VS doen grootste investering ooit om kerncentrales te redden

Terwijl verschillende Europese landen aarzelen over de toekomst van hun kerncentrales, zetten de Verenigde Staten op de sector in om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft zopas een pakket van 6 miljard dollar vrijgemaakt om de met sluiting bedreigde Amerikaanse kerncentrales op te knappen. Volgens Amerikaanse functionarissen is kernenergie een essentiële oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

“De Amerikaanse kerncentrales leveren meer dan de helft van onze koolstofvrije elektriciteit en president Biden is vastbesloten deze installaties actief te houden om onze doelstellingen op het gebied van schone energie te halen”, aldus minister van Energie Jennifer Granholm in een verklaring.

“We gebruiken elk beschikbaar instrument om ervoor te zorgen dat dit land tegen 2035 wordt aangedreven door schone energie. Dat houdt ook in dat we voorrang geven aan onze bestaande nucleaire vloot, zodat we uitstootvrije elektriciteit kunnen blijven opwekken en economische stabiliteit kunnen bieden aan de gemeenschappen die dit belangrijke werk doen”, vervolgde ze.

Voor twee derde van de staten van de VS zal kernenergie een substituut vormen voor fossiele brandstoffen. Het financieringsvoorstel van de regering is dus niet verrassend.

Redden van noodlijdende centrales

De aankondiging vertegenwoordigt de grootste federale investering die ooit is gedaan om in financiële moeilijkheden verkerende kernreactoren te redden, zo meldt het persbureau Associated Press. Het pakket van 6 miljard dollar zal worden gebruikt om te voorkomen dat eigenaars en exploitanten van kerncentrales zich vanwege financiële moeilijkheden gedwongen zien hun installaties voortijdig te sluiten.

Bedrijven die reeds hun voornemen tot sluiting hebben aangekondigd, zullen als eersten van de federale steun kunnen profiteren. Dat zijn de partijen die economisch het meeste gevaar lopen.

Vroegtijdige sluiting van fabrieken

In de afgelopen tien jaar zijn een dozijn commerciële kernreactoren in de VS gesloten voordat hun vergunning afliep vanwege de concurrentie van goedkoper aardgas, enorme exploitatieverliezen als gevolg van lage elektriciteitsprijzen en de kosten van grote reparaties, zo meldde Associated Press. De meeste centrales zijn gebouwd tussen 1970 en 1990, zodat ze nu meer dan verouderd zijn, waardoor de exploitatiekosten stijgen.

De sluiting van deze centrales heeft het averechtse effect gehad dat de CO2-uitstoot in de regio’s waar de reactoren uit dienst werden genomen, is gestegen, waardoor de luchtkwaliteit is verslechterd. Bovendien zijn duizenden banen verloren gegaan, wat volgens het Amerikaanse ministerie van Energie (DoE) een klap is geweest voor de plaatselijke economieën.

De sluiting van nog eens zeven reactoren tegen 2025 is al aangekondigd. Maar als de centrales sluiten voordat hun vergunningen verlopen, zullen fossiele brandstoffen waarschijnlijk het gat opvullen en zullen de emissies stijgen, wat een zware klap zou zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis, aldus Andrew Griffith, waarnemend assistent-secretaris voor kernenergie bij het DoE.

Andere bronnen van groene energie

Terwijl de meeste staten inzetten op kernenergie als “groene” energiebron om hun CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen tot de strijd tegen de opwarming van de aarde, richt Californië zich op zonne- en windenergie. Een riskante gok voor deze staat van 40 miljoen inwoners.

Er zijn veel sceptici, maar het feit dat windenergie in de VS voor het eerst kernenergie heeft ingehaald, geeft hoop. Maar zoals voorstanders van kernenergie er vaak op wijzen, zijn deze energiebronnen periodiek en is kernenergie nodig om dit te compenseren.

(am/mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20