Wat is het verschil tussen spaarrekening en termijnrekening?

Als gevolg van de beurzencrisis zijn een groot aantal beleggers niet meer echt te porren om te gaan beleggen in aandelen. Veel mensen zijn zich inmiddels meer en meer gaan richten op een wat veiliger manier van sparen, zoals op een reguliere spaarrekening. Daar staat echter ook tegenover dat er mensen zijn die, als gevolg van een hogere inflatie, juist op zien tegen sparen. Een hoge inflatie betekent immers dat geld minder waard wordt en je koopkracht zal gaan dalen. Om die reden is het essentieel om een goede afweging te maken tussen geld flexibel wegzetten op een spaarrekening of het tijdelijk vastzetten op een termijnrekening.

Overeenkomsten tussen een spaar- en een termijnrekening

Een termijnrekening vertoont een heleboel gelijkenissen met een reguliere spaarrekening, maar laat desondanks ook een aantal significante verschillen zien.

[table id=8 /]

Veilig sparen

Na een wereldwijde beurzencrisis hebben veel mensen vaak minder interesse in het beleggen in aandelen. Door het afgenomen vertrouwen in de beurzen gaan mensen dan ook eerder voor een spaarvorm waarbij ze minder financiële risico’s lopen. Geld storten op een spaar- of termijnrekening is doorgaans een stuk veiliger.

Rendement

Wanneer je geen onnodige risico’s wenst te nemen voor het verkrijgen van een zeker rendement, dan zet je je financiële reserve bij voorkeur op een spaar- of termijnrekening. Hoewel het rendement van dergelijke spaarvormen niet kan worde vergeleken met de mogelijke opbrengsten van beleggingen, speelt veiligheid voor een groot aantal mensen ook een belangrijke rol bij het kiezen voor een spaar- of termijnrekening

Depositogarantieregeling

Gespaard kapitaal zal niet alleen minder gevoelig zijn voor schommelingen van de financiële beurzen, ook is door de depositogarantieregeling je kapitaal gegarandeerd. Bij een faillissement van de bank waar je een spaar- of termijnrekening hebt, zal de overheid gegarandeerd een bepaald deel van je spaargeld terugbetalen.

Verschillen tussen een spaar- en termijnrekening

Rente

Een belangrijk verschil tussen een spaar- en termijnrekening is de rente. Bij spaarrekeningen kunnen banken de rente eenvoudig aanpassen aan de inflatieontwikkelingen, terwijl bij een termijnrekening de rente vast ligt gedurende de volledige looptijd. De rente van een termijnrekening is dus onafhankelijk van de rente op de financiële markten zodat je vooraf kunt berekenen hoeveel een termijnrekening op den duur zal opleveren.

Verbrekingsvergoeding

Kenmerkend voor spaarrekeningen is dat je altijd over je geld kunt beschikken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Bij een termijnrekening zal echter wel een zogenaamde verbrekingsvergoeding worden berkeend als je tussentijds de rekening stopzet.

Minimum inleg

Bij reguliere spaarrekeningen kun je elk gewenst bedrag inleggen, hoewel er wel een aantal banken zijn die een zeer gering minimumbedrag vereisen bij de opening van een dergelijke rekening. Bij het openen van een termijnrekening geldt er echter wel een minimum inleg dat je voor een zekere periode niet beschikbaar zal zijn.

Voorwaarden vergelijken

Bij het openen van een spaar- of termijnrekening zal het altijd verstandig zijn om meerdere aanbieders te vergelijken. Niet elke bank, of andere financiële instelling, hoeft immers gelijke voorwaarden te hanteren. De ene aanbieder zal je dus een aanzienlijk gunstigere spaarvorm aan kunnen bieden dan de ander. Door niet alleen verschillende spaarvormen, maar ook verschillende aanbieders, goed onder de loep te nemen, kun je een rekening kiezen die het beste past bij je persoonlijke situatie, voorkeuren en verwachtingen. Verder kun je op die manier bepalen op welke wijze je het meeste kunt halen uit je spaargeld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20