Voltijdse vergoeding voor wie tijdens tijdskrediet ontslagen wordt

Wie met tijdskrediet werk en zorg combineert, heeft recht op een ontslag- en beschermingsvergoeding die berekend is op het voltijdse loon. Dat laat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) weten, na een oordeel van het Hof Van Cassatie.

Waarover gaat het? Een vrouw had bijna tien jaar voltijds voor haar werkgever gewerkt, waarna ze besloot om halftijds tijdskrediet op te nemen zodat ze voor haar kind kon zorgen. ‘De werkgever zette de werknemer eerst onder druk om weer voltijds te werken’, stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. ‘Uiteindelijk werd ze ontslagen.’

Met de hulp van vakbond ACV en het IGVM betwistte de vrouw haar ontslag en vorderde een schadevergoeding op basis van haar voltijds werk. Het arbeidshof van Bergen oordeelde dat de werkneemster inderdaad ontslagen werd op grond van haar tijdskrediet en kende een forfaitaire vergoeding toe van zes maanden. ‘Het Hof oordeelde dat de vergoeding moest worden berekend op basis van het lagere loon op het moment van het ontslag’, klinkt het.

Het nieuws? De betrokken partijen tekenden beroep aan bij het Hof van Cassatie, om te verkrijgen dat het slachtoffer vergoed zou worden op basis van haar voltijdse loon. Het Hof volgde die redenering en vernietigde in een nieuw arrest van 22 juni het arrest van het arbeidshof.

De reacties?

  • ‘Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt’, reageert de vakbond aan persagentschap Belga. ACV wijst erop dat de vakbond er in 2009 al in slaagde om het recht op voltijdse ontslagvergoedingen voor werknemers in ouderschapsverlof te bekomen.
  • De vakbond en het IGVM wijzen erop dat vrouwen vaker ongelijk behandeld worden, omdat het opnemen van zorgverloven nog steeds vooral een vrouwenzaak is. Het IGVM heeft het zelfs over ‘indirecte discriminatie’, waarbij ‘ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze kan leiden tot een specifiek nadeel voor personen van een bepaald geslacht’, aldus adjunct-directeur Liesbet Stevens.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20