Vooruit heeft het gehad met de aanvallen vanuit Vivaldi op Vandenbroucke

De opvallende rol van Frank Vandenbroucke (Vooruit) als soort ‘superminister’, die op het departement Volksgezondheid het land door de covid-crisis loodst, blijft de Wetstraat beroeren. Want de felste kritiek komt niet van de oppositie, maar uit eigen rangen. Dit weekend lanceerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een zoveelste aanval, rechtstreeks op ‘meester Frank’. Die moet volgens hem ‘stoppen met het moreel van de Belgen te ondermijnen’. Grove woorden, een druppel die bij Vooruit de emmer doet overlopen: ‘Het moet echt ophouden met dat gestook.’

In het nieuws: ‘In vergelijking met Frankrijk, is onze aanpak eerder soft’, zo stelt Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De details: Meteen reageert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zeer fel.

 • Het was even komen prediken voor de Franstalige kerk, wat Vandenbroucke afgelopen weekend deed. Het is geen geheim dat men ten zuiden van de taalgrens toch wat anders kijkt naar het corona-beleid. Want, in tegenstelling tot de Vlaamse media, is er aan Franstalige kant geen almacht van de virologen die constant de publieke opinie kunnen bewerken via een permanente toegang tot radio en vooral televisie.
 • Dat maakt dat het niet alleen mediatechnisch, maar ook politiek, in de aanpak van de corona-crisis vaak een wat opgedeeld landschap is: terwijl aan Vlaamse kant vooral de Vlaamse regering (met daarin N-VA en CD&V als voortrekkers) meer versoepelingen wilde, trokken aan Franstalige kant zowel de PS (in de Waalse regering) als de MR (zowat overal en tegelijk nergens) aan diezelfde kar.
 • In een bijzonder lang Overlegcomité vorige week stond andermaal de federale regering – met daarin Vandenbroucke als voornaamste kracht, maar daarnaast ook met steun van premier Alexander De Croo (Open Vld) en vicepremiers Vincent Van Peteghem (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) – voor een ‘harde lijn’, terwijl daar tegenover met name Jan Jambon (N-VA), Hilde Crevits (CD&V) en Elio Di Rupo (PS) fel pleitten voor meer versoepelingen. Het werd uiteindelijk een hard bevochten compromis, waarmee niemand echt gelukkig kon zijn.
 • Op ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL, aan de andere kant van de taalgrens dus, kwam Vandenbroucke toch even de puntjes op de i zetten. Daarbij haalde hij een paar zaken aan:
  • Om te beginnen erg symbolisch in Franstalig België: ‘Als je ons vergelijkt met Frankrijk, is onze aanpak eerder soft’, zo stelde Vandenbroucke. Parijs is altijd wat de graadmeter voor Franstalige partijen, in die zin toch een duidelijke vingerwijzing. ‘De Belgische aanpak is soft. We laten veel toe. De prijs die we daarvoor betalen is dat de cijfers zeer traag zakken.’
  • ‘De maatregelen moeten gevolgd worden. Er is niet veel marge als de regels wat soft zijn. En zo’n aanpak vergt tijd en dus geduld. Maar net dan is een politieke consensus nodig, die men houdt, om de maatregelen zelf te steunen. Dat is de uitdaging’, zo stelde Vandenbroucke.
  • En dus wees Vandebroucke er ook op dat de beslissing om de terrassen te openen op 8 mei niet gegarandeerd is: ‘Twee zaken moeten gebeuren. De vaccinatiecampagne moet volop verder lopen, en we zijn op goede weg. En de situatie in de ziekenhuizen moet op duurzame manier verbeteren.’
 • Dat laatste schoot meteen in het verkeerde keelgat bij de MR. Voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich al maanden profileert in de buitenbaan van de corona-aanpak, trok andermaal naar Twitter:
  • ‘De minister van Volksgezondheid moet stoppen met het vertrouwen en moreel van de Belgen te ondermijnen‘, zo sneerde hij met een wel erg zware beschuldiging aan het adres van een coalitiepartner.
  • Daarbij betwistte hij meteen ook de stelling van Vandenbroucke dat België een ‘softe aanpak’ heeft: ‘De maatregelen in België zijn op veel vlakken strikter dan in andere landen, zowel de duur als de bubbel van 1.’
  • En tenslotte hield hij vast aan de politieke deal die uit het Overlegcomité van vorige week was gekomen: ‘De terrassen gaan op 8 mei open. Dat is een engagement!

De essentie: Zo blijft het maar rommelen over de corona-aanpak. Maar voor Vooruit is de maat vol.

