Deutsche Bank voorspelt clash der generaties in 2030: ‘Wie na 1980 geboren is, wil herverdeling welvaart’

West-Europa, Japan en de Verenigde Staten moeten zich rond 2030 schrap zetten voor een maatschappelijke confrontatie tussen de oudste bevolkingslagen en wie op dat moment 50 jaar of jonger is. Dat zegt het team van Jim Reid, de bekende beleggingsstrateeg bij Deutsche Bank in Londen.

Het gaat om een van de opmerkelijke voorspellingen in ‘The age of disorder’, een studie van Deutsche Bank die op zoek gaat naar de grote maatschappelijke trends op lange termijn.

De titel verwijst naar ‘het tijdperk van wanorde’ die volgens Reid en co van start is gegaan, onder meer verwijzend naar de brexit en het Amerikaanse presidentschap van Donald Trump. Volgens de Deutsche Bank-strategen leidt de coronacrisis tot het versnelde einde van het vorige tijdperk (1980-2020), waarin globalisering de dominante trend was.

Beleggers, en bij uitbreiding de hele samenleving, moeten zich klaarmaken voor wanordelijke jaren, met klimaatproblemen, aanhoudende rivaliteit tussen de VS en China én ook intergenerationele spanningen.

Politieke aardverschuiving

Veel millennials, de generatie die in de jaren tachtig geboren is, en de nog jongere bevolkingslagen vinden vandaag al dat de welvaart scheef verdeeld is , zo start de redenering van Reid en co. Het is voor jongeren bijvoorbeeld moeilijker om een eigen woning te kopen dan hun ouders of grootouders. De kans is reëel dat hun financiële situatie in de komende jaren niet verbetert, zeker als de coronacrisis blijft aanslepen. Daardoor dreigt er een groeiende welvaartskloof tussen de oudere ‘haves’ en de jongere ‘have nots’.

‘Dat kan leiden tot een aardverschuiving in het beleid, en wel vanaf een bepaald punt in de tijd’, voorspellen de beleggingsstrategen. ‘In de grote geïndustrialiseerde landen zal vanaf 2030 het aantal stemgerechtigden uit de jongere generaties die zich achtergesteld voelen, talrijker zijn dan die van de oudere generaties. In landen als de VS komt dat kantelpunt zelfs enkele jaren vroeger.’

bron: Deutsche Bank

Belastingen

De verschuiving in de electorale machtsverhoudingen kan volgens Deutsche Bank leiden tot regeringen die herverdelende maatregelen gaan beslissen in het voordeel van de millennials, die in 2030 veertigers en vijftigers zijn, en de jongere generaties. De oudere generaties zullen de prijs moeten betalen. Dat kan gaan om:

  • minder inkomensbescherming voor gepensioneerden
  • hogere inkomensbelasting
  • hogere belasting op eigendom, zoals vermogen of vastgoed
  • hogere erfenisrechten
  • minder weerstand tegen hoge inflatie, omdat inflatie in het voordeel speelt van wie nog schulden moet afbetalen

De linkse politica Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), hier met voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders, is een van de pleitbezorgers voor een herverdeling van de welvaart. Zij is geboren in 1989. – EPA

De grote vraag is of de zestigers, zeventigers en tachtigers in 2030 dat allemaal zullen aanvaarden. ‘De oudere generaties zullen misschien tevreden moeten stellen met een lagere – of zelfs negatieve – groei van hun vermogen’, waarschuwen Reid en co.

‘Of al dit ‘goed’ of ‘slecht’ is, is niet noodzakelijk het punt’, houden de onderzoekers de kerk in het midden. ‘Het is in elk geval duidelijk dat er een grote breuk komt met de status-quo, wat tot veel meer wanorde zal leiden dan in het afgelopen tijdperk van globalisering’, voorspelt de studie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20