Noord-Korea zit op een enorme goudmijn… maar heeft geen materiaal om die te ontginnen

Noord-Korea bezit een rijke voorraad mineralen, maar beschikt niet over de middelen om deze grondstoffen te ontginnen. Daardoor blijft het land afgesloten van een grote bron van inkomsten.

Bovendien is ook de grondstoffensector een slachtoffer van de internationale sancties die tegen de nucleaire ambities van het land werden uitgevaardigd. Door die maatregel is het onmogelijk geworden om uitrusting voor de mijnontginning in te voeren, terwijl Noord-Korea ook weinig mogelijkheden krijgt de gewonnen voorraden uit te voeren.

Toch zijn vooral buurlanden zoals Rusland en vooral China bijzonder geïnteresseerd in de waardevolle Noord-Koreaanse bodemschatten. In totaal zouden in de ondergrond van Noord-Korea ongeveer tweehonderd verschillende mineralen kunnen worden aangetroffen, samen met grote voorraden zeldzame aardmetalen, die in naburige landen worden gebruikt bij de productie van hightech-producten.

Alles samen wordt gewag gemaakt van een waarde tussen 6 biljoen dollar en 10 biljoen dollar. In totaal zou het land ongeveer zevenhonderd mijnen tellen, maar de meeste sites zijn zwaar verwaarloosd. Het land beschikt immers niet over de uitrusting, infrastructuur en expertise om de rijkdommen te exploiteren.

Hereniging

Ondanks een gebrek aan een efficiënt beheer zouden de mijnactiviteiten toch ongeveer 14 procent van de totale Noord-Koreaanse economie genereren. China is de belangrijkste buitenlandse klant voor de Noord-Koreaanse mijnindustrie. Grondstoffen zouden voor het land tijdens de eerste helft van vorig jaar 54 procent van de volledige export naar China hebben vertegenwoordigd.

Twee jaar geleden importeerde China voor 73 miljoen dollar ijzererts uit Noord-Korea, samen met ladingen steenkool voor een bedrag van ruim 1 miljard dollar. China heeft dan ook belangrijke infrastructuur-investeringen gedaan in regio’s die aan Noord-Korea grenzen, zodat de aanvoer van de grondstoffen vlotter zou kunnen verlopen.

Ook Rusland koesterde al plannen om in het Noord-Koreaanse spoorwegnet te investeren om transporten te vergemakkelijken. Volgens sommige waarnemers ziet ook Zuid-Korea in de Noord-Koreaanse bodemrijkdommen een middel om een eventuele hereniging te financieren. (mah)