Groen-voorzitter Meyrem Almaci: ‘Wij, de voorzitters, zijn de dirigenten van het Vivaldi-orkest’

Gelouterd, maar vastberaden. Zo komt Meyrem Almaci (Groen) uit de crisis. Want die Vivaldi-regering ‘heeft tot enorm veel opluchting en enthousiasme geleid’. En tegelijk biedt de crisis van nu, kansen voor het ecologisme van morgen.

  • Over corona: ‘Het heeft de neus op de feiten gedrukt. Eén, feiten doen ertoe. En twee, menselijkheid is echt de kern.’
  • Over Vivaldi: ‘Er is een enorme opluchting bij de bevolking. Peilingen tonen ook aan dat mensen aanvoelen dat dit niet dezelfde regering is als de vorige en daar wel hun vertrouwen in geven.’
  • Over haar rol in het geheel: ‘Wij voorzitters zijn eigenlijk dirigent van een orkest. Ik zie mezelf als diegene die op de achtergrond moet zorgen dat iedereen zijn muziek goed uitkomt. Dat regeerakkoord is een nieuwe partituur. Wij moeten erover waken dat de muziek blijft spelen.’

2020 was een heel speciaal jaar. Op een schaal van 0 tot 10, waar komen we dan ergens? 

‘Dat is eigenlijk onmogelijk en dat is ook heel persoonlijk. Ik ben daar nogal bevoorrecht in, gezien ik het qua inkomen en familie heel goed heb. Dus ik zou zeggen een vijf op tien, als ik daar een soort professionele en persoonlijke beoordeling aan moet geven.’ 

‘Die pandemie heeft ons leven stilgelegd en ik ben iemand die heel sterk geaard is in onze familie en ook echt nood heeft aan vrienden. Het concept huidhonger is, denk ik, voor heel veel mensen heel erg.’

Huidhonger?

‘Het missen van fysiek contact met mensen die je graag ziet. Het woord ‘knuffelcontact’ is daar ook een mooi voorbeeld van. Die pandemie heeft eigenlijk ons normaal menselijk contact stilgelegd.’

‘Maar langs de andere kant, na 500 dagen is er dan toch ook die vorming van de Vivaldi-regering. Wat weer wat hoop bracht op een moment dat de mensen eigenlijk de politiek hadden opgegeven.’

‘Voor wie mijn Twitter al eens volgt, de commentaren zijn soms wel heel stevig, maar ik heb toch ook wel gezien het afgelopen jaar hoe sterk die echokamers geworden zijn. Hoe die polarisering daar echt een wedstrijd is geworden. Wie haalt het met hoeveel trollen tegen het andere leger? Bij wijze van spreken. Dat is iets waar jaren aan gebouwd is, maar wat mij wel zorgen baart. Tot en met het complotdenken toe.’ 

‘Dus het is een heel schizofreen, bevreemdend jaar met hoogtes en laagtes.

Maar met die vijf blijft u mooi in het midden. 

‘Omdat ik weet voor mezelf hoe bevoorrecht ik ben. Ik heb ontzettend veel mails gekregen van mensen, maar ook gewoon heel veel berichten en toevallige passanten op straat of in een supermarkt, die vertelden hoe zwaar het is voor hen.’

‘Weet je wat raar voelt? Die 500 dagen onderhandelen waren echt geaxeerd op ‘het moet paars-geel zijn’. Dat was de dominante retoriek.’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Als je geen tuin hebt, je hebt geen huis met meerdere kamers en je hebt een kind dat alleen maar invulboeken heeft die heel veel geld kosten en je portemonnee is klein, hoe moeilijk het is om je kind dan een goeie leeromgeving te geven? Hoe duur het leven ook is als je plots hele dagen thuis moet werken en die internetverbinding moet betaald worden, die energiefactuur gaat omhoog?’

‘Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving en er zijn er een pak bij gekomen die hun job gewoon verloren zijn. Mensen die als freelancer werkten, niet meer aan de bak komen. Mensen die niet meer kunnen solliciteren. Dus voor heel veel mensen is het wat dat betreft een gitzwart jaar, dat besef ik zeer goed.’

