WEF: ‘Door corona zal het 36 jaar langer duren om gendergelijkheid te bereiken’

De coronacrisis heeft al een nefaste impact gehad op verschillende facetten van ons leven. Nu blijkt dat het virus ook het streven naar gendergelijkheid bemoeilijkt. Volgens Het World Economic Forum (WEF) zal het door de pandemie 36 jaar langer duren om absolute gelijkheid tussen man en vrouw te bereiken.

Volgens het WEF zal het nu 135,6 jaar duren vooraleer de genderkloof volledig gedicht zal zijn. De pandemie heeft de wereld op dat vlak een een generatie teruggezet, waardoor het 36 jaar langer zal duren om gendergelijkheid te bereiken. In een eerdere prognose ging het WEF uit van 100 jaar.

Dubbele shiften

Saadia Zahidi, managing director bij het WEF, zei woensdagavond in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNBC dat door de pandemie heel wat vooruitgang van de afgelopen jaren verloren is gegaan. ‘In de eerste plaats komt dat omdat in heel wat getroffen sectoren, zoals de reissector, voornamelijk vrouwen actief zijn’, aldus Zahidi.

‘Daarenboven hebben vrouwen sinds de start van de crisis heel wat extra huishoudelijke taken op zich genomen onder meer door de sluiting van de scholen’, vervolgde Zahidi. ‘Vrouwen moeten als het ware twee shiften werken daardoor.’

Volgens het WEF toont een marktonderzoek van het onderzoeksbureau Ipsos aan dat die manier van werken heel wat negatieve gevolgen heeft voor de vrouwen, zoals meer stress en onzekerheid over hun job. Voorts zouden de vrouwen sinds de start van de coronacrisis veel meer problemen hebben om een evenwicht te vinden tussen werk en privé.

Zahidi zei in het interview dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid. Zo zou de overheid volgens haar meer kunnen investeren in kinderopvang en ouderenzorg. ‘Op die manier valt er wat druk van de schouders van de werkende vrouw’, klonk het.

Halfjaar ouderschapsverlof Volvo

Toch zien we dat hier en daar bedrijven een extra inspanning doen om tegemoet te komen aan de noden van de vrouwen. Zo krijgen de werknemers bij Volvo Cars voortaan een halfjaar ouderschapsverlof. Riet Ory, adjunct-directeur bij Femma, had het woensdagavond in De Afspraak over een belangrijke stap in de juiste richting. ‘Daarenboven is het een heel royale uitkering in zowel tijd als geld. Zo wordt 80 procent van het loon uitgekeerd tijdens die periode’, verduidelijkte ze.

Volgens haar kan zo’n ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen helpen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouw weg te werken. ‘Momenteel blijven we een grote ongelijkheid zien in wie de ouderschapsverloven opnemen’, merkte Ory woensdagavond op. ‘Twee derde van het ouderschapsverlof wordt door vrouwen opgenomen. Veel mannen geven aan meer ouderschapsverlof te willen, maar ze durven het niet opnemen wegens de cultuur in hun bedrijf.’ (wdm)

Lees ook:

Meer