VK: Daklozencrisis breidt steeds verder uit

De omvang van het thuislozenprobleem is in Groot-Brittannië tot een recordhoogte opgelopen. Het aantal Britse daklozen heeft op vijf jaar tijd een verdubbeling gekend. Dat blijkt uit een studie van de liefdadigheidsorganisatie Crisis en wetenschappers aan de Heriot-Watt University, waaruit bleek dat in Groot-Brittannië 170.800 gezinnen en personen vorig jaar geconfronteerd met de ergste vormen van thuisloosheid werden geconfronteerd. Dat aantal lag 12,66 procent hoger dan vijf jaar voordien.

Bovendien moest worden vastgesteld dat 12.300 personen daadwerkelijk op straat moesten proberen te overleven. Dat betekende een stijging met 98 procent tegenover vijf jaar voordien.

Daarnaast moest volgens Crisis echter tevens worden vastgesteld dat bijna 12.000 mensen in voertuigen of tenten een onderkomen moesten zoeken. Uit de studie bleek dat de groep daklozen ook 38.000 jongeren onder de leeftijdsgrens van vijfentwintig jaar en 4.200 vijfenzestigplussers omvatte.

Definitie

Het probleem moet volgens Crisis vooral worden toegeschreven aan een tekort aan sociale woningen, ontoereikende uitkeringen voor huisvesting en een gebrek aan preventieprogramma’s tegen dakloosheid voor mensen die de zorgverstrekking verlaten.

“De studie toont dat er geen definitie bestaat van de typische dakloze,” benadrukt Jon Sparkes, chief executive van Charity. “Iedere bevolkingscategorie en alle leeftijdsgroepen kunnen door het probleem worden getroffen.”

“Men wordt vooral in het straatbeeld met daklozen geconfronteerd, maar daarnaast zijn er nog aanzienlijke groepen slachtoffers die bij kennissen een onderkomen moeten zoeken of in goedkope hostels moeten overnachten.” Crisis beklemtoont dat de onderliggende oorzaken van thuisloosheid alleen door veranderingen in het overheidsbeleid kunnen worden aangepakt.

De ernst van het probleem wordt geïllustreerd door statistieken over de overlijdens van Britse daklozen, die recent voor de allereerste keer werden gepubliceerd. Het Office for National Statistics berekende dat vorig jaar bijna zeshonderd daklozen in Engeland en Wales zijn omgekomen. De gemiddelde leeftijd van overlijden was 44 jaar voor dakloze mannen en 42 jaar voor dakloze vrouwen. In de algemene Britse populatie wordt een gemiddelde levensverwachting genoteerd van 76 jaar voor mannen en 81 jaar voor vrouwen.

Criminaliteit

Jeremy Corbyn, topman van Labour, heeft aangekondigd bij een eventuele verkiezing over te zullen gaan tot de afschaffing van een wet uit de negentiende eeuw die dakloosheid strafbaar maakt. De Vagrancy Act maakt het een misdaad om te bedelen of te slapen in Groot-Brittannië.

Twee jaar geleden werd de wet bijna drieduizend keer gebruikt. Er werden daarbij boetes tot maximaal 1.000 pond opgelegd.

“Niemand is bestemd om zijn leven op straat door te brengen of geen thuis te hebben,” benadrukt James Brokenshire, Brits minister van gemeenschappen, in een reactie op de studie. “Daarom investeert de regering 1,2 miljard pond om de problemen aan te pakken. Er werden ambitieuze plannen uitgewerkt om de dakloosheid in een periode van vijf jaar tijd te halveren en over een tijdsbestek van een decennium helemaal uit te roeien.”

“Om te vermijden dat mensen in de eerste plaats dakloos zouden kunnen worden, is ook de wet veranderd,” aldus nog Brokenshire. “Daardoor worden de lokale overheden verplicht een vroegtijdige ondersteuning te garanderen aan mensen die het risico lopen om op straat te moeten overleven. Daarbij zal onder meer de toegang tot betaalbare woningen worden opgevoerd, terwijl aan huurders grotere zekerheden moeten worden geboden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20