‘Dus vandaar, voor mij een vijf op tien, maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die het heel moeilijk hebben.’

Kan u één moment noemen dat misschien het moeilijkste was in 2020?

‘Ja, dat heeft zich eigenlijk opgebouwd. Mijn job als voorzitter van een politieke partij maakte het de afgelopen jaren moeilijk om heel vaak bij familie binnen te springen. Ik heb Turkse roots. De zoete inval, dat is echt. Dat is echt zo.’

‘En wij hebben verschillende feestdagen gehad, we gaan nu ook met oud en nieuw, de zoveelste feestperiode die we rateren. Waar het voor mij momenten waren om echt bij familie door te brengen.’

Meyrem Almaci (Groen)

‘Die eerste feestdag, tot daaraan toe. Je hebt dan de ramadan, enzovoort. Maar op een bepaald moment was het voor mij ook wel heel confronterend, om die schaarse momenten die ik had met mijn moeder, die tachtiger is, die niet in Antwerpen woont, wat geen essentiële verplaatsing was in de eerste lockdown, om die te moeten missen. Dat is bij mij op een bepaald moment wel echt een klik geweest, waar ik het echt moeilijk mee had.’ 

‘Om zo te weten van: dat is iemand die niet nog vijftig jaar gaat leven en ik kan daar niet meer vrijelijk naartoe. En vice versa. Ze heeft negen kinderen, voor haar weegt het gebrek aan contact met haar kinderen heel zwaar.’

‘En dat heeft zich opgebouwd tot op een bepaald moment, dat het bij mij bijna fysiek werd van: ‘Wow, dit is nu wel zwaar’. Dat is een dieptepunt geweest in een heel hectisch professioneel jaar, menselijk. En het is ook woelig geweest in de partij. Dat ga ik ook niet onder stoelen of banken steken. Die zaken kwamen op een bepaald moment wel samen, naast de vermoeidheid van 500 dagen onderhandelen.’

Fossiel van de dag

Dat was misschien uw hoogtepunt: uiteindelijk zat u toch wel mee in het team van degenen die een regering gemaakt hebben?

‘Weet je wat raar voelt? Die 500 dagen waren echt geaxeerd op ‘het moet paars-geel zijn’. Dat was zo de dominante retoriek.’

Was dat uw gevoel?

‘Dat was toch duidelijk? Die eerste opdracht, enzovoort. Er werd heel veel druk gezet om te proberen met de N-VA een oplossing te vinden. Wat ook logisch is, het was de grootste partij, de grootste democratische aan Nederlandstalige kant.’ 

‘Het is pas door in de luwte aan vertrouwen te bouwen dat die doorstart naar Vivaldi, die dan plots bliksemsnel ging, is kunnen ontstaan’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Dus wij zijn naar elke vergadering geweest, naar elke uitnodiging geweest, als Groen. Dat was zeer intens, maar ook een stukje bevreemdend, omdat je in die 500 dagen zag met ups en downs die opdrachten komen en gaan. En veel parallelle dingen verlopen.’

‘Je hebt dan een officiële opdracht of een half-officiële opdracht en achter de schermen gebeurt er nog van alles.’

‘Ik heb die 500 dagen gebruikt om met de partij, met iedereen samen heel goed te weten wat we wilden inhoudelijk.’ 

‘Maar ook vooral heel veel vertrouwen opbouwen tussen ons en andere partijen, want er waren enorm veel nieuwe voorzitters. Die elkaar ook nog niet kenden. Het is pas door in de luwte aan vertrouwen te bouwen dat die doorstart naar Vivaldi, die dan plots bliksemsnel ging, is kunnen ontstaan.

U bent wel een van de anciens eigenlijk. Als je ziet wie er ondertussen al allemaal gepasseerd is. 

‘Ancien én de enige vrouw, dat is ook bevreemdend, moet ik zeggen.’

