Vooruit pleit voor een belastingvoordeel voor verhuurders die renoveren: “Renovatiekosten 150 procent fiscaal aftrekbaar maken”

In een interview met “De Ochtend” op Radio 1 heeft Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit, een pleidooi gehouden voor een belastingvoordeel voor verhuurders die renoveren. “Dit moet verhuurders aanzetten om te investeren in klimaatvriendelijke woningen”, verduidelijkte hij.

Rousseau heeft tijdens het gesprek met het Radio 1-programma een voorstel op tafel gelegd dat er moet voor zorgen dat verhuurders hun woningen energiezuiniger maken. Hij wil ze namelijk belonen met een belastingvoordeel als ze renovatiewerken uitvoeren. Concreet gaat het hier om een belastingvoordeel van 150 procent. “Dat betekent dat verhuurders per 100 euro die ze investeren 150 euro kunnen terugvorderen via de belastingen”, klonk het.

Grote fiscale hervorming

“Dit alles moet gebeuren binnen een grote fiscale hervorming, waarbij je inkomsten meer als één geheel gaat beschouwen en progressief belast”, ging hij verder. Dat vertaalt zich onder meer naar een belasting op reële huurinkomsten. Op dit moment worden de huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen. “Een aanpassing van die fiscaliteit zit er hoe dan ook aan te komen”, merkte Rousseau zaterdagochtend op.

Hoe dan ook lijkt de voorzitter ervan overtuigd te zijn dat iedereen profijt zou doen bij de bovenstaande regeling. “De huurder wint omdat hij kan besparen op zijn energiefactuur, de verhuurder doet profijt dankzij het belastingvoordeel en als maatschappij dragen we op die manier ons steentje bij om de klimaatdoelstellingen te halen”, klonk het.

Meer vermogensbelastingen

Zoals het linkse partij betaamt, heeft Rousseau tijdens het gesprek ook een pleidooi gehouden om de vermogenswinsten meer te belasten. “Natuurlijk zijn er al vermogensbelastingen, maar niet genoeg”, zei hij. “Zolang iemand als Marc Coucke, voor wie ik veel respect heb, één miljard euro winst maakt op aandelenverkoop en daar nul euro belastingen op betaalt in dit land, dan is er nog altijd geld genoeg om meer sociale maatregelen te nemen.” Dat moet leiden tot minder belastingen op arbeid.

Vraag is natuurlijk of zo’n extra belasting nog wenselijk is in ons land. Beleggers moeten immers al meermaals langs de staatskas passeren wanneer ze hun kapitaal investeren. Denk onder meer aan de taks op beursverrichtingen (TOB) en de roerende voorheffing op onder meer dividenden en coupons. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van de werkgeversorganisatie Voka, merkte recent op Twitter op dat er vooral nood is aan een vereenvoudiging van het belastingsysteem.

“Het klopt zeker niet dat kapitaal in ons land weinig of niet belast wordt”, schreef hij op 21 mei. “Sommige vormen van kapitaal/inkomsten/transacties worden weinig of niet belast, andere relatief zwaar. Ons systeem is onnodig complex en inefficiënt.”

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20