Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: ‘Ik word echt ziek van politiek correcte moraalridders die verdraagzaamheid prediken op een onverdraagzame manier’

Conner Rousseau (Vooruit)

Onbevangen en een beetje brutaal. Conner Rousseau (Vooruit) spreekt nog steeds geen ‘Wetstratees’, maar eerder de taal van de gewone man. En hij neemt geen blad voor de mond:

  • ‘Heel veel politici claimen dat ze opkomen voor een bepaalde groep. Maar ze doen dat op een manier dat die bepaalde groep dat niet eens verstaat. Ik wil ook dat mensen mij verstaan. Iedereen voor wie ik opkom.’
  • Over paars-geel: ‘We hadden wel een verhaal, we overstegen al het gedoe tussen Vlamingen en Walen. Dat was wel een momentum geweest, corona aangrijpen om dat land sterker te maken. Ook wel wat contradictorisch langs een kant, want de N-VA die het land mee sterker maakt, dat is raar. Maar het kan werken.’

Als u 2020 moet becijferen van nul tot tien, welk cijfer geeft u dan?

‘Ik zou zeggen min tien, maar het mag maar van nul tot tien.’

Dat is wel heel negatief. 

‘Nul misschien, omdat het tussen min tien en tien zit. Het was een heel bewogen jaar. Professioneel voor mij, heb ik wel veel bijgeleerd, maar het is wel een jaar waarin we meer onze virologen gezien hebben dan onze eigen vrienden. Dat zou ik toch wel graag anders zien volgend jaar.’

‘Het is een jaar waarin iedereen toch wel getest is geweest, tot zijn limieten gedreven is. Ik denk dat heel veel mensen in heel veel sectoren op hun tandvlees zitten, dus ik denk niet dat je heel positief kunt zijn in het algemeen over dat jaar.’

Maar toch een spectaculair jaar voor u: plots voorzitter, als jonge kerel. Niemand gaf een cent om uw kansen, als we daar eerlijk in zijn. Vandaag staat uw partij toch ergens.

‘We hebben alleszins de tanker gekeerd, zeg maar. We zitten wel in de juiste richting, maar we zijn er nog niet. Dat beseffen we wel. Er is heel veel werk, ook voor mij persoonlijk. Nog heel veel groeimarge, denk ik op veel vlakken.’

In welke zin?

‘Ja, we zijn nog jong. De nieuwe ploeg is jong. Onze ministers zijn net begonnen.’

Frank Vandenbroucke (Vooruit) is wel niet zo jong?

‘Maar wel nieuw op een bepaalde manier. Onze fractieleidsters zijn jong, heel veel nieuwe mensen in onze lokale besturen ook. We zijn met een nieuwe ploeg en dat zal nog tijd nodig hebben om zich echt nog meer te zetten. Maar we hebben er wel heel veel goesting in en we vinden het wel fijn dat er een positieve wind is in onze partij en ook daarbuiten.’

Wat is eigenlijk het meest positieve dat je dan in al die miserie van 2020 meeneemt? 

‘Voor een groot deel denk ik toch wel de solidariteit tussen mensen. Ik heb heel veel mensen voor elkaar zien zorgen, ik heb heel veel mensen naar elkaar weten luisteren. Ik denk dat je ook wel gezien hebt dat een goed gezondheidssysteem, dat goeie gezondheidszorg belangrijk is.’

‘Oké, er is ook wel de vorige jaren bespaard geweest op gezondheidszorg en de woonzorgcentra. Maar in the end hebben wij wel een sterk gezondheidssysteem, hebben wij wel een sterke gezondheidszorg met heel sterke mensen die daarin werken.’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

‘Dat we allemaal samen iets in de pot smijten en dat als het echt slecht gaat, zoals op dit moment, dat we ons geen zorgen moeten maken of we genoeg centen op onze rekening hebben en of we wel verzorgd worden voor onze corona als we het hebben.’

