Ware reikwijdte van Hongkongse veiligheidswet manifesteert zich: tientallen prominente oppositiefiguren opgepakt in massa-arrestatie

Meer dan 50 politici en activisten zijn opgepakt in Hongkong. Het is de grootste onderdrukking van de prodemocratische protestbeweging, sinds Peking de controversiële nationale veiligheidswet oplegde aan de semi-autonome regio.

De 53 arrestanten, de meesten van hen leden van de oppositie, werden opgepakt voor hun bijdrage aan de organisatie van een officieuze voorverkiezing, waarin 600.000 Hongkongers hun stem uitbrachten voor prodemocratische kandidaten.

Dat gebeurde in de aanloop naar de parlementsverkiezingen die afgelopen september had moeten plaatsvinden. Die zijn toen onder het mom van corona voor een jaar uitgesteld, wat gezien werd als de nekslag voor de het democratische kamp. Dat verwachtte namelijk een verpletterende overwinning, in wat beschouwd werd als ‘de laatste vrije verkiezingen’.

Volgens de onafhankelijke krant South China Morning Post, beschuldigen de autoriteiten de oppositieleden ervan de regering ‘omver te willen werpen’. De Hongkongse minister van Veiligheid, John Lee Ka-Chiu, noemde die voorverkiezing een plan van ‘wederzijdse vernietiging’, dat dient om het ‘de regering onmogelijk te maken om te functioneren’.

Implosie van de rechtstaat

Het doel van de voorverkiezing was louter om kandidaten te selecteren uit de oppositie, die dan later zouden meedoen aan de parlementsverkiezingen. Het toont aan hoe de rechtsstaat, waar Hongkong als enige Chinese regio prat op ging, uitgehold is door de nieuwe nationale veiligheidswet. De voorverkiezing was strijdig met bepalingen uit die wet, die specifiek ontworpen is om het weerbarstige Hongkong in de pas van Peking te doen lopen. Een jaar geleden zou zo’n politieke actie nooit tot arrestaties geleid hebben.

Voor de massa-arrestatie van woensdag waren er nog maar 30 mensen opgepakt onder de nieuwe veiligheidswet. Een grote operatie waar meer dan 1.000 politieagenten aan deelnamen bracht dat cijfer op één voormiddag tot 83. De actie had veel weg van een zuivering: zowat alle prominente figuren van de democratische oppositie werden uit hun bed gelicht of tegengehouden op straat.

De officiële beschuldiging luidt ‘subversie’, of ondermijning van de staat. Dat is één van de vier nieuwe misdrijven die de veiligheidswet omschrijft. Volgens de wettekst omvat dat ‘alle daden die de overheid hinderen of verstoren’.

Gedaan met oppositie voeren?

De facto lijkt politieke oppositie voeren een misdrijf te zijn geworden in Hongkong. De meeste prodemocratische middenveldorganisaties of overblijvende oppositieleden in de vroegere Britse kroonkolonie hebben om begrijpelijke redenen nog niet gereageerd. De Hong Kong Democracy Council, een oppositieorgaan dat voornamelijk bestaat uit bannelingen, heeft wel een reactie gegeven aan nieuwszender France 24:

‘Proberen deel te nemen aan een verkiezing, uw politieke idealen publiceren, openbare bijeenkomsten organiseren en uw voorkeur uiten in een onofficiële volksbevraging worden allemaal beschouwd als pogingen om ‘de macht van de staat te ondermijnen’.

Volgens Amnesty International illustreren de arrestaties ‘hoe de brede reikwijdte van de wet het mogelijk maakt om ze toe te passen in omstandigheden die niet kunnen gezien worden als echte bedreigingen voor de nationale veiligheid.’ De mensenrechtenorganisatie eist dat de regering van Hongkong stopt met het behandelen van kritische stemmen als criminelen en bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20