Voka roept op polarisatie over kernuitstap te stoppen

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka roept de partijen van de federale en de Vlaamse regering op om de polarisatie over de kernuitstap te stoppen en een beslissing te nemen in volledige transparantie. “Als er gascentrales komen, dan moeten die ook in Vlaanderen staan”, zegt voorzitter Wouter De Geest dinsdag in een gesprek met De Tijd.

De Geest spreekt zich niet uit pro of contra de kernuitstap. “Welke energiemix er komt, is een politieke beslissing. Maar elke beslissing zullen we toetsen aan drie criteria: duurzaamheid, prijscompetitiviteit en leverzekerheid”, zegt hij. “Als het gascentrales worden, bouw er dan niet te veel, zie erop toe dat ze klaar zijn voor CO2-captatie of voor een omschakeling naar groene brandstoffen, en wees transparant over wie het subsidiemechanisme gaat betalen.”

In november beslist de regering-De Croo of ze gaat voor een volledige kernuitstap. Vanuit de oppositie en de Vlaamse regering legt de N-VA bijkomende druk. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet al meermaals uitschijnen dat het niet evident wordt om vergunningen af te leveren voor de bouw van nieuwe gascentrales die de uitstoot van CO2 en stikstof verhogen.

De Geest roept op geen communautaire problemen te ­creëren. “Lokale productie is belangrijk voor onze industrie en voor de impact op de prijzen. Als er gascentrales komen, dan moeten die ook in Vlaanderen staan, dicht bij de industrie. Vergunningsaanvragen moeten kritisch bekeken worden, maar niet vooringenomen. Als het vergunningskader aan het wankelen wordt gebracht, lijdt het vertrouwen voor om het even welke investering daaronder”. 

De Geest sprak ook met De Morgen over de kernuitstap. Daar werd hij eraan herinnerd dat hij zich vroeger een felle tegenstander van de kernuitstap toonde. “Dat klopt”, zegt hij. “Maar een aantal jaar geleden was er helemaal geen alternatief. Dat is er nu wel dankzij de massieve steun voor gascentrales. In de omslag naar groene energie zitten enorme kansen voor groei.”

“Ik pleit ervoor dat er basisproductie aanwezig blijft in ons land. Dat kunnen gascentrales zijn, of kerncentrales. Maak de vergelijking op basis van drie pijlers: duurzaamheid, kostprijs en leverzekerheid. Er zijn genoeg studies. Het is belangrijk te stoppen met ideologische botsingen”, zegt de Voka-baas in De Morgen.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20