‘Dus dat vind ik wel belangrijk, dat we dat meenemen en dat we ook wel op die nagel blijven kloppen. Hoe belangrijk publieke dienstverlening is, hoe belangrijk een sterke overheid is, die haar burgers wel beschermt.’

Dus 2020 is het jaar waarin bewezen is dat socialisme nodig is?

‘Dat is misschien fel uitgedrukt, maar het zijn wel de recepten die tonen dat het werk … Als je kijkt naar Italië, waar we in het begin van de coronacrisis zagen in Lombardije dat er mensen op straat lagen, dat er mensen op de grond lagen, omdat ze niet verzorgd konden worden, dat komt omdat ze daar moesten besparen op gezondheidszorg. Ze moesten besparen van Europa op het aantal ziekenhuisbedden.’ 

Conner Rousseau (Vooruit)

‘Daar ben ik dan wel blij … Oké, er is ook wel de vorige jaren bespaard geweest op gezondheidszorg en de woonzorgcentra. Denk maar aan de mindere omstandigheden waarin die mensen moesten werken, tekort aan beschermingsmateriaal, noem maar op.’

‘Maar in the end hebben wij wel een sterk gezondheidssysteem, hebben wij wel een sterke gezondheidszorg met heel sterke mensen die daarin werken. En zijn die wel al twee keer heel hard op de proef gesteld en blijft dat systeem wel … Laat ons hopen dat er geen derde golf komt, maar blijft dat systeem wel standhouden en werkt dat wel goed voor de mensen.’

Zijn bij de grootste slachtoffers ook niet de economische slachtoffers? Als je kijkt naar een aantal zelfstandigen, kappers, ook de horeca.

‘Vergeet de eventsector en de cultuur niet.’

Die hebben een heel zwaar jaar achter de rug.

‘Ik vind het wel heel gevaarlijk om een opbod te doen in wie de zwaarste slachtoffers zijn. Je mag dat niet doen tussen generaties, denk ik. Voor studenten vind ik het ook heel zwaar.’

Een hele jonge generatie heeft een jaar meegemaakt zonder sociale contacten. 

‘Ja, stel je voor, je studeert af in het middelbaar, niets te doen. Nu in deze periode start de blok voor de hogeschoolstudenten en de universiteitsstudenten, maar de examens voor de middelbare studenten zitten erop. Vroeger was dat toch eens iets leuks gaan doen. Nu is dat: examens gedaan, thuiszitten. Dus dat is niet fijn.’ 

‘Ik denk dat je als je ouder wordt dat meer kunt plaatsen, maar het is voor niemand fijn. Ik vind het gevaarlijk om een opbod te doen, maar je hebt wel een punt dat sectoren zoals de eventsector, de horeca, contactberoepen, dat zijn wel heel kwetsbare sectoren altijd. Als het een heel slechte zomer is, lijdt de horeca daar ook onder. Nu is het een heel slecht jaar en ik hoop uit de grond van mijn hart dat we er alles aan kunnen doen om die mensen weer te stimuleren. En dat we er nu alles aan moeten doen om die lente en die zomer te redden, zodat alles opnieuw open kan.’

Wantrouwen

U bracht het afgelopen jaar natuurlijk een groot deel van uw tijd door met de regering te vormen. Hoe kijkt u daar nu op terug? 

Mixed feelings. Ik heb heel veel bijgeleerd. How to en how not to, soms.’ 

Wat vooral niet? Wat was het slechtste voorbeeld?

‘Dat vind ik een heel moeilijke vraag. How not to, is blijven in rondjes draaien. Ik denk dus how to, is soms wel je voet zetten en zeggen van: ‘Oké, maar op deze manier gaat het niet lukken’.’ 

Midden in de Vivaldi-periode, toen jullie er bijna waren, bent u zelf aan zet gekomen en hebt u zelfs een persconferentie gegeven, om de boel te redden. Is daar het jaar voor u ‘gemaakt’?

