PVDA-voorzitter Peter Mertens: ‘De PS is tot veel bereid om haar macht te behouden’

De zweeppartij, dat blijft PVDA. Voorzitter Peter Mertens ziet zich als de leider van een 'links authentiek blok' in oppositie, dat 'moet duwen waar het pijn doet', tegen deze Vivaldi-ploeg. Kop van Jut? Vooral de PS:

  • 'De PS is echt een machtspartij. Zoals de CVP heel lang de staatspartij in Vlaanderen is geweest, is de PS tot vandaag de staatspartij in Wallonië. Zonder lidkaartje wordt er niet veel geregeld daar.'
  • 'Dat men vanuit de PS akkoorden heeft gezocht met de N-VA, wij verschieten daar niet zo van. De PS is tot veel bereid om haar macht te behouden en heeft dat in de geschiedenis ook altijd gedaan.'

2020 was een speciaal jaar. Als u het zelf een score moet geven tussen nul en tien?

'Ik denk dat er twee parameters zijn. Er is een parameter van de eenzaamheid, de mensen die hun jobs kwijt zijn, de ellende eigenlijk. Dat is twee op tien, dat is weinig perspectief. Faillissementen.'

'Maar dan, zoals Camus het zegt, hij heeft een boek geschreven over de pest. In elke plaag zie je de andere kant van de mens. En op het gebied van de weerbaarheid, de solidariteit, de onderlinge hulp, zeker tijdens de eerste golf, zag je ook iets heel creatiefs gebeuren en iets moois. En dat is dan zeven, acht op tien.' 

'Dus het zal ertussen liggen, naargelang de parameter.'