Open Vld stelt voorzittersverkiezingen uit ‘wegens coronacrisis’

Officieel als gevolg van de coronacrisis, stellen de Vlaamse liberalen de interne verkiezingen met twee maanden uit. Na een digitale stemming ging 69 procent van het partijbestuur akkoord met het uitstel.

Volgens de politieke partij werd vanuit de verschillende geledingen de afgelopen dagen de vraag gesteld of het in de huidige omstandigheden ‘opportuun is om de tijdslijn van de verkiezing te volgen zoals gepland’. Normaal gezien konden de leden stemmen tussen 27 maart en 31 maart, maar dat gaat dus niet door. 26 leden van het partijbureau stemden voor het uitstel, 8 tegen en 4 leden onthielden zich.

‘Het is een moeilijke beslissing. Ongetwijfeld zijn er leden die graag een andere beslissing hadden gezien. Toch rekenen we op het begrip van iedereen. Vele kandidaten en leden zijn volop bezig met de bestrijding van het virus. Alle aandacht moet nu daarheen gaan’, klinkt het in een persbericht.

‘Theater bij Open Vld’

Maar het is ook een opvallend manoeuvre, zoals onze politieke nieuwsbrief donderdagochtend al meldde. Volgens de statuten is het niet het partijbestuur, maar wel de bredere partijraad die de verkiezingen regelt. De vergelijking is te maken met een parlement waarvan de parlementsleden zelf zeggen dat ze de verkiezingen uitstellen: weinig democratisch. Ook de jongerenafdeling haalde dit punt aan en omschreef de gebeurtenissen als ’theater’.

Jongerenvoorzitter Tess Minnens uit haar ongenoegen op Twitter.

In het persbericht weerlegt de partij die redenering. ‘Volgens de partijstatuten is het partijbestuur het orgaan dat beslist over de organisatie van de bestuursverkiezingen. Deze beslissing is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij’, klinkt het.

Pas over twee maanden zullen kandidaten Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein het tegen elkaar opnemen. Achter de schermen valt te horen Bart Somers en Patrick Dewael, medestanders van Tommelein, huidig voorzitter Gwendolyn Rutten nog even in het zadel willen houden. Het kamp van Egbert Lachaert is furieus, maar moet dus het onderspit delven.

Lees meer:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20