Vrachtfietsen vormen belangrijke hefboom voor duurzame online handel

Vrachtfietsen kunnen een belangrijke hefboom zijn om de e-commerce een duurzamer karakter te bezorgen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Université Gustave Eiffel in Frankrijk, gebaseerd op een analyse van het vrachtverkeer in de Franse hoofdstad Parijs.

De online handel heeft de activiteit van de transportsector gevoelig opgedreven, waardoor ook de ecologische voetafdruk van de sector sterk is toegenomen. De onderzoekers kwamen echter tot de vaststelling dat twee derde van het vrachtvervoer in Parijs perfect met fietsen zou kunnen worden uitgevoerd.

Laatste traject

“Elke optie moet worden bekeken om de ecologische voetafdruk van de mensheid te verkleinen”, zeggen de onderzoekers Antoine Robichet en Patrick Nierat, transportspecialisten aan de Université Gustave Eiffel. “Transport vertegenwoordigt momenteel bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa. De opkomst van e-commerce en expresleveringen vergroot die ecologische voetafdruk nog verder.”

“Het gebruik van cargofietsen als alternatief voor vrachtwagens kan daarop een antwoord bieden”, benadrukken Robichet en Nierat. “Het onderzoek brengt daarbij een bijzonder interessant perspectief naar voor. “

“Transport vertegenwoordigt 14 procent van de totale Franse uitstoot en is ook een belangrijke oorzaak van verkeerscongestie en geluidsoverlast. Desondanks blijft het wegvervoer voor het transport van goederen nog altijd het belangrijkste platform. In Frankrijk wordt 88 procent van de goederen vervoerd door vrachtwagens.”

“Hoewel er voor langere afstanden nog andere transportmogelijkheden, zoals de trein of de boot, bestaan, vormen de bakfietsen momenteel de enige duurzame oplossing om het laatste traject tot bij de eindbestemming, dat vaak ook het meest vervuilend is, uitstootarm te maken”, benadrukken de experts nog.

“Hierin kunnen bijzonder grote mogelijkheden worden aangestipt. De studie wijst immers uit dat twee derde van het transport in Parijs met vrachtfietsen zou kunnen worden afgehandeld. Er rijzen daarbij echter ook een aantal uitdagingen.”

Uitdagingen

Gewag wordt gemaakt van een tweeledige moeilijkheid. Enerzijds moet worden gekozen voor een duurzaam vervoermiddel, terwijl tegelijkertijd ook de toenemende goederenstromen moeten worden opgevangen. “Vooral e-commerce heeft een groeiend aandeel in het consumptiepatroon van de bevolking een groeiend aandeel”, verduidelijken Robichet en Nierat.

“Daarvoor moet ook de beschikbare vloot verder worden uitgebreid. Voorspeld wordt dat de afstanden die vrachtwagens in steden over de hele wereld afleggen, tegen het einde van dit decennium met 36 procent zullen toenemen, tenzij er wordt ingegrepen.”

“Deze evoluties zouden veel negatieve effecten, zoals een aanzienlijke toename van de congestie en de uitstoot van broeikasgassen, hebben”, beklemtonen de onderzoekers. “Daarom moet een grotere ruimte worden gecreëerd voor de fietslogistiek. Daarbij rijzen echter een aantal belangrijke uitdagingen. De sector moet worden herschikt.”

“De huidige ligging van sorteerterminals aan de rand van steden is voor deze optie niet gunstig. De lage transportcapaciteit en de lagere snelheid van de fiets in vergelijking met een vrachtwagen beperken de actieradius. Het gebruik van kleinere distributiecentra in het hart van steden, met bakfietsen die vanuit deze punten de goederen naar hun eindbestemming brengen, lijkt daarom essentieel.”

Daarbij moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan. “Enerzijds vereist fietslogistiek de transformatie van het commercieel vastgoed, dat van oudsher door winkels wordt ingenomen, tot logistieke platformen”, voeren de onderzoekers aan.

“Daarnaast creëert deze organisatie ook een bijkomende fase in de logistieke keten. Dit leidt tot bijkomende kosten, vooral voor het gebruik van ruimte, die gecompenseerd moeten worden. Er kan daarbij gedacht worden aan het gebruik van containers of vrachtwagens, maar ook die leggen beslag op een deel van de openbare ruimte.”

De wetenschappers benadrukken wel dat investeringen in de fietslogistiek niet het einde van de vrachtwagen in de stad betekenen. “De vrachtwagens blijven nodig om kleinere distributiecentra dagelijks te bevoorraden”, beklemtonen Robichet en Nierat nog.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20