Vlaamse werkgevers dringen aan op afbouw verplicht telewerk

De Vlaamse werkgeverskoepel Voka pleit voor versoepelingen op het verplichte telewerk en wordt daarin gevolgd door andere werkgeversorganisaties. “Digitale meetings zijn handig, maar kunnen een fysieke bijeenkomst nooit helemaal vervangen.”

De huidige coronaregels beperken de aanwezigheid op kantoor tot één “terugkomdag” per week. “Dat is te beperkt om samenwerking, innovatie en opleiding op lange termijn te verzekeren”, zegt Voka.

Nu het stilaan duidelijk wordt dat de besmettingspiek van de Omikron-variant voorbij of bijna voorbij is, vindt Voka de tijd rijp om de telewerkregels te versoepelen en niet te wachten tot het officiële einde van de regeling, eind april.

“Strengste van Europa”

“België heeft de strengste thuiswerkverplichting van Europa. De druk op de ziekenhuizen neemt verder af. Het is dan ook tijd om soepeler om te springen met telewerk”, zegt Voka-topman Hans Maertens in een persbericht.

“De werkgevers vragen om op korte termijn de telewerkverplichting te veranderen in een telewerkaanbeveling. Telewerk zal sowieso een blijver zijn in de arbeidsorganisatie, maar leg die verantwoordelijkheid bij de ondernemingen en stap af van een verplichting.”

Voka wijst erop dat er in verschillende Europese landen telewerk geen verplichting (meer) is: Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden kennen geen veralgemeende telewerkverplichting. In Frankrijk is telewerk verplicht voor 3 dagen per week. “Enkel in Duitsland geldt net als in België een strenge telewerkverplichting, maar daar heeft Omikron later toegeslagen.”

Impact op creativiteit

Wetenschappelijke studies suggereren een verband tussen telewerk en verminderde creativiteit, wat leidt tot minder innovaties. “Ook in Vlaanderen valt de impact van het langdurige thuiswerk vast te stellen. Het aantal dossiers dat bedrijven indient bij de Vlaamse overheid voor het opzetten van innovatieprojecten zit in dalende lijn”, zegt Voka.

“Digitale meetings zijn handig, maar kunnen een fysieke bijeenkomst nooit helemaal vervangen. Als de inzet hoog is, wil men elkaar in de ogen kunnen kijken vooraleer een deal te sluiten. Door het voortdurende telewerk zijn ook tal van informele netwerkmomenten weggevallen. Dat is nefast voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Het verplichte telewerk moet zo snel als mogelijk afgebouwd worden nu de medische noodzaak aan het verdwijnen is”, besluit Maertens, die de steun krijgt van onder meer Unizo-topman Danny Van Assche.

(fjc)

Meer