In westerse landen groeien de bossen snel opnieuw aan

In Zuid-Amerika en Afrika krimpen de oppervlaktes bosgebied jaarlijks met bijna vijf miljoen hectaren, maar tegelijkertijd kan in Europa een sterke groei worden opgetekend. De Europese bossen breiden niet alleen uit, maar ook blijken de bomen zelf groter te worden. Voor die trend kunnen volgens het magazine The Economist verschillende motieven naar voor worden geschoven.

“In nagenoeg alle westerse landen blijken de bossen aan gebied te winnen,” aldus The Economist. “De snelste groei kan worden opgemerkt op locaties die historisch relatief weinig bomen telden. Onder meer kan worden vastgesteld dat in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw in Spanje ongeveer 28 procent van het volledige grondgebied door bossen was bedekt. Dat is inmiddels opgelopen tot 37 procent.”

“In Griekenland en Italië kon tijdens diezelfde periode een toename van 26 procent naar 32 procent worden opgetekend. Ook in Noord-Amerika en Australië kan een uitbreiding van de bosgebieden worden opgemerkt.”

Inkrimpende landbouw

Bijzonder opmerkelijk is Ierland. Bij zijn onafhankelijkheid nagenoeg een eeuw geleden vertegenwoordigden bossen amper 1 procent van het totale Ierse grondgebied. Dat aandeel is vandaag opgelopen tot 11 procent. Volgens de plannen van de Ierse regering zou dat niveau over een kwarteeuw verder tot 18 procent moeten worden opgevoerd.

Er zijn volgens experts twee grote verklaringen voor het fenomeen. “In eerste plaats is de inkrimping van de landbouw, vooral op hogere en droge locaties waar teelten moeilijk groeien,” wordt er opgemerkt. “Wanneer landbouwers hun activiteiten stoppen, wordt het verlaten gebied snel door bomen ingenomen.”

“Daarnaast moet echter ook gewezen worden op het optreden van de overheid en het subsidiebeleid. Er zijn verschillende redenen waarom landen hun bossen willen beschermen. Sommigen willen voldoende voorraden aanleggen voor de uitbreiding van hunoorlogsvloot, terwijl het product elders nodig is voor de constructie van nieuwe woningen. Bovendien kunnen bosgebieden een groot volume koolstofdioxide opslaan.”

Branden

“Niet iedereen is gelukkig met deze trends,” merkt The Economist echter op. “Boeren klagen dat hun terreinen in beslag worden genomen door een boomaanplant die zwaar wordt gesubsidieerd. Ook de landbouw ontvangt subsidies, maar voor de aanleg van bossen zijn veel grotere budgetten beschikbaar.”

“Bovendien wordt onder meer in Spanje en Portugal geklaagd dat de bossen het risico op grote branden gevoelig verhogen. Anderen hebben gewoon een hekel aan het zicht op naaldbossen die in evenwijdige rijen zijn aangeplant.”

Toch moet volgens The Economist worden aangenomen dat niet snel een ommekeer moet worden verwacht. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20