We gebruiken wereldwijd meer kolen dan ooit, maar de piek lijkt (nu écht) bereikt

Het gebruik van kolen bereikt in 2022 hoogstwaarschijnlijk een recordniveau, meldt het Internationale Energieagentschap (IEA) in het rapport Coal 2022. De piek is waarschijnlijk van korte duur. Tegelijkertijd blijft kolengebruik in Azië de komende jaren hoog en in opkomende economieën neemt het gebruik zelfs toe.

Het wereldwijde kolengebruik stijgt in 2022 naar verwachting met 1,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee komt het boven de 8 miljard ton uit, waarmee het vorige record (uit 2013) verbroken wordt.

Gebruik van kolen

Ook in Europa nam het kolengebruik dit jaar toe, met de energiecrisis als belangrijkste aanleiding. Het IEA verwacht wel dat de Europese stijging tijdelijk is. Maar in andere werelddelen (zoals Azië) blijft het kolengebruik in de aankomende jaren gelijk of stijgt deze zelfs.

Daarom verwacht het agentschap dat het kolengebruik wereldwijd tot en met 2025 ook ongeveer gelijk blijft, omdat de verschillende stijgingen en dalingen dat totale gebruik (ongeveer) in balans in houden. Daarmee blijven kolen vooralsnog de belangrijkste bron van CO2-uitstoot in het wereldwijde energiesysteem.

Hardnekkige vraag

Hoewel de energiecrisis en stijgende gasprijzen ervoor zorgden dat kolengebruik toenam, is die stijging vrij beperkt gebleven, stelt het IEA. De economische groei nam namelijk ook af, waardoor de energievraag daalde. Daarnaast steeg de duurzame energiecapaciteit ook razendsnel. “De wereld is dicht bij een piek in het gebruik van fossiele energie, waarbij de vraag naar kolen als eerste zal dalen. Maar zover zijn we nog niet”, zegt Keisuke Sadamori, director of energymarkets en security bij het IEA. “De vraag naar kolen is hardnekkig, maar er zijn veel aanwijzingen dat die de aankomende jaren toch echt afvlakt en daalt.”

Productie van kolen

Naast de vraag bereikte kolenproductie natuurlijk ook recordniveaus. De drie grootste producenten ter wereld, China, India en Indonesië, bereikten allen productierecords. Een zilveren randje: investeringen in nieuwe kolenprojecten lijken vooralsnog niet toe te nemen. Dat wijst op voorzichtigheid bij investeerders en mijnbouwbedrijven over de vooruitzichten voor steenkool op middellange en langere termijn, aldus het agentschap.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20