Weyts wint: leerlingen blijven voltijds op school

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) – Isopix

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt aan het langste eind in de discussie over de kleurencode in het onderwijs. Ondanks druk van de vakbonden blijven de scholen in code geel.

Al enkele dagen bestond er onvrede bij de vakbonden over de lijn van minister Weyts, die wil dat alle leerlingen naar school blijven gaan, ook de tweede en derde graad in het middelbaar. Enerzijds omdat leerlingen gewoon beter les volgen op school, anderzijds omdat hij wil vermijden dat leerlingen in een niet-gecontroleerde omgeving terecht komen.

De vakbonden wilden daarentegen dat het draaiboek gevolgd werd. In code oranje zou dat betekenen dat de tweede en derde graag thuisblijven, week om week. Dat verlicht de druk op het verkeer en het openbaar vervoer, zodat er minder kans op besmetting is.

Gecontroleerde omgeving

De visie van Weyts heeft het gehaald tijdens een overleg met de vakbonden en CLB’s. ‘Het merendeel van de besmettingen blijkt te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren’, klinkt het in een persbericht. ‘De draaiboeken en strikte veiligheidsvoorschriften, maar ook de nauwgezette naleving ervan binnen een strikt gecontroleerde omgeving, blijken betere resultaten te ressorteren dan buiten de schoolmuren.’

Enkel het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs moeten tegen de herfstvakantie overschakelen op code oranje. Wel gaat de onderwijswereld volgende week opnieuw bijeenkomen om zich te buigen over een omschakeling naar code oranje, eventueel met een aanpassing van de bestaande draaiboeken.