 • De tweets van Bouchez leidden tot grote ergernis bij de Vlaamse socialisten. Andermaal moesten ze vaststellen dat Vandenbroucke niets meer deed dan een simpele waarheid komen vertellen: de cijfers blijven helemaal niet goed op dit moment, zeker niet in de ziekenhuizen.
 • Dat een minister zo hardhandig en publiek wordt aangepakt door een coalitiepartner, die het zowaar heeft over het ‘moreel van de Belgen ondermijnen‘, het is allemaal al lang niet meer netjes, zo valt bij de top van Vooruit te horen.
 • Overigens zit ook ten opzichte van de socialistische familiegenoten van de PS wel wat frustratie. Die uiten minder publiek hun frustratie over Vandenbroucke, maar in de pers was achteraf toch wel heel netjes te lezen hoe onder meer Elio Di Rupo (PS) op het Overlegcomité in felle botsing was gekomen met de Vooruit-topminister. ‘Frank, jij verstaat de kunst om iedereen te irriteren‘, zo stond als quote van Di Rupo zwart op wit in De Tijd. En iedereen kon zien dat ook Paul Magnette, de PS-voorzitter, in de aanloop naar het Overlegcomité fel de druk had opgevoerd.
 • ‘Ja, er is die historische relatie tussen Vandenbroucke en de PS, dat is niet evident‘, zo is bij Vooruit te horen. Niet toevallig maakt de bijnaam ‘meester Frank’ in de Wetstraat opgeld: de Vooruit-vicepremier heeft nu eenmaal iets betweterigs over zich.
 • Maar dat valt in niets te vergelijken met de houding van Bouchez, die openlijk gewoon voor de aanval tegen een coalitiepartner kiest. ‘Als hij oorlog blijft zoeken, gaat hij ze vroeg of laat toch krijgen‘, zo klinkt vastberaden bij Vooruit.

Even opvallend: Open Vld heeft een heel andere koers dan de MR.

 • Terwijl Bouchez in z’n tweets dus de frontale aanval op Vandenbroucke verkoos, zette Open Vld tegelijk een heel andere lijn in. Want opmerkelijk: Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert kwam op Twitter met exact dezelfde argumentatie als Vandenbroucke op RTL. Hij vergelijk de toestand van (on)vrijheid in België en Frankrijk. Maar dat kwam hem op een hele reeks wel erg zure reacties te staan: meer nog dan premier Alexander De Croo (Open Vld) is Lachaert het mikpunt van forse kritiek dat zijn partij de liberale reflex kwijt is. Zeker in tegenstelling tot de MR.
 • Combineer dat met de communicatie van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die op VTM opnieuw de nadruk ging leggen op een strenge aanpak van overtreders en de bijhorende boetes. ‘De komende weken zullen er honderden pv’s worden opgesteld tegen mensen die de regels niet respecteren’, zo stelde hij over vakantiegangers die zich bij een terugkeer niet aan de regels zouden houden. ‘De politiediensten zullen dagelijks lijsten krijgen van de inwoners die zich niet hebben laten testen. Die mensen zullen vervolgens een telefoontje of bezoekje van de politie krijgen.’
 • Dat laatste is zeker opvallend, omdat Van Quickenborne, als liberaal politicus, al weken in het politiek invloedrijke stripje van Erik Meynen in Het Laatste Nieuws, met maar één kreet opduikt: ‘Boetes’. Met z’n uitspraken lijkt hij alvast de karikatuur te bevestigen.

In de marge: De partij Vooruit eiste nooit een naamsverandering voor kunstencentrum ‘De Vooruit’, integendeel, ze drongen erop aan die te behouden.

 • Bijzonder toch, hoe slecht het kunstencentrum De Vooruit de communicatie voert rond heel de heisa van de naamsverandering. Daar was men bijzonder ontstemd over de naamsverandering van sp.a naar Vooruit, een terugkeer naar de Gentse benaming voor de socialisten.
 • Overigens is tot vandaag de eigenaar van het gebouw in Gent een coöperatieve met roots in de socialistische beweging: het kunstenscentrum is slechts huurder van het gebouw. Als er een nieuwe naam komt, is dat voor de VZW die actief is in het gebouw.
 • Daar was men blijkbaar als de dood om te veel vereenzelvigd te worden met een politieke partij: protestacties mondden uiteindelijk uit in een voorstel om de naam met een online poll te veranderen. Het grote publiek kon kiezen uit misbaksels als de nieuwe naam ‘Pallas’ of zelfs het West-Vlaamse ‘Volxhus’.
 • Dat een hacker er voor de gein ook ‘De Vooruit’ aan toevoegde, was meer dan symbolisch: waarom was een naamsverandering überhaupt eigenlijk nodig voor het kunstencentrum? De partij heeft immers gewoon ‘Vooruit’, zonder het lidwoord. En Gentenaars zijn heus wel verstandig genoeg om de opdeling te maken. Iedereen in de Arteveldestad weet immers wel dat ‘De Vooruit’ historisch het huis van de socialisten is, maar daarom trokken de culturele activiteiten er in het verleden ook niet minder volk.
 • Die stelling hanteert men overigens al van bij de start bij de Vlaamse socialisten: behoud gewoon maar die oude naam. Dat in de dading die gesloten is tussen partij en kunstencentrum er een verplichting tot een naamsverandering, opgelegd vanuit de politieke partij, opgenomen zou zijn, klopt dus helemaal niet. Integendeel.
 • Niet wij, maar het kunstencentrum heeft een probleem van onze naamsverandering gemaakt’, zegt Gents Vooruit-kopstuk Joris Vandenbroucke in De Standaard. ‘Wat ons betreft, hadden we perfect naast elkaar kunnen ­bestaan’, zo benadrukt hij.
 • Onder meer de buren van de Universiteit Gent, met rector Rik Van den Walle, hadden daarop al aangedrongen: behoud gewoon de oude naam. Als het van Vooruit afhangt, is dat dus de meest voor de hand liggende optie. 
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20