Komt er een oplossing voor de Chinese agressie in de Zuid-Chinese Zee?

Alle landen rond de Zuid-Chinese Zee proberen al sinds 2002 een oplossing te vinden om conflicten als gevolg van de vele territoriale claims in het gebied te vermijden.

Waarom is dit belangrijk?

China probeert in Oost-Azië een invloedssfeer uit te bouwen en zet ook enorm in op zijn territoriale claims. De staten rond de Zuid-Chinese Zee hebben allemaal andere opvattingen over waar ieders grens moet lopen, waardoor er meerdere overlappingen zijn. Vooral China treedt zeer assertief op, tot ongenoegen van andere kuststaten. Doorheen dit gebied varen veel schepen die ook belangrijke goederen tot bij ons leveren.

In het nieuws: De Indonesische minister voor Buitenlandse Zaken Retno Marsudi ontving woensdag in Jakarta haar Chinese evenknie Qin Gang en sprak er over de Chinese assertiviteit in de Zuid-Chinese Zee.

  • Na de ontmoeting besloten beide landen om de vrede en stabiliteit in de regio te waarborgen en dat ze dit jaar meer willen inzetten op onderhandelingen over een officiële gedragscode. De samenkomst gold vooral als de aftrap voor een volgende ronde van onderhandelingen in maart waarbij alle partijen aanwezig zullen zijn. Dat meldt Reuters.
    • “Indonesië en ASEAN willen een effectieve, substantieve en bruikbare gedragscode ontwikkelen”, vertelde Marsudi. Indonesië is dit jaar de voorzitter van het Zuidoost-Aziatische handelsblok en coördineert de onderhandelingen. De andere staten die assertief gedrag van China ervaren – de Filipijnen, Maleisië, Brunei en Vietnam – bevinden zich binnen de ASEAN.
    • Beijing hanteert de ‘nine-dash-line’ als zijn buitenste maritieme grens. Die overlapt met de grenzen van de vier andere kuststaten. Daarom bouwde China in de zee al kunstmatige eilandjes waar militaire bases zich op bevinden.

Strategisch belangrijk gebied

  • In de Zuid-Chinese Zee passeren er op een jaar tijd goederen die samen ongeveer een waarde van 3,4 biljoen dollar opleveren, wat het een strategisch belangrijk handelsgebied maakt. Er bevinden zich ook vele gas en oliereserves.
  • Al in 2002 spraken China en de landen van ASEAN af om een gedragscode af te spreken, maar er werden sindsdien nooit echt vorderingen geboekt. Nu de spanningen in het gebied oplopen, groeit de nood voor een afgesproken gedragscode. De Filipijnen kondigden zo recent al aan dat ze vaker zullen patrouilleren in hun deel van de Zuid-Chinese Zee om zo Chinese schepen weg te jagen.
  • China wordt ervan verdacht bewust geen vorderingen te willen maken. Het land maakt liever bilaterale afspraken dan binnen een multilateraal kader. Ook is de status-quo momenteel voor China interessanter, gezien diens militaire kracht en marinevloot blijft groeien.

(nd)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20