World Economic Forum publiceert beleidstoolkit voor gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi)

Nu de regulering van DeFi hoog op de agenda staat binnen en buiten de cryptowereld, heeft het WEF een heuse beleidstoolkit met betrekking tot het onderwerp openbaar gemaakt.

Waarom is dit belangrijk? 

Het WEF is toonaangevend. Het is een jaarlijkse bijeenkomst van internationale politici, de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, intellectuelen en journalisten. Deze mensen bepalen onofficieel het globale economische beleid. Wellicht kunnen we door de hier aangevoerde beleidsmaatregelen een breder beeld schetsen van de op til zijnde cryptoregelgeving wereldwijd.

 • DeFi is een op blockchain gebaseerde vorm van financiering die niet afhankelijk is van centrale financiële tussenpersonen zoals makelaars, beurzen of banken om traditionele financiële instrumenten aan te bieden. In de plaats daarvan maakt het gebruik van ‘smart contracts’ op blockchains, waarvan die van Ethereum de meest voorkomende is. Ook op de Binance Smart Chain zijn er echter DeFi-diensten te vinden.
  • Een belangrijk voordeel van DeFi, zeggen de voorstanders, is het verhogen van de financiële inclusie – vooral onder de armen van de wereld.
 • De beleidstoolkit is bedoeld voor beleidsmakers, en wil ‘eerlijke en efficiënte regels voor de opkomende markt voor digitale activa bevorderen’.
 • Het WEF heeft naar verluidt samengewerkt met het ‘Blockchain and Digital Asset Project’ aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. DeFi-ondernemers, juridische experts en financiële regelgevers werkten ook samen met het WEF om de toolkit te ontwikkelen.
 • Het WEF-rapport – dat zowel casestudies als flowcharts bevat – identificeert een aantal risico’s waarmee beleidsmakers rekening moeten houden.
  • Zo moeten beleidsmakers zich bewust zijn van het ‘marktrisico’, wanneer de waarde van activa over een bepaalde tijdshorizon zou kunnen dalen als gevolg van marktomstandigheden, nieuwe informatie of het eigenzinnige gedrag van traders.
  • Daarnaast maakt het WEF melding van het ‘liquiditeitsrisico’ – de mogelijkheid dat er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn om opnames van activa te dekken.
 • Financiële regelgevers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleidskader zijn: vertegenwoordigers van agentschappen in de Verenigde Staten, evenals mensen die betrokken zijn bij het opstellen van de geplande Markets in Crypto Assets (MiCA) regelgeving van de EU.

Nadelige positie voor cryptostarters?

 • In maart stelde de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) dat sommige bepalingen binnen de voorgestelde regelgeving cryptostarters in een nadelige positie zouden brengen ten opzichte van gevestigde financiële instellingen.
 • Volgens Sheila Warren, plaatsvervangend hoofd van WEF’s Centre for the Fourth Industrial Revolution, worden met dergelijke zorgen in de toolkit rekening gehouden. ‘Dit is iets waar we veel tijd aan besteden om over na te denken, zowel met betrekking tot het ondersteunen van beginnende bedrijven die innovatie aansturen, maar ook met betrekking tot wat het betekent in termen van toegang,’ vertelde Warren aan Cointelegraph.
  • Ze voegde er het volgende aan toe: ‘Een deel van de belofte van DeFi is een meer gedemocratiseerde weg naar financiële diensten, of het nu gaat om leningen, verzekeringen, of andere. De kosten van naleving kunnen in sommige gevallen betekenen dat bepaalde deelnemers worden ontmoedigd om de markt te betreden, wat zowel innovatie verstikt als het bestaande machtsverschil in het huidige systeem repliceert.’
 • Warren ging ook in op de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen enerzijds decentralisatie en privacyoverwegingen en anderzijds regelgeving gericht op het bestrijden van illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld. Volgens Warren moet regelgeving niet worden gezien als een einddoel, maar eerder als ‘het overnemen van het stimulerings- en beloningsmechanisme dat gebruikelijk is in gedecentraliseerde netwerkconsensus om de activiteiten van slechte actoren tegen te gaan’.

Op het moment van schrijven, tonen gegevens van DappRadar aan dat de gecorrigeerde totale waarde vergrendeld in de DeFi-markt meer dan 70 miljard dollar bedraagt.

Lees ook: Peter Thiel lanceert cryptobeurs

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20