Vivaldi wil taxshelter uitbreiden, maar dat is mogelijk illegale staatssteun volgens Europa

Vivaldi wil investeringen in bedrijven verder uitbreiden via de taxshelter, maar die regeling is niet bij de Europese Commissie aangegeven om na te gaan of het niet om illegale staatssteun gaat. Dat blijkt uit nota’s van de FOD Financiën die de kranten La Libre en De Tijd hebben kunnen inkijken.

Het is niet duidelijk of de geplande en ongeziene overheidsinterventie sinds de coronapandemie mag van de Europese Commissie, blijkt uit de nota’s. Het document van de FOD Financiën gericht aan haar minister Vincent Van Peteghem (CD&V) gelast België om dit taxshelter-systeem aan te melden bij de Europese Commissie: “We bevinden ons momenteel in een illegale situatie.”

Van 500.000 naar 1 miljoen euro

“Het gaat er inderdaad om, in het kader van het herstel, investeringen aan te moedigen”, bevestigt het kabinet van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval (MR) aan La Libre. “Door het toepassingsgebied van de taxshelter uit te breiden, willen wij de toegang tot kapitaal en leningen voor ondernemingen vergemakkelijken.”

De regering-Michel had een gelijkwaardig systeem van fiscale stimuleringsmaatregelen opgezet voor startups en ondernemingen in de groeifase.

In de nota’s zou staan dat het maximumbedrag dat via het taxshelter-systeem voor bedrijven kan worden opgehaald, wordt verhoogd van 250.000 naar 500.000 euro voor starters en van 500.000 euro naar 1 miljoen euro voor groeiende bedrijven. Maar het is dus niet duidelijk of die plannen zomaar mogen van de Europese Commissie.

De taxshelter is immers niet aangemeld bij de Europese Commissie om te verifiëren dat het geen illegale staatssteun is, zou nu blijken.

Vertraagd in werking

“De efficiëntste manier om de twijfel weg te nemen is de aanmelding van deze maatregel bij de Europese Commissie”, staat in de nota. “In dat geval zouden we het best het huidige stelsel opheffen en een nieuw stelsel invoeren dat pas in werking treedt na het akkoord van de Europese Commissie.”

De uitbreiding van het maximumbedrag van de taxshelter zou dan pas vertraagd in werking kunnen treden, na de geplande datum van 1 januari, als er op goedkeuring van Europa moet worden gewacht.

(NS)

Meer