Volgens de universiteit van Cambridge zijn Duitsland en Ierland de twee grootste producenten. Samen goed voor ongeveer 11 procent van het wereldwijde totaal. Maar zoals het Zweedse rapport benadrukt, vestigen mijnbouwers zich in Scandinavische landen omdat de meeste energie daar groen en doorgaans goedkoop is. Zweden zou vandaag ongeveer 1,2 procent van het totale energieverbruik van de cryptocurrencies voor zijn rekening nemen. Buurland Noorwegen raakt ook steeds meer in trek. 

Of de EU gevolg zal geven aan de oproep van Zweden blijft afwachten. Maar beide instanties hebben een sterk argument. Europa zal veel meer groene energie nodig hebben dan het nu produceert om zijn torenhoge klimaatambities waar te maken. Alle hernieuwbare energie die Bitcoin gebruikt, is energie die huizen en bedrijven niet kunnen gebruiken. Meer Bitcoin delven met wind-, zonne- en waterkracht zou de vooruitgang van de wereld naar een groene toekomst vertragen.

Meer