Xi Jinping speelt Robin Hood: China pakt rijken aan om “gedeelde welvaart” te creëren

De rijkste Chinezen zien hun rijkdom binnenkort misschien wegsmelten als sneeuw voor de zon. De autoriteiten hebben aangekondigd dat ze van plan zijn om een nieuw economisch beleid te voeren, gebaseerd op een minder ongelijke verdeling van de rijkdommen in het land.

Op dinsdag zijn China’s hoogste economische beleidsmakers bijeengekomen om tijdens de tiende vergadering van het Centraal Comité voor financiële en economische zaken hun strategie te evalueren. Onder hen waren president Xi Jinping, premier Li Keqiang, voorzitter van de Politieke Raadgevende Conferentie van het Chinese volk Wang Yang, en eerste vicepremier Han Zheng.

Volgens het staatspersbureau Xinhua kondigde Xi Jinping aan dat China van plan is om een beleid te voeren rond “gemeenschappelijke welvaart” in het land. Met andere woorden, een minder ongelijke verdeling van de rijkdommen in het land.

Om dit te bereiken wil de Chinese president “excessief hoge inkomens” reguleren. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wat hij daar juist mee bedoelt. Tegelijkertijd wil de Communistische Partij een betere ontwikkeling van de middenklasse mogelijk maken, terwijl het inkomen van de armste bevolkingsgroepen wordt verhoogd.

Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam, heeft de Communistische Partij de strijd tegen armoede tot een van haar prioriteiten gemaakt. Ze wil een welvarende samenleving voor iedereen opbouwen.

Een grote uitdaging

Begin dit jaar kondigde de Chinese president trots aan dat hij de extreme armoede in China had uitgeroeid. Toch is enige nuance op zijn plaats. China stelt de armoedegrens vast op 1,69 dollar, terwijl de Wereldbank deze vaststelt op 1,90 dollar – voor de armste landen. In werkelijkheid zou Peking, volgens de normen van de Wereldbank, de index van 5,50 dollar moeten gebruiken. In dat geval kan de Communistische Partij niet beweren dat het komaf heeft gemaakt met extreme armoede in China.

Wat de welvaartskloof betreft, heeft Peking ook nog veel werk voor de boeg. Bloomberg meldt dat de rijkste 20 procent van de Chinese bevolking in 2020 meer dan 10 keer zo veel verdiende als de armste 20 procent. Ter vergelijking: in België was deze verhouding in datzelfde jaar 3,7, terwijl dat in de Verenigde Staten in 2018 ongeveer 8,5 was.

Dat China de afgelopen twee decennia een bliksemsnelle groei heeft doorgemaakt, is niet onbelangrijk. Het bbp is gestegen van 2,23 biljoen dollar in 2000 tot 11,8 biljoen dollar in 2020. Vorig jaar was China, ondanks de pandemie, het enige grote land ter wereld dat economische groei kende.

(tb, lb)

Meer