Waarom worden in rijke landen zo veel vrouwen vermoord?

Twee jaar geleden vertegenwoordigen mannen 84 procent van alle slachtoffers die wereldwijd – met de uitzondering van conflictzones – een gewelddadige dood stierven. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Small Arms Survey. Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers een opmerkelijke vaststelling worden gedaan. In rijke regio’s met een historisch laag niveau van gewelddadige criminaliteit, blijken vrouwen immers gemakkelijker het doelwit van dodelijke agressie te worden.

De onderzoekers stelden vast dat vrouwen in West-Europa 44 procent van alle slachtoffers van dodelijk geweld uitmaakten. Dat is de hoogste regionale score van de hele wereld. Daarna volgen Australië en Nieuw-Zeeland met een score van 36 procent.

België

“Bovendien moest worden vastgesteld dat in zeven landen met een groot bruto binnenlands product en een beperkt geweldniveau minstens evenveel of meer vrouwen het slachtoffer werden van dodelijke agressie dan mannen”,  benadrukt onderzoekster Irene Pavesi. De landen in kwestie zijn Oostenrijk, Duitsland, België, Japan, Slovenië, Zuid-Korea en Zwitserland.

“Er moet worden toegeven dat in reële cijfers het aantal slachtoffers beperkt blijft”, betoogt journalist Devon Van Houten Maldonado in een bijdrage voor het digitale magazine Ozy. “De voorbije drie decennia werd in West-Europa op honderdduizend vrouwen één slachtoffer van dodelijk geweld geteld. Bij mannen werd een niveau van 1,4 slachtoffer per honderdduizend burgers opgetekend.”

“Daarmee laat West-Europa één van de laagste moordstatistieken van de wereld optekenen. Centraal-Amerika en Zuid-Amerika behoren daarentegen tot de meest moorddadige regio’s van de wereld. Toch bleken vrouwen daar respectievelijk slechts 11 procent en 12 procent van alle slachtoffers van dodelijk geweld uit te maken.”

Binnenshuis

Er moet volgens de onderzoekers een omgekeerde relatie worden vastgesteld tussen de omvang van het dodelijk geweld en het gemiddelde aandeel van vrouwelijke slachtoffers. “Wanneer in ontwikkelde landen het algemene geweld afneemt, stijgt het percentage vrouwelijke slachtoffers van dodelijke agressie”, beklemtoont Irene Pavesi.

“Dat fenomeen kan mogelijk worden verklaard door de impact van partnergeweld. Uit onderzoek van de World Health Organization vijf jaar geleden is immers gebleken dat 38 procent van de vrouwelijke slachtoffers van dodelijk geweld wereldwijd sterft door agressie van een intieme partner.”

Vrouwen lijken minder gevaar te lopen het slachtoffer te worden van afrekeningen in de bendewereld of de drugshandel, die vaak op straat worden beslecht. “Het reële gevaar voor vrouwen blijkt zich dan ook vaak binnenshuis, achter gesloten deuren, te bevinden”, besluit Pavesi.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20