‘Ik vind het heel moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Ik weet wel dat ik op dat moment heel snel heb moeten schakelen en ook wel heel strijdvaardig was. Dat is misschien wel het juiste woord. Ik was heel vastberaden over wat ik en we met de partij wilden bereiken. We waren zo dicht bij een oplossing en tegelijkertijd ook zo veraf van een goeie oplossing. Als bepaalde mensen terugkomen op afspraken, dan wordt het wel heel moeilijk om te landen.’

U hebt het dan over Georges-Louis Bouchez (MR)?

(onverstoord) ‘We zagen wel het vliegveld in zicht. Maar hoe zeg je het? De wielen en zo gingen niet omlaag, dus gingen we crashen, denk ik. Dan moet je wel even schakelen.’ 

‘Het moment dat die PS-N-VA-poging niet gelukt is, dacht ik wel: ‘Wow. Zijn die mensen wel allemaal voor de juiste reden in de politiek gestapt?’ Want dit is een moment waarvoor je het net doet.’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

‘Dat was geen makkelijk moment, dan moet je het lef hebben en moedig zijn om te zeggen: ‘Hier trek ik de lijn in het zand. Dat willen we doen, voor die mensen komen we op, daarom willen we dat bereiken.”

‘Bovendien, toen had ik ook wel een opdracht van de koning en wou ik dat ook wel heel duidelijk uitleggen aan de mensen. Dat al die zever errond mij niet interesseerde, maar waarom ik dan verderdeed. Dat vond ik wel belangrijk en ik heb daar wel goeie reacties op gehad. Ik denk dat dat een goed moment was dit jaar.’ 

En wat was het dieptepunt in de onderhandelingen?

To be honest … Ik ben veel momenten gefrustreerd geweest, maar het moment dat ik misschien het meest gefrustreerd was, was toch het weekend in maart, toen we net aan de vooravond stonden van de lockdown.’

Toen er een akkoord was met u, Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA)?

‘Toen er eigenlijk een akkoord moest zijn met meerdere partijen om te zeggen van: ‘Laat ons die crisis hier samen in handen pakken’. Al is dat maar voor een jaar, maar geen coronacrisis en een politieke crisis door elkaar gevlochten. Zet even de politieke zever opzij.’

‘Met wat zijn wij nu nog altijd bezig? Toch nog steeds met corona te bestrijden en te beheersen. Ik bedoel, dat ging toen de focus zijn.’

‘Het moment dat dat niet gelukt is, dacht ik wel: ‘Wow. Zijn die mensen wel allemaal voor de juiste reden in de politiek gestapt?’ Want dit is een moment waarvoor je het net doet. Om je verantwoordelijkheid te nemen, om impact te hebben op het beleid, om dingen de juiste richting uit te trekken. En dat er in het begin fouten zijn gemaakt, die zijn er gemaakt. Maar het was wel voor iedereen nieuw, die coronacrisis … It took us by surprise.’

‘Maar ik was wel gewoon gefrustreerd, omdat ik dacht: Is dat dan de manier waardoor er mensen afhaken van de politiek? Dat snap ik.’

Conner Rousseau (Vooruit)

Dat men niet in het algemeen belang denkt? 

‘Dat zijn heel grote woorden. Ik weet ook nog altijd niet goed wat daar toen gespeeld heeft. Heel veel wantrouwen. Dat heeft zich, denk ik, jaar na jaar opgebouwd. Heel veel wantrouwen. Misschien lukte het voor mij omdat ik nieuw was, om mij daarover te zetten, omdat ik niet heel die opbouw van dat wantrouwen zelf heb meegemaakt.’

‘Maar ik voelde wel dat voor anderen de kloof te diep was en dat vond ik wel heel jammer op zo’n moment. Want als je het niet kunt om een akkoord te maken op de vooravond van de coronacrisis, wanneer zou je het dan wel kunnen?’ 

‘Dan ben ik wel ook blij dat het nu wel gelukt is om een regering te vormen, omdat toch uiteindelijk iedereen wel het lef en de moed heeft gehad om zijn verantwoordelijkheid te nemen. We hebben eigenlijk de politieke crisis heel positief afgerond.’ 

