Vlaams Vredesinstituut vraagt een nieuwe aanpak van de Vlaamse wapenexport: “Vlaamse principes meenemen op Europees niveau”

Het Vlaams Vredesinstituut roept op tot een nieuwe aanpak van de wapenexport in Vlaanderen. Het wil vermijden dat Vlaamse defensietechnologie in verkeerde handen valt. Business AM vroeg Diederik Cops, onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, waarom dit zo belangrijk is.


Beluister hier het volledige interview met Diederik Cops:


Waarom is dit belangrijk?

Door de groeiende conflicten in de wereld groeit ook de vraag naar wapens en militaire toepassingen. Bij de wapenexport is de vraag echter of je Belgische en Vlaamse toepassingen in de handen van elk regime wil zien, en hoe je daar het beste controle op houdt.
  • Cops schetst de huidige situatie: “De stijgende defensiebudgetten en de neiging tot internationale defensiesamenwerking brengen een aantal uitdagingen met zich mee voor het bestaande controlesysteem. Economische opportuniteit en veiligheidsoverwegingen zijn momenteel belangrijke leidraden in de beslissingen tot nieuwe investeringen en defensiesamenwerking.”
  • “Voor de ontwikkeling van nieuwe producten zijn dat belangrijke overwegingen, maar andere basisprincipes van dat exportbeleid, zoals conflictpreventie, respect voor het internationaal oorlogsrecht, mensenrechten en vrede, moeten ook blijvend een plaats krijgen.”

Civiele toepassingen

  • “De maatregelen die we nemen om de veiligheid hier te verhogen, mogen niet gaan leiden tot meer onveiligheid en meer instabiliteit op andere plaatsen door het minder controleren van de export van die producten. Omdat die onveiligheid en instabiliteit in andere regio’s ook op termijn opnieuw een negatief effect op de veiligheid hier in Europa zouden kunnen hebben.”
  • “Vlaamse bedrijven zijn voornamelijk betrokken bij de productie van hoogtechnologische onderdelen van afgewerkte militaire systemen. Civiele toepassingen krijgen meer en meer relevantie voor de militaire sector. Enerzijds krijg je opportuniteiten voor civiele onderzoeksinstellingen en bedrijven, maar je moet wel zorgen dat die nieuwe technologieën niet op verkeerde plaatsen terechtkomen”, aldus Cops.

Verantwoordelijkheid van Vlaanderen

  • “In België zijn de regio’s bevoegd voor de controle op de buitenlandse handel in militaire technologie. Maar er is een zekere push om de regels rond export op Europees niveau te gaan harmoniseren. Dat houdt ook een zekere logica in, gezien het feit dat men ook meer en meer inzet op Europese defensiesamenwerking.”
  • Cops heeft daar wel een bedenking bij: “Het betekent tegelijkertijd dat er ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de Vlaamse overheid is weggelegd. De principes die Vlaanderen al decennia geleden ontwikkeld heeft, moeten zoveel mogelijk meegenomen worden op Europees niveau. Zodat er op Europees niveau een soort van convergentie kan gebeuren die zoveel mogelijk in lijn ligt met de principes die Vlaanderen doorheen de jaren ontwikkeld heeft.”

(ns)

Meer