Vlaanderen installeerde dit jaar slechts 25 onshore windmolens

In Vlaanderen zijn dit jaar 25 nieuwe windturbines in gebruik genomen. Zij hebben de Vlaamse onshore windcapaciteit met 75 megawatt opgedreven.

Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). Er konden dit jaar beduidend minder nieuwe installaties worden gemeld dan de periode voordien. In totaal beschikt Vlaanderen nu over ongeveer 550 windturbines met een gezamenlijke capaciteit van bijna 1.300 megawatt.

Omwonenden

Twee jaar geleden installeerde Vlaanderen nog 80 nieuwe onshore windmolens. Zij vertegenwoordigden een gezamenlijke capaciteit van meer dan 200 megawatt. Vorig jaar was er al een daling merkbaar tot 35 turbines met een totaal vermogen van bijna 100 megawatt.

Bart Bode, directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie, ziet voor de daling verschillende redenen. In de eerste plaats wijst hij naar de aanslepende beroepsprocedures tegen de implementering van nieuwe projecten.

Vaak blijkt bij omwonenden of lokale besturen immers een sterk verzet tegen de komst van nieuwe windmolens. Volgens Bode krijgt zelfs driekwart van de plannen voor nieuwe windturbines met een dergelijke tegenkanting te maken.

Daarnaast moet er volgens de directeur ook rekening worden gehouden met het feit dat een aantal grote fabrikanten van windturbines met problemen hebben moeten afrekenen. Eén leverancier ging zelfs failliet.

Hierdoor zijn de productie en de levering met belangrijke vertragingen geconfronteerd. Bode merkt op dat hierdoor in Vlaanderen voor de levering van turbines zelfs wachtlijsten zijn ontstaan.

Havens en autowegen

Met een totaal vermogen van ongeveer 1.300 megawatt kunnen de Vlaamse windturbines evenveel elektriciteit leveren als een grote kerncentrale. Indien Vlaanderen echter zijn klimaatdoelstellingen wil halen, zal die capaciteit de volgende jaren nog sterk omhoog moeten.

De regio heeft twintig jaar tijd nodig gehad om een capaciteit van 1.300 megawatt uit te bouwen. Dat cijfer moet de volgende tien jaar verdubbelen. Tegen eind volgend decennium moet Vlaanderen 2.500 megawatt aan offshore windkracht produceren.

Dat streefdoel kan volgens Bode worden gehaald. Hij ziet onder meer nog belangrijke uitbreidingsmogelijkheden in de havens en langs de autowegen. Bovendien zullen de oudere windmolens op het einde van hun levenscyclus worden vervangen door exemplaren met een beduidend hoger vermogen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20