Democratisch experiment

Geef die nieuwe regering eens een cijfer van nul tot tien, op basis van wat ze tot nu toe al gedaan hebben?

‘Ah, ik denk een acht.’ 

Dat is veel.

‘Ja, en ik geef niet snel veel punten. Ik vind dat ze de juiste dingen doet. Maar het is vooral corona.’

Het is vooral uw minister Frank Vandenbroucke.

‘Ik vind dat hij en ook de premier de juiste dingen doen.’

U vermeldt de premier, maar het wordt op dit moment zelfs een beetje de regering Vandenbroucke I genoemd. 

‘Hoe ze genoemd wordt, interesseert me niet. De resultaten die er geboekt worden, interesseren mij en die zijn goed momenteel. Er mag misschien nog wat meer handhaving en controle zijn. Toch op het moment dat we dit opnemen, alleszins, vind ik dat belangrijk. Je ziet dat de regels werken.’

‘Wat voor mij het belangrijkste is, is dat we niet te hoog van de toren blazen, niet te snel victorie kraaien’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

‘Want er is een enorme impact geweest, een daling van het aantal besmettingen. Op het moment dat dit opgenomen wordt, zien we dat dit bijna weer begint te kantelen en omhoog begint te gaan. Maar bon, er is niet veel. De scholen gaan binnenkort weer dicht, er is een kerstvakantie.’

‘De bedrijven zullen toch meer gaan werken. In de kerstvakantie heb je altijd minder bedrijvigheid. En voor de rest is er niets, hè. Er is niet veel leven, dus ik denk dat we nu de mazen in het net moeten dichten en ervoor moeten zorgen dat de regels nageleefd worden, dat er controle op is. En dan zorgen dat die inspanningen renderen. Blijven renderen.’ 

Die Vivaldi-ploeg, wat moet daar eigenlijk het nettoresultaat van zijn op het eind? 

‘Wat voor mij het belangrijkste is, dat heb ik ook gezegd in het begin van de regering, is dat we niet te hoog van de toren blazen, niet te snel victorie kraaien.’

Show, don’t tell. Laat ons de werven die we in het regeerakkoord gezet hebben, laat ons die maar gewoon heel hard uitvoeren en dan heel goed uitleggen waarom we dat belangrijk vinden en resultaten boeken. Dat vind ik heel belangrijk.’ 

‘Rond die pensioenen, rond de verdere investering in de gezondheidszorg, want er is nu heel veel focus op de gezondheidszorg met corona. Maar we hebben wel heel veel plannen rond terugbetaling van psychologen, rond loonsverhoging voor mensen die werken in de zorg. Rond het hervormen van de gezondheidszorg, zodat die ook betaalbaar blijft. Rond onvervulde noden. Er zijn heel veel werven die er nog liggen. Ook rond klimaat, investeringen in het openbaar vervoer, bestrijden van de files, bestrijden van de armoede. Snelrecht, straffeloosheid aanpakken. Er zijn een aantal werven die we aangesneden hebben.’ 

Dus eigenlijk gewoon het regeerakkoord uitvoeren?

‘Jawel. Dan kan je tegen de mensen zeggen: ‘Dit is wat we gezegd hebben en dit is wat we gedaan hebben’. En als daar een heel goed evenwicht in zit, zoveel mogelijk, dan gaan de mensen ook weer vertrouwen krijgen. Dan kunnen die mensen er weer in gaan geloven.’

U was wel geen fan van die formule.

‘Mij heeft het eigenlijk nooit uitgemaakt wie er aan tafel zat, maar wel wat er op tafel lag. Voor onze partij is het sowieso een coalitie zeg maar, waarbij we toch meer omgeven zijn door progressieven. Dat voelt altijd wel beter aan, maar het is wel een democratisch experiment.’

Een experiment?

‘Ja, het is een vorm van een democratisch experiment. Als het goed loopt, dan denk ik dat die progressieve partijen, of toch een deel van die progressieve partijen en die positieve partijen beloond kunnen worden in 2024. Daarom die ‘show, don’t tell’.’ 

