Zonnepanelen: alles wat je moet weten voor een zuinige installatie

De meest voorkomende vorm van zonne-energie voor thuis is een systeem dat is voorzien van zogenaamde fotovoltaïsche panelen. Dit zijn panelen die het opgevangen zonlicht om kunnen zetten in elektriciteit en worden meestal gemonteerd op het dak en worden in een bepaalde hoek naar de zon gericht. Op het moment dat je jezelf afvraagt of het zinvol is om in je persoonlijke situatie deze vorm zonne-energie te gaan gebruiken en een dergelijk systeem te laten installeren.

Om antwoorden op al je vragen te krijgen, doe je er dan ook verstandig aan om in gesprek te gaan, en zo de nodige informatie in te winnen, met een gekwalificeerde en erkende installateur van dit soort systemen. Hij, of zij, kan je immers uitstekende beoordelen of je er verstandig aan doet om gebruik te gaan maken van zonne-energie in een specifieke situatie. Voordat je echter dit gesprek aangaat, kun je alvast rekening houden met de volgende voordelen en nadelen van zonne-energie bij je thuis.

De voordelen van zonne-energie bij je thuis

Enkele voordelen van het genereren van je eigen elektriciteit door middel van het gebruik van zonne-energie bij je thuis zijn onder andere:

  • Het opwekken van deze elektriciteit is geheel gratis. De zon zal immers voor de “brandstof” zorgen die nodig is om, met behulp van de zonnepanelen en de rest van het systeem, bij je thuis stroom op wekken. Dit zal je dus absoluut een besparing opleveren op je elektriciteitsrekening. Op het moment dat er een aantal noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd kun je immers de overtollige elektriciteit die door de zonnepanelen op is gewekt afstaan aan het reguliere elektriciteitsnetwerk en het verkopen aan het energiebedrijf. Op die manier kun je de investering, die je hebt gedaan door het systeem voor zonne-energie aan te schaffen, nog sneller terugverdienen en dus nog eerder gebruik gaan maken van volledig gratis elektriciteit.
  • Zonne-energie is schoon en duurzaam. Elektriciteit die op wordt gewekt door de zon zal er niet voor zorgen dat er schadelijke stoffen uit worden gestoten in het milieu of de lucht. Je bewijst hiermee de mensheid, maar ook al het andere leven op aarde, een enorme dienst mee.
  • De installatie wordt vaak aangemoedigd door interessante financiële tegemoetkomingen, zoals subsidies of fiscale aftrekposten. De installatie van duurzame producten om zelf energie op te wekken, waartoe ook zonne-energie mag worden gerekend, worden namelijk steeds belangrijker en daar zijn de meeste overheden zich dan ook al te goed van bewust.
  • Je zult niet afhankelijk zijn van anderen voor de afname van elektriciteit. Het genereren van je eigen zonne-energie met behulp van zonnepanelen die je op je dak hebt laten plaatsen, betekent eveneens dat je niet meer zo afhankelijk zult zijn van energiebedrijven en het elektriciteitsnetwerk om je eigen stroom te leveren.

De nadelen van zonne-energie bij je thuis

Helaas zijn er vandaag de dag ook nog een aantal nadelen verbonden aan het gebruik van zonne-energie bij je thuis, zoals onder andere:

  • De bron waar je je energie mee opwekt is inconsistent. De zon schijnt immers niet altijd even fel en ook niet 24 uur per dag. Op sommige plaatsen zullen bovendien bomen of hogere gebouwen een schaduw op de zonnepanelen kunnen werpen en op die manier het rendement kunnen verlagen. Zelfs op de lange zomerdagen kan het directe zonlicht zelfs af en toe verdwijnen achter overdrijvende wolken. Op dit soort dagen zal het systeem dan ook minder efficiënt zijn. Daarnaast kunnen te hoge buitentemperaturen er eveneens voor zorgen dat de efficiëntie van het systeem minder wordt.
  • De startkosten zijn relatief hoog, zelfs wanneer je kunt rekenen op bijvoorbeeld een subsidie of ander financieel voordeel als je overstapt naar het zelf opwekken van zonne-energie, kan een dergelijk systeem nog steeds duizenden euro’s gaan kosten. Kleinere systemen kunnen echter ook duur zijn, maar dan vooral vanwege de hoge installatiekosten. Bovendien zullen de uiteindelijk kosten van geval tot geval verschillen, niet iedere gebruiker heeft immers dezelfde elektriciteitsbehoefte, maar is ook woonachtig op een andere locatie waardoor het rendement niet altijd gelijk zal zijn. De grootte en het rendement van het systeem zal om die reden ook enorm kunnen verschillen van persoon tot persoon evenals de gewenste opbrengsten van de diverse gebruikers van dit soort systemen en de hoeveelheid werk die nodig is om een huis voor te bereiden op het werken met zonne-energie.
  • Je dient je woning dan ook eerst op een aantal punten aan te passen voordat je zelf zonne-energie op kunt gaan wekken. Als het systeem geen onderdeel uitmaakt van een nieuwbouwproject, dan zal het dus op een bestaande structuur geïnstalleerd dienen te worden en kosten met zich meebrengen om de bestaande elektrische installatie van het huis opnieuw te configureren. Het kan soms zelfs noodzakelijk zijn om een deel van het elektriciteitsnetwerk te upgraden of helemaal opnieuw aan te leggen voordat je gebruik kunt gaan maken van zonne-energie. Het dak zal in het bijzonder vaak geschikt gemaakt moeten worden voordat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Deze aanpassingen zullen dan ook zeker in het kostenplaatje meegenomen dienen te worden en vaak de aanschaf van een systeem nog kostbaarder maken.
  • Het opwekken van je eigen elektriciteit betekent eveneens dat er van tijd tot tijd het nodige onderhoud aan het systeem gepleegd moet worden. Zonnepanelen moeten immers periodiek schoon worden gemaakt, zodat vuil de efficiëntie niet zal verminderen. Wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met een zware storm, dan zul je een gekwalificeerde professional in de arm moeten nemen om eventuele schade aan de zonnepanelen en/of de rest van het systeem te herstellen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20