Hoe kunt u een aankoop met uw debet- of kredietkaart betwisten?

Het kan iedereen gebeuren: u merkt opeens dat uw bank- of kredietkaart gestolen is. De persoon die uw kaart gestolen heeft, heeft ondertussen al een aankopen gedaan met de gestolen kaart. Wat kunt u doen? En wat als u het slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit?

Criminelen kunnen vandaag een beroep doen op talloze technieken om betalingen op uw naam te doen. Waar ze vroeger nog uw bankkaart moesten bemachtigen om iets te kunnen kopen zonder uw toestemming, is het vandaag voldoende om kaartgegevens te achterhalen. 

Phishing is één van de voornaamste technieken die cybercriminelen gebruiken om aan de haal te gaan met uw kaartgegevens. Ze doen zich voor als een betrouwbare instelling, zoals een bank of een overheidsinstelling, met de vraag of u bepaalde gegevens met hen wilt delen. Ze gebruiken vervolgens die gegevens om een aankoop op uw naam te doen. Een officiële instelling zal die gegevens nooit telefonisch, via sms of via e-mail opvragen.

Verlies van uw kaart

Het allereerste dat u moet doen indien u merkt dat uw kaart gestolen of verloren is, is Card Stop bellen. U kunt dit doen op het nummer: 070 344 344. Die dienst zal dan uw kaart onmiddellijk blokkeren. In principe kunnen er dan geen aankopen meer gedaan worden met de kaart. U kunt dit doen voor zowel de debet- als de kredietkaart. Indien er toch nog verrichtingen gedaan worden, krijgt u het bedrag integraal terug. 

Bij diefstal of verlies kunt u de gestolen bedragen (voor u uw kaart via Card Stop liet blokkeren) terugeisen. Bij verlies of diefstal moet u volgens de wet zelf 50 euro van de betwiste verrichtingen betalen. U moet geen franchise betalen bij een kredietkaart met een verzekering tegen kaartfraude.

De bovenstaande bescherming geldt niet als er sprake is van grove nalatigheid. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw pincode op uw bankkaart heeft genoteerd. Het is volgens de wet niet altijd even duidelijk wanneer er sprake is van grove nalatigheid.

Wat bij onlinefraude?

Net zoals bij verlies of diefstal moet u contact opnemen met card stop. De stappen die hierna volgen zijn afhankelijk van de kaart waarmee er fraude is gepleegd. 

Bij fraude met een bankkaart dient u contact op te nemen met uw bank. U moet de frauduleuze transacties betwisten uiterlijk dertien maanden nadat ze plaatsvonden. Indien u kunt bewijzen dat er sprake is van fraude zal de bank de betwiste bedragen integraal terugbetalen. In dit geval moet u geen franchise van 50 euro betalen.  

Bij fraude met een kredietkaart kunt u malafide transacties betwisten op de site mijnkaart.be. Wordline zal dan de verdachte betaling onderzoeken. Gebruikte u American Express? Dan kunt u uw klacht indienen op de site van American Express. In het geval van fraude zal Worldline of American Express de betwiste bedragen terugbetalen.

Kunt u ook uw eigen betalingen betwisten? 

Om te beginnen moet u een gegronde reden hebben om de aankoop te betwisten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verkoper op één of andere manier zijn contractuele verplichting niet is nagekomen.

Bij een betwisting van een eigen betaling zal een bank hoe dan ook niet automatisch tussenkomen. Die is zelfs niet verplicht om in dergelijke gevallen met een terugbetaling over de brug te komen. Daarom raden wij u aan om zelf contact op te nemen met de handelaar. Wanneer u niet tot een overeenkomst komt met de handelaar kunt u aankloppen bij de consumentenombudsdienst. Die probeert dan samen met u en de handelaar tot een overeenkomst te komen. Hoe dan ook doet u er goed aan om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen.

Een kredietkaart biedt doorgaans meer bescherming. Net zoals bij fraude kunt u bij een kredietkaart een betaling betwisten via mijnkaart.be. Wie een kaart van American Express heeft, kan de aankoop betwisten op de site van American Express. Het is daarbij belangrijk om uw zaak te staven met zoveel mogelijk bewijsmateriaal, zoals aankoopbewijzen. 

Bij sommige kredietkaarten geniet u overigens van een aankoopverzekering wanneer de verkoper zijn verplichten niet nakomt, zoals de levering van een gebroken goed. Hou er rekening mee dat er bij de meeste kredietkaarten een onderscheid wordt gemaakt tussen een gewone aankoopverzekering en een verzekering voor internetaankopen. U dient dat doorgaans te doen door online een formulier in te vullen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20