Vlaanderen telt 20 nieuwe warmtenetten in 2020

Vorig jaar is het aantal warmtenetten in Vlaanderen gestegen van 56 naar 76. Dat blijkt uit de tweede Warmtenetrapport dat de VREG dinsdag heeft gepubliceerd. Uit de rapport blijkt eveneens dat niet-huishoudelijke gebruikers nog steeds de grootste afnemers zijn van deze warmtenetten. Een warmtenet is een ondergrondse circulatieleiding die restwarmte hergebruikt voor verwarming en warm water.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG) houdt sinds twee jaar toezicht op warmte- en koudenetten in Vlaanderen en verzamelt heel wat informatie. Tijdens het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van warmtenetten van 56 naar 76, en de geleverde warmte in de door VREG bevraagde netten steeg met 23 procent naar 834 GWh in 2020. “Ook al zijn die getallen binnen het Vlaamse energielandschap relatief klein, toch is er duidelijk sprake van een gestage groei”, klinkt het bij de VREG. 

Daarnaast blijkt uit het rapport ook dat niet-huishoudelijke gebruikers, met name bedrijven, de geleverde warmte het vaakst afnemen. Dat komt door de hoge energievolumes die in industriële warmtenetten worden uitgewisseld. Het aantal eindafnemers steeg in 2020 tot 4.105 tegen 1.990 het jaar voordien, slechts 271 daarvan waren huishoudens.

Gemiddeld verbruik

Voor het eerst werd ook onderzoek gedaan naar de geldende warmteprijzen binnen de Vlaamse warmtenetten en de manier waarop de prijzen worden bepaald.

Voor een gemiddeld verbruik, berekend over de bekende warmtenetten, ligt de jaarlijkse kost voor huishoudens met een individueel contract voor verwarming via een warmtenet tussen de 300 en 900 euro. Ook al lijkt dit een enorme spreiding, in andere Europese landen is en gelijkaardige verdeling te zien. De oorzaken hiervoor liggen volgens Zweeds onderzoek in de ouderdom van het net (nieuwe netten hebben investeringen die nog moeten worden afgeschreven en zijn dus duurder), de afstand tussen de verbruikers van het net (hoe verder ze uit elkaar liggen, hoe duurder de belevering wordt) en de keuze van type brandstof, hoewel die in Vlaanderen beperkt is aangezien de meeste leveranciers de aardgasprijzen volgen bij de bepaling van de energiekost.

De VREG wil in de toekomst bijkomend inzetten op het uitwerken van een duidelijke toekomstvisie voor regulering van warmte- en koudenetten in Vlaanderen, rekening houdend met de eventuele beleidsontwikkelingen. De vraag die daarbij gesteld wordt is of de huidige regelgeving volstaat of moet verbeterd worden, en zo ja, hoe? Een bijdrage die de VREG daaraan kan leveren is de uitwerking van een Technisch Reglement voor warmte- en koudenetten waarin een aantal procedures die veel warmtenetten gemeenschappelijk hebben geformaliseerd en gestandaardiseerd worden.

Lees ook: Netwerk tegen Armoede: “Nieuw tarief VREG veroorzaakt groot onrechtvaardigheidsgevoel”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20