Waarom is de prijs van koper belangrijk voor de wereldeconomie?

Begin deze week moest op de internationale markten voor koper een prijs van 6.192 dollar per ton worden betaald. Daarmee is de koperprijs nagenoeg tot het laagste niveau in één jaar tijd teruggevallen. Onder meer Carsten Menke, analist bij de bank Julius Baer, wijst daarbij naar de prestaties van de Chinese economie, die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar volgens hem een tragere groei heeft gekend dan algemeen was verwacht.

Menke benadrukt dat de vraag naar koper in China door die vertraging wellicht zal afnemen, waardoor ook de prijzen voor de grondstof zullen dalen. Koper blijft dan ook een belangrijke indicator voor de prestaties van de economie.

Goud en zilver

“Oorspronkelijk werd vooral naar de prijsfluctuaties van edele metalen gekeken voor indicaties over de prestaties van wereldwijde economieën,” verduidelijkt financieel journalist Frank Sigerson. “Omdat het belang van producten zoals goud en zilver voor de economie is afgenomen, kijken de meeste experts inmiddels echter naar de prestaties van andere grondstoffen.”

“De industriële productie en de bouwsector zijn voor hun activiteiten immers afhankelijk van basismetalen zoals zink, nikkel, lood, tin, aluminium of koper. Ook daar speelt echter de wet van vraag en aanbod. Wanneer een economie groeit en veel materialen nodig heeft, zullen de prijzen dan ook stijgen. Lage prijzen suggereren anderzijds een economie in moeilijkheden.”

“De marktprijzen van deze grondstoffen vormen daarmee een goede indicator voor de gezondheid van een nationale economie,” zegt Sigerson. “Daarbij wordt echter vooral gekeken naar koper, dat immers in alle industriële sectoren toepassingen vindt en dan ook een relatief correct beeld over de gezondheid van de economie kan bieden.”

Dr Copper

“Dat verklaart ook de titel van Dr Copper die aan het metaal werd gegeven,” betoogt Sigerson. “Koper kan dan ook niet alleen een inzicht bieden in de economie van een individueel land, maar zal ook een beeld aanreiken over de gezondheid van de volledige wereldeconomie. Onder meer tien jaar geleden kon aan de hand van de lage koperprijzen de wereldwijde economische crisis worden voorspeld.”

“Toch is niet iedereen overtuigd dat koper als een geschikte indicator voor de economische gezondheid kan worden gehanteerd,” zegt de journalist nog. “Onder meer Andrew Rosenberger, portfolio-manager bij Brinker Capital, stelt dat de band tussen koper en de gezondheid van de economie is verdwenen.”

Niet in Verenigde Staten

“Rosenberger verwijst daarbij naar het feit dat de Verenigde Staten een groeiende economie kennen, terwijl tegelijkertijd de koperprijzen met een sterke daling worden geconfronteerd. Daaruit besluit de portfolio-manager dat koper niet langer als een betrouwbare economische barometer mag worden bestempeld.”

“Voor de meeste economen en analisten blijft koper echter een belangrijke aanwijzing voor de gezondheid van de wereldeconomie,” zegt Sigerson.

Analist Carsten Menke merkt nog op dat de Chinese economie weliswaar een stabiele gezondheid laat blijken, maar anderzijds een aantal zwakheden laat blijken in zijn oude economische sectoren, zoals infrastructuur, die in het land tussen 40 procent en 60 procent van de totale vraag naar metalen vertegenwoordigen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20