Wereld staat voor een revolutie in de transportsector, maar bekwaam personeel ontbreekt

In de Verenigde Staten zullen zelfrijdende en elektrische auto’s het volgende decennium een massale bijkomende werkgelegenheid creëren. Er zullen echter veel meer openstaande vacatures zijn dan door nieuw afgestudeerden kan worden ingevuld. Die problemen zullen het aanzienlijke tekort waaronder de sector momenteel al heeft te lijden, nog verder opdrijven. Die waarschuwing staat in een rapport van de Boston Consulting Group (BCG) en het Detroit Mobility Lab (DML) over de toekomstige ontwikkeling van de transportsector.

Volgens het rapport zullen zelfrijdende en elektrische auto’s het volgende decennium in de Amerikaanse mobiliteitsindustrie meer dan honderdduizend banen creëren. Die vraag naar nieuwe arbeidskrachten zou echter zes keer hoger liggen dan het aantal afgestudeerden dat het onderwijs kan opleveren.

De onderzoekers wijzen erop dat de sector momenteel al een aanzienlijk tekort aan talent kent. “Die situatie zal door de toekomstige ontwikkelingen dan ook nog dreigen te verergeren,” betoogt onderzoeksleider Xavier Mosquet.

Concurrentie

De studie wijst er daarbij op dat niet alleen de mobiliteit voor belangrijke evoluties staat. “Ook andere industrieën maken doorgedreven technologische vernieuwingen door,” benadrukt Mosquet. “Die sectoren proberen eveneens hoogopgeleide en gespecialiseerde krachten aan te trekken. Zij zullen tevens extra inspanningen doen om het vertrek van talent te vermijden.”

De mobiliteitssector moet volgens Mosquet dan ook met een zware concurrentie voor talent rekening houden. Hij waarschuwt dat de transportsector de rekrutering van het noodzakelijke personeel niet mag uitstellen. De bedrijven moeten zich al op die toekomst voorbereiden,” waarschuwt hij.

De studie beschrijft dat de Amerikaanse mobiliteitsindustrie het volgende decennium ruim dertigduizend bijkomende ingenieurs met geavanceerde vaardigheden nodig heeft. “Deze groep is nodig om aan de verdere ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto’s te werken,” zegt Mosquet.

“Bovendien moeten zij ook instaan voor de innovaties voor de uitbouw van intelligente infrastructuur. Andere opkomende vormen van mobiliteit – waaronder autonome vrachtwagens en drones – zouden het aantal nieuwe vacatures mogelijk nog gevoelig verder kunnen opdrijven.”

Vakoverschrijdend

De onderzoekers wijzen erop dat van de volgende generatie ingenieurs bijzonder vaardigheden zullen worden gevraagd. “De huidige generatie ingenieurs is vooral op specifieke componenten – zoals motoren of elektronica – gericht,” aldus het rapport. “Het geïntegreerde karakter van de toekomstige autosystemen zal echter ingenieurs met vakoverschrijdende vaardigheden vergen.”

“Deze kandidaten zullen een sterke basis moeten hebben in wiskunde en natuurkunde. Daarnaast zullen ze ook diepe vaardigheden in kunstmatige intelligentie, machine-learning, robotica, datawetenschappen en software moeten kunnen voorleggen. Ze dienen bovendien een passie voor auto’s moeten tonen.”

Het tekort aan deze talenten kan men volgens de studie nu al opmerken in het beleid van autobouwers zoals General Motors en Ford. “Deze bedrijven hebben al hoge premies betaald voor de overname van startups met werknemers die over deze vaardigheden beschikken,” aldus de onderzoekers. “Recente ontslagen bij de grote autobedrijven tonen bovendien aan op welke manier de talentvereisten verschuiven.”

De huidige mobiliteitstrends kunnen volgens het rapport ook 65.000 arbeidsplaatsen creëren voor geschoolde vakmensen. Daarbij wordt gedacht aan de automatische en elektrische voertuigmechanica, maar ook aan begeleiders die voor de veiligheid van het automatische verkeer moeten helpen instaan.

Andere vacatures zullen vragen naar personeel dat de zelfrijdende mobiliteit op afstand kan begeleiden. Ook voor het onderhoud van het wagenpark zal personeel nodig zijn. Door de evoluties zullen echter ook een aantal bestaande banen verdwijnen, waardoor een gedeelte van het personeel een bijscholing zal moeten krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20