Automatische verlening van een termijnrekening

Het geld voor een vooraf bepaalde periode vastzetten op een termijnbedrag kan je een interessante rentevergoeding opleveren. Hier staat echter wel tegenover dat je in de regel, voor de duur van de looptijd van deze rekening, je niet vrij kunt beschikken over je spaargeld. Wanneer je tussentijds je geld toch op wilt nemen dan is een bank gerechtigd om een zekere verbrekingsvergoeding in rekening te brengen.

Wat gebeurt er met je spaargeld?

Op het moment dat je je spaargeld voor de duur van een vooraf gekozen tijd op een termijnrekening stort, dan wil dit niet zeggen dat dit door de bank voor je zal worden bewaard in een kluis. Gedurende de looptijd van een termijnrekening mag een bank namelijk het geld dat je hebt ingelegd verlenen aan zowel particuliere- als zakelijke klanten. Door je geld op een termijnrekening te storten ga je dus akkoord met de automatische verlening van je financiële reserve.

Een bank zal onder andere door deze automatische verlening van het geld op een termijnrekening inkomsten, en bij voorkeur ook nog een bepaalde winst, genereren. Op het moment dat er een lening of een krediet af wordt gesloten bij deze bank, dan zal de kredietnemer altijd een rentevergoeding dienen te betalen naast de aflossing van het geleende geldbedrag. De bank moet er echter wel voor zorgen dat je, op het ogenblik dat de looptijd van je termijnrekening ten einde loopt, voldoende geld beschikbaar is om je je gespaarde geld samen met de afgesproken rente uit te keren.

Risico’s van verlening van geld

De bank dient zich dus goed in te dekken bij automatische verlening van het tegoed op je termijnrekening. Om die reden zullen er nooit grote bedragen worden uitgeleend zonder eerst grondig de vaste inkomsten en de kredietwaardigheid van een potentiële kredietnemer onder de loep te nemen. Op die manier kan er namelijk een redelijk inschatting worden gemaakt van het eventuele financiële risico dat de bank bij verlening loopt.

In ons land ben je overigens wel wettelijk goed beschermd als je je geld op een termijnrekening, of een andere soort spaarrekening, plaatst. Zo kun je altijd rekenen op een bepaalde vergoeding van je spaartegoeden, vanuit het Belgische depositogarantiesysteem, indien de betreffende bank failliet gaat.

Injectie in de economie

Door het geld van termijnrekeningen, en andere spaartegoeden, te verlenen wordt er door banken steeds een injectie gegeven in de economie. Zowel bedrijven als particulieren kunnen op deze manier immers geld lenen waarmee zij bepaalde diensten of producten kunnen financieren. Het geld zal daardoor dus in beweging blijven en de economie draaiende houden. Voor het uitlenen van geld ontvangt een bank bovendien altijd een financiële vergoeding, vaak in de vorm van een rentepercentage, waarmee niet alleen de rente over je termijnrekening betaald kan worden, maar ook het risico wordt gedekt dat de bank heeft genomen. Uiteraard zullen ook de inkomsten en de winst van een bank voor een belangrijk deel uit dergelijke gelden op worden gebouwd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20