Wat bedoelt u met het woord ‘experiment’? Omdat het zonder de twee grootste partijen van het land is? 

‘Ja, ik denk dat wel.’ 

‘Als jonge gast, als politicus ben ik wel benieuwd wat de uitslag in 2024 gaat zijn, zoals zovelen. En zou ik niet nog eens een pikzwarte zondag willen waarbij die twee partijen samen een meerderheid hebben. Maar bon, ik wil vooral dat onze partij het goed doet en dat positieve partijen het goed doen.’ 

Conner Rousseau (Vooruit)

‘Daarom is het een experiment, omdat er heel veel te doen geweest is, ook in Vlaanderen, rond het feit of N-VA er wel of niet bij was.’

‘Op een bepaalde manier was voor mij paars-geel ook wel een optie. Nogmaals, de inhoud moest goed zijn. Als die inhoud niet goed was, was dat onbespreekbaar. Maar daar zag de inhoud er op een bepaald moment ook wel oké uit. En dan had je wel een verhaal van: We overstegen al het gedoe tussen Vlamingen en Walen.’

‘Iedereen krijgt corona, hoor. Vlaming of Waal, je kunt er allemaal aan doodgaan. Dat was wel een momentum geweest, corona aangrijpen om die stap … Om dat land sterker te maken. Ook wel wat contradictorisch langs een kant, want de N-VA die het land mee sterker maakt, dat is raar. Misschien kunnen ze ook wel mee bewijzen dat het land ging werken. Want het kan werken.’

De koning geloofde daarin, dat de N-VA dat ging doen.

‘Ja, de koning heeft in die richting ook wel stappen gezet, om mensen aan te duiden. Maar de koning voert ook maar uit wat de andere voorzitters hem zeggen, natuurlijk.’ 

Hebt u een aantal persoonlijke goede voornemens?

‘Meer opnieuw mijn privéleven openen en meer vrienden zien.’

Hebt u nog een privéleven?

‘Nauwelijks. Dat is opgegaan in de drukte. Ik merkte onlangs dat een maat van mij stuurde: ‘Als je wilt gaan lopen, of zo …’ Ik zei: ‘Ja, maar je woont hier toch niet ver vandaan?’ ‘Ja, maar ik ben wel al zes maanden verhuisd. Ik woon hier totaal niet meer.’ Dat was me totaal ontgaan.’

Dat is wel iets, corona snijdt ons af van diegenen die misschien niet in onze dichtste cirkel zitten.

‘Dat wel voor een deel, maar blijkbaar hadden er wel al honderd foto’s op sociale media gestaan dat hij verhuisd was en ik had het ook gewoon niet gezien. Dus dat is wel mijn voornemen, om toch nog wel te leven. Ik moet nog even meegaan ook. Dus om ook wel meer tijd te maken voor dingen die niet met politiek te maken hebben.’

Dat is wel een voornemen dat vaak in de Wetstraat voorkomt.

‘Bij mij is het allemaal heel snel gegaan, dus ik moet dat voornemen ook heel snel uitspreken.’

U staat ook in peilingen tegenwoordig erg hoog, plaats drie of vier. Dan is er ook een risico om snel op te branden. Bent u daarmee bezig? 

‘Nee, want wat je hebt, kunnen ze al niet meer afpakken. Die basis is er en zo hard denken we daar ook niet over na.’

‘De dingen die ik al kunnen doen heb dit jaar, die ervaringen, nemen ze mij niet meer af. Ik leer daar ook uit en het is de bedoeling om daar sterker uit te worden. Met gedisciplineerd en hard werken gaan we wel zien wat ons de komende jaren brengt. Ik ben al blij met wat ik tot hiertoe … Allez blij, niet tevreden of content, maar ik ben wel blij met wat ik zelf al heb kunnen leren dit jaar.’

De Dans van de Farao

Op het einde van een heel druk jaar bent u nog met een boek gekomen. Het is een heel persoonlijk verhaal geworden?

