Vlaamse regering maakt 38 miljoen euro extra vrij voor coronakosten hoger onderwijs

De Vlaamse regering maakt 38 miljoen euro vrij om de hogescholen en universiteiten te helpen hun coronafacturen te betalen. Die steun komt bovenop de 1,5 miljoen euro die eerder al werd vrijgemaakt voor de studentenvoorzieningen.

De regering wil met die extra 38 miljoen euro allerhande kosten compenseren waar de hogescholen en universiteiten door het coronavirus mee geconfronteerd worden, zoals extra lokalen, extra personeel, extra steun voor studenten, mondmaskers en ontsmetting.

Voor de berekening van de extra tegemoetkoming heeft Weyts aan de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs gevraagd de coronakosten van de universiteiten en hogescholen in kaart te brengen.

Er werd daarbij gekeken naar de extra uitgaven en de gederfde inkomsten. ‘Maar we hebben ook rekening gehouden met de financiële meevallers, zoals besparingen op nutskosten, personeelskosten en dienstverlening’, aldus Weyts.

Inspanningen hogescholen en universiteiten

Volgens de minister hebben de universiteiten en hogescholen de voorbije maanden grote inspanningen geleverd. ‘Ze schakelden snel naar afstandsonderwijs en ze hebben ervoor gezorgd dat alle examens konden doorgaan en alle diploma’s konden uitgereikt worden. Dit academiejaar vragen we opnieuw grote inspanningen, bijvoorbeeld om eerstejaars studenten niet los te laten. Daar mogen dan ook extra middelen tegenover staan’, klinkt het.

Voor de verdeling van de extra middelen wordt er gekeken naar hoeveel studenten de universiteiten tellen.

De Vlaamse regering heeft ook al meer dan 113 miljoen euro vrijgemaakt voor de coronakosten in (voornamelijk) het leerplichtonderwijs.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20