Kiescomité Open Vld: ‘Konden verkiezing niet zelf uitstellen wegens geen consensus’

In een vrijblijvend advies aan het partijbestuur gaf het kiescomité aan dat het zelf niet kon beslissen over een uitstel van de voorzittersverkiezingen bij Open Vld. Daarom boog het partijbestuur zich over de kwestie, iets waarover dinsdag kritiek ontstond bij tegenstanders van het uitstel.

Lees ook: Klacht Ysebaert tegen Business AM bij de Raad voor de Journalistiek gegrond

Donderdagmiddag werd de knoop doorgehakt op het partijbureau: de voorzittersverkiezingen van Open Vld krijgen uitstel. Pas ten vroegste over twee maanden nemen Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten het tegen elkaar op. Die beslissing kon op heel wat kritiek rekenen. Niet enkel het kamp van Egbert Lachaert, maar ook jongerenvoorzitter Tess Minnens neemt het uitstel niet. Vooral Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, en Vlaams Parlementslid Els Ampe bleken vragende partij.

De tegenstanders redeneerden dat niet het partijbestuur, maar wel de partijraad de verkiezing regelt. Ze maakten de vergelijking met een parlement waarvan de parlementsleden zelf zeggen dat ze de verkiezingen uitstellen: iets wat regelrecht ondemocratisch is. Ook Kamerlid Christian Leysen roert zich intussen. ‘Een uittredend partijbestuur heeft niet de morele autoriteit om zulk een beslissing te nemen bij gebrek aan consensus bij de kandidaat-voorzitters’, schrijft hij op Twitter.

‘Geen eensgezindheid’

Clair Ysebaert – Liberaal Vlaams Verbond/JVB Photography

In een vrijblijvend advies aan het partijbestuur haalt Clair Ysebaert, de voorzitter van het kiescomité, het gebrek aan consensus aan. ‘Er werd mij gevraagd om de kandidaten te polsen over een uitstel. Enkel een eenstemmig standpunt van de kandidaat-voorzitters kan het vertrekpunt zijn om effectief en operationeel te kunnen handelen’, schrijft hij in het document. ‘Uit de antwoorden van de vier kandidaat-voorzitters blijkt dat er geen eensgezindheid is.’ Het kiescomité kon een uitstel dus moeilijk verantwoorden.

Daarom verschuift het kiescomité, dat naar eigen zeggen een ’tijdelijke en beperkte opdracht’ heeft, de gevoelige kwestie door naar het partijbestuur. ‘Voor de politieke afwegingen bij de opportuniteit van interne verkiezingen, op het moment dat het land in crisis verkeert, verwijzen wij naar de politieke verantwoordelijken binnen de partij, in casu het partijbestuur’, stond er verder te lezen.

In het persbericht van dinsdagmiddag had Open Vld diezelfde redenering ook al opgebouwd. ‘Volgens de partijstatuten is het partijbestuur het orgaan dat beslist over de organisatie van de bestuursverkiezingen. Deze beslissing is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij’, klinkt het.

Overigens blijft nu Gwendolyn Rutten nog een paar maanden in het zadel als partijvoorzitter. Zij onthield zich op de stemming, maar zij loodste de Vlaamse liberalen, samen met Kamervoorzitter Patrick Dewael, naar een scenario waarbij een Vivaldi-coalitie in zicht komt. En laat dat nu net iets zijn waarover verdeeldheid bestaat in de partij.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20