Werken in de big data-sector? Dit zijn de populairste jobs

Het belang van relevante data is voor bedrijven door de jaren heen aanzienlijk toegenomen. Het merendeel van de ondernemingen die op deze planeet actief zijn, heeft er dan ook voor gekozen om heel wat voor zijn sector relevante data te verzamelen. Het verzamelen, organiseren en opslaan van die vaak gigantische hoeveelheid aan data heeft niet alleen voor de bedrijven in kwestie, maar ook voor werkzoekenden heel wat nieuwe mogelijkheden met zich meegebracht. Bedrijven hebben laten optekenen dat de verzamelde data heeft geholpen om hun onderneming nog competitiever te maken, terwijl werkzoekenden er een nieuwe mogelijkheid door aangereikt krijgen om hun talenten te kunnen ontplooien. Wil jij ook graag werken in de big data-sector? Maak dan snel kennis met de populairste big data jobs.

1. Datawetenschappers

In eerste instantie is er de datawetenschapper. In het bijzonder voor grote ondernemingen geldt dat zij de data die ze verzamelen in tal van verschillende modellen moeten kunnen zien verschijnen. De data die wordt verzameld, is niet alleen al vrij complex op zich, maar daarnaast moet de data ook nog eens specifiek worden afgestemd op bijvoorbeeld de ontwikkelings- of systeemgerelateerde aanbevelingen evenals actieplannen. Het inhuren van een datawetenschapper die over een goede kennis beschikt op vlak van IT is voor veel bedrijven dan ook één van de eerste stappen die ze maken wanneer ze met big data aan de slag willen gaan.

2. Data-ingenieurs

Eenmaal de data binnen is gehaald, spreekt het voor zich dat die nog moet worden verwerkt. Hier komt de functie van de data-ingenieur om de hoek kijken. Data-ingenieurs zetten hun computerkennis in om de grote hoeveelheden aan data niet alleen te analyseren, maar ook te manipuleren wanneer nodig. In de praktijk is het zo dat de data-ingenieur zijn belangrijkste taak er veelal in bestaat om algoritmes om te toveren tot prototype code. Daarnaast is de data-ingenieur verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technische processen die de toegankelijkheid van de binnengehaalde data moet zien te verbeteren. Ook het opmaken van rapporten, evenals het ontwikkelen van hulpmiddelen voor eindgebruikers zijn taken die doorgaans worden toevertrouwd aan een data-ingenieur. Van data-ingenieurs wordt tot slot verwacht dat ze niet alleen goed zelfstandig, maar ook in team kunnen werken.

3. Data-analisten

Een behoorlijke hoeveelheid aan data die door bedrijven wordt verzameld heeft betrekking op de theorie. Dat maakt de data op zich uiteraard beslist niet oninteressant, maar toch is het belangrijk om te ontdekken op welke manier de data in de praktijk tot uiting zal komen. Omwille van die reden wordt er door bedrijven veelvuldig een beroep gedaan op data-analisten. Die professionelen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van grootschalige peilingen die duidelijkheid moeten scheppen binnen een bepaalde materie. Wanneer alle data uit de peilingen is verzameld, zal de data-analist de bevindingen moeten verwerken in niet alleen gewone rapporten, maar meestal ook in schematische voorstellingen.

Wil jij graag als data-analist aan de slag gaan? Hou er dan wel rekening mee dat er vaak een behoorlijk veelzijdige computerkennis is vereist. Dat betekent in de praktijk concreet dat je over op z’n minst een degelijke kennis moet beschikken op vlak van Microsoft Excel, Microsoft Access, SharePoint en/of SQL databases. Het spreekt bovendien voor zich dat data-analisten in de praktijk tevens over goede presenteervaardigheden dienen te beschikken.

4. Beveiligingsingenieurs

Vandaag de dag wordt er door bedrijven veelvuldig voor gekozen om data te verzamelen. Een grote hoeveelheid van die data is vaak niet bestemd voor de ogen van de buitenwereld. Om het lekken van data te kunnen voorkomen, is het voor bedrijven van cruciaal belang om een beveiligingsingenieur in dienst te nemen. Die professional is verantwoordelijk voor het opzetten van firewalls die moeten voorkomen dat partijen van buitenaf toegang krijgen tot de gevoelige bedrijfsdata. Duikt er op een zeker ogenblik een veiligheidsrisico op? In dat geval spreekt het voor zich dat een beveiligingsingenieur eveneens in staat moet zijn om die op een zo efficiënt mogelijke wijze te verhelpen. Bovendien moet hij ook meteen de nodige acties ondernemen om ervoor te zorgen dat een gelijkaardige situatie zich in de toekomst niet opnieuw kan voordoen.

5. Databasebeheerders

Het spreekt voor zich dat alle data die door bedrijven wordt verzameld ook op een bepaalde manier moet worden opgeslagen. Daarvoor wordt steevast gebruik gemaakt van databases. Om die databases op de meest optimale wijze te kunnen beheren, wordt ervoor gekozen om een beroep te doen op databasebeheerders. Die zijn opgeleid om projectmanagement uit te voeren en slagen er moeiteloos in om te multitasken. Bovendien moeten databasebeheerders in staat zijn om een diagnose te maken met betrekking tot een database en moeten ze erin slagen om herstellingen uit te voeren aan geavanceerde databases. Ook het optimaliseren van de data feeds is iets wat doorgaans moeiteloos wordt toevertrouwd aan databasebeheerders.

6. Data-architecten

Data-architecten staan in het bijzonder bekend omwille van hun kennis en ervaring met betrekking tot datageoriënteerde computertalen. Die kennis en ervaring worden door hen aangewend voor het organiseren evenals onderhouden van de data die zich bevindt in relationele databases evenals bedrijfsrepositories. Bovendien is het zo dat data-architecten doorgaans eveneens worden ingezet voor het ontwikkelen van doorgedreven datastrategieën.

7. Technische recruiters

Last but not least zijn er natuurlijk ook nog de technische recruiters. Het betreft hier specialisten die in staat zijn om getalenteerde werknemers te vinden op vlak van big data, IT en andere technische professionals. Technische recruiters staan erom bekend nauw samen te werken met het bedrijf dat ze vertegenwoordigen zodat ze exact weten te achterhalen wat nu precies de noden zijn op vlak van big data-personeel. Op basis van de vooropgestelde eisen van de onderneming schuimen die technische recruiters de markt af met als doel om de beste kandidaten te vinden voor de job. Bovendien bieden ze eveneens ondersteuning aan de kandidaten die ze werven tijdens het volledige sollicitatieproces.

Voel jij je dus met andere woorden ook geroepen om een job in de big data-sector in te vullen? In dat geval is het bijzonder interessant om te kijken in de richting van de jobs zoals aangegeven in dit artikel.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20