Volgeladen olietankers massaal voor anker voor Europese kusten

Langs de grote scheepsroutes in West-Europa liggen tientallen tankers voor anker te wachten tot ze hun ladingen naar hun eindbestemming kunnen brengen. Dat is momenteel quasi onmogelijk, want de capaciteit van de tankopslag op land is nagenoeg helemaal opgebruikt.

De sector wordt geconfronteerd met een grote daling in de vraag door de coronacrisis.

Dertigtal tankers

‘Voor de Europese kusten liggen inmiddels een dertigtal tankers met in totaal ongeveer 1 miljoen ton petroleumproducten voor anker’, berekende het persbureau Reuters. ‘Een groot deel van die schepen is voor anker gegaan voor de raffinagecluster rond Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Eenzelfde fenomeen kan worden vastgesteld in sommige delen van de Middellandse Zee.’

‘Eigenaars van de ladingen ondervinden vaak moeilijkheden om kopers of opslaggelegenheid te vinden. Sommige schepen kunnen binnenkort weliswaar in een haven aanleggen, maar handelaars waarschuwen dat anderen mogelijk nog weken lang op zee moeten blijven liggen.’

Handelaars wijzen onder meer op een aanzienlijke congestie in de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. ‘De handelaars die de schepen hebben gecharterd, moeten hierdoor mogelijk met hogere kosten afrekenen’, zegt het persbureau nog. ‘De vertragingen zijn de voorbije dagen nog sterk toegenomen.’

Waterstanden

De situatie wordt nog bemoeilijkt door de lage waterstanden op de Rijn. ‘Daardoor wordt de logistieke druk op de opslag nog groter’, zegt Reuters. ‘Dit betekent immers dat binnenschepen slechts voor de helft kunnen worden geladen.’

‘Dat staat een vlotte bevoorrading van opslagcapaciteit stroomopwaarts in de weg. De meeste schepen vervoeren kerosine, benzine en nafta. Omdat een groot gedeelte van het wereldwijde verkeer – onder invloed van de coronacrisis – is stilgevallen, is de vraag naar die producten sterk achteruitgegaan.’

Raffinaderijen over de hele wereld hebben hun activiteiten verminderd en in sommige gevallen gesloten. Daardoor is het vaak niet meer mogelijk om voorraden ruwe olie te lossen.

Consulent Rystad Energy voorspelt dat de Europese vraag naar olie dit jaar een gemiddeld niveau van 12,7 miljoen vaten per dag zal laten optekenen. Dat betekent een daling met 11,2 procent tegenover vorig jaar. Voor de maand april wordt in Europa gerekend op een vraag van 4,7 miljoen vaten per dag. Dat is een terugslag met 35 procent tegenover de maand april vorig jaar.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) raamt dat de olievraag tijdens de maand april met gemiddeld 29 miljoen vaten olie per dag zal afnemen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De vraag is daarmee tot het laagste niveau in 25 jaar teruggezakt. Over het hele jaar wordt een gemiddelde daling met gemiddeld 9,3 miljoen vaten per dag verwacht.

De waarnemers merken nog op dat ook een productiebeperking die situatie niet zal kunnen oplossen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20