‘Moest je mij een jaar geleden gevraagd hebben of ik in het eerste jaar van mijn voorzitterschap een boek zou schrijven, dan zou ik zeggen: ‘Ben je zot? Ik, een boek schrijven?’ Maar het was wel de insteek waar mijn sociaal engagement vandaan komt. Van kampen aan zee met Joetz. En heel veel persoonlijke verhalen daar meegemaakt, ervaringen.’

‘Ik was daar wel van geschrokken. Ik dacht: ‘What the fuck?‘ Zijn er geen andere problemen in de wereld dan wat voor schoenen ik aanheb?’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

‘Ja, ik dacht: Over twintig jaar zou het misschien wel raar zijn om daarover te schrijven, want heel veel van die dingen zitten nu nog vers in mijn geheugen. Toen Borgerhoff & Lamberigts, de uitgeverij, en ook het team bij mij zei: ‘Misschien is het nu wel het moment om daar een verhaal uit te puren?” 

‘De dingen die je vindt, van waar die komen, dat wilde ik opschrijven. Ook de mensen wat uitleg geven, want ik was daar plots in de politiek. ‘Van waar kom jij? Waar wil jij naartoe? Wat voor persoon ben jij?’ Ik dacht: Oké, let’s give it a try. Het is geen klassiek politiek boek, zoals je zelf zegt. Het is geen pleidooi zoals de meesten van: Kijk eens hoe goed ik ben en wat ik allemaal al gedaan heb.’ 

Er staan best provocerende zinnen in.  

‘Het boek is een oproep om open in discussie te gaan. Je kunt het er niet allemaal mee eens zijn, maar je moet wel open in discussie gaan.’

Er staat letterlijk in …

‘Er staat letterlijk in: ‘Als je dat boek alleen maar leest om woordjes eruit te nemen om die dan op sociale media slecht te interpreteren en met slechte bedoelingen woorden uit de context te trekken, dan kan je het beter niet lezen’. Je kan dan zelf een boek schrijven met je politiek gewauwel en ik zal dat boek op mijn beurt dan ook niet lezen. Dan blijft het een gelijkspel.’ (lacht)

‘Het is echt open minded aan politiek doen. Als je dingen wilt veranderen, moet je zaken tegen het licht durven te houden. Zo simpel is het.’ 

‘Er staat uitgelegd van waar mijn engagement komt, welke richting ik uit wil. Als je daar niet mee akkoord bent, stem je op iemand anders of babbel je niet mee. Maar je moet de mensen wel triggeren of uitdagen om op z’n minst mee na te denken.’ 

‘Rond kinderarmoede, bijvoorbeeld. Hoe pakken we dat aan? Vind je dat niet belangrijk, lees dat boek dan niet. Vind je dat wel belangrijk, hoe pakken we dat aan? Denk daarover na. Er staan QR-codes in waar je je meningen en ideeën ook kunt achterlaten, dus ik ben ook wel benieuwd om wat dingen binnen te krijgen. Je zit toch in de politiek om dingen aan te pakken en om over dingen te praten. Liefst met zoveel mogelijk mensen. Ik hoop dat dat lukt.’

Conner Rousseau (Vooruit)

Dat niet-politiek correcte is ook wel iets wat u kenmerkt. 

‘Als je het boek leest, zie je ook wel van waar dat komt.’ 

Er zit een rebel in u, ondanks het feit dat u nu deel bent van het establishment.

‘Is dat zo?’

Op het moment dat iemand audiënties bij de koning krijgt, is die toch deel van het establishment.

‘Ik weet dat niet. Dat is hoe je jezelf gedraagt of hoe je dat zelf invult. Er was ook veel te doen over de eerste keer dat ik bij de koning was, omdat ik niet genoeg establishment was, of zo. Het is te zien hoe je dat interpreteert.’

Die sneakers bij de koning was een van de eerste momenten dat Conner Rousseau bij een groot publiek bekend werd. 

‘Ik was daar wel van geschrokken. Ik dacht: ‘What the fuck?’ We zijn, toen op dat moment 2019, eind december 2019. Zijn er geen andere problemen in de wereld dan wat voor schoenen ik aanheb? Het Paleis had daar zelf geen problemen mee.’

Maar hij heeft u er wel op aangesproken.

‘Ik mag niet zeggen wat hij gezegd heeft. Maar het was allemaal geen probleem, denk ik.’

De Dans van de Farao, een videoclip van K3, was plots een probleem omdat ze het stereotype van een farao aan het afbeelden waren. Dan verlies je mij. En dan verlies je zo veel mensen. De strijd tegen racisme en discriminatie is zo belangrijk. Laat ons dat echt ten gronde aanpakken en niet onze tijd verdoen met zulke zever.’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

‘Wat was ik nu aan het zeggen? Heel veel mensen claimen dat ze opkomen voor een bepaalde groep en dat is goed. Maar ze doen dat op een manier dat die bepaalde groep dat niet eens verstaat. Ik wil ook dat mensen mij verstaan. Iedereen voor wie ik opkom. 

‘En twee, ik word echt ziek van een soort politiek correcte moraalridders die verdraagzaamheid prediken op een onverdraagzame manier.’ 

Is dat iets wat langs links meer voorkomt dan langs rechts?

‘Ik weet dat niet. Zeker langs links noem ik dat klein-links. Niet meer kijken naar de bedoelingen, maar op elk woord … ‘Nee, je hebt dat gezegd. Dan ben je een slechte mens.’ Die sluiten zo veel mensen uit dat alleen nog zij overblijven natuurlijk. Met een klein, select clubje Twitteraars die heel de wereld gaan verbeteren van achter hun klavier.’

‘Proficiat, denk ik dan. Maar ik heb er nog niets van gezien.’

U leidt de partij niet van achter Twitter? 

‘Nee, ik zit zelf nauwelijks op Twitter. Mijn woordvoerder doet mijn Twitter.’

Dat is handig.

‘Je moet ook die luxe hebben dat iemand dat voor je kan doen. Ik heb dat nu, maar ik word er niet gelukkig van als mens om op Twitter te zitten. En ik snap sommige zaken echt niet.’

De Dans van de Farao, een videoclip van K3, was plots een probleem omdat ze het stereotype van een farao aan het afbeelden waren, of zo. Dan verlies je mij. En dan verlies je zo veel mensen.’

‘Het staat ook in mijn boek. De strijd tegen racisme en discriminatie is zo belangrijk. Laat ons dat echt ten gronde aanpakken en niet onze tijd verdoen met zulke zever. Je hebt een clubje. En dat is ook mijn ding in het boek: Kijk naar de bedoelingen, discussieer over de bedoelingen. Laat mij uw bedoelingen weten. Maar ga niet met een vergrootglas over elk woord, want dan … Daar heb ik geen zin in. Daarvoor doe ik niet aan politiek.’

Conner Rousseau (Vooruit)

Hebt u nog een specifieke hoop of een wens voor dit land in 2021?

‘Ja, voor de inwoners van het land, dat we het leven opnieuw kunnen openen in 2021. Ik weet het, het is weer een corona-antwoord, maar dat hoop ik wel echt.’

En voor uw partij?

‘Dat de teamspirit weer hersteld is en de kameraadschap die terug is en eigenlijk de eendracht, dat we die kunnen versterken en behouden.’ 

‘We hebben een goed jaar gehad, dan is dat gemakkelijk. Maar wanneer we nog eens door woelige wateren komen, dat we dan ook samen kunnen blijven klitten. Dat wordt de echte test.’ 

‘Ik denk dat het wel gaat lukken. Dat we daar heel hard op werken, maar dat wens ik onszelf toe. Niet vergeten van waar we komen en vooral niet vergeten waar we naartoe willen. En dat gaat alleen maar lukken, als we blijven samenwerken.’

Lees en bekijk hier ook onze andere XmasTalk-interviews:

Meer premium artikelen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20