Ecolo heeft een covoorzitter …

‘Ja, tuurlijk. Rajae Maouane (Groen) is fantastisch, ook qua energie.’

‘Maar dat klinkt wel raar, wat je nu zegt. ‘Ancien’.’

Het is een feit, met meer dan zes jaar aan de leiding van Groen.

‘Ja. En corona heeft bewezen dat je dat feit niet kunt negeren.’ (lacht) 

Meyrem Almaci (Groen)

Toch nog even terug: voor Groen moet dat toch een grote ontlading geweest zijn, dat het toch gelukt is uiteindelijk om in de regering te stappen?

‘Na zeventien jaar …’

Terwijl de wind in een andere richting waaide, zegt u? 

‘Ja. Kijk, toen wij die verkiezingsuitslag in 2019 hadden, de tien procent die we gehaald hadden, had ik mezelf voorgenomen dat ik daar, welk scenario ook, het maximum uit zou halen voor al die mensen die ons hun vertrouwen hadden gegeven. En ook voor ons land.’

‘Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe die polarisering gegroeid is. Niet alleen ten aanzien van figuren zoals mezelf, met mijn achtergrond zoals ik die heb, maar gewoon algemeen als samenleving. Je wist, of voelde: ‘Er is perspectief nodig’.’ 

‘De manier waarop in de regering met elkaar wordt omgegaan, in die meerderheid, is echt anders dan de voorbije vijf jaar, waar het woord ‘kibbelkabinet’, laat ons eerlijk zijn, een beetje een eufemisme was van hoe het eraan toeging’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘En de ontlading die er gekomen is, is een ontlading van na zeventien jaar weer het roer te kunnen vastnemen van waar dit land naartoe gaat. Maar ook een diep besef dat we nu heel veel crisissen die lang vooruitgeschoven zijn, echt wel eens moesten aanpakken. En wat dat betreft, is vooral het sterke regeerakkoord dat uit respect voor elkaar, toch zeven partijen, gegroeid is. Wat voor sommigen niet zo evident was, een teken dat we de goeie kant op kunnen gaan. Er is in dat regeerakkoord echt rekening gehouden met de gevoeligheden van elkaar, maar toch ook echt wel een omslag ingezet.’

‘Er zitten echt ecologische hefbomen in. Die 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030, waar we ons aligneren met Europa. Vergelijk dat met 2015 en 2016, toen we elke keer op internationale toppen ‘fossiel van de dag’ werden met ons land. Wij hebben gekozen voor een koers waarbij we die titel, met het schaamrood op de wangen, niet meer gaan krijgen.’

‘En waar je zegt: ‘Oké, we gaan die economie duurzaam vergroenen bij verschillende partners’.’

‘We hebben gekozen voor een project waar je echt een injectie geeft aan die gezondheidszorg. Niet alleen door corona. We hebben toch ook wel stevige sociale maatregelen ingeschreven in het regeerakkoord. En tegelijkertijd dat perspectief ook voor een ander soort economie. Dat geeft ook energie.’

‘Dat voel je ook. Het is niet alleen de toon die anders is. De manier waarop in dat team in de regering met elkaar wordt omgegaan, in dat Parlement, in die meerderheid met elkaar wordt omgegaan, is echt anders dan de voorbije vijf jaar, waar het woord ‘kibbelkabinet’, laat ons eerlijk zijn, een beetje een eufemisme was van hoe het eraan toeging.‘ 

Er zijn natuurlijk in de drie maanden dat Vivaldi bezig is, ook al wat openlijke discussies geweest. 

‘Maar dat hoort erbij. Debat is goed voor een democratie. We zitten echt op een scharnierpunt in onze tijd. Dat is ook wat we voelen. Door veel problemen lang voor zich uit te schuiven, worden het crisissen. En als je die crisissen dan laat etteren, dan heb je heel heftig debat.’

Meyrem Almaci (Groen)

‘En moet je schoksgewijs beslissingen nemen. Deze regering heeft gezegd: ‘Oké, we gaan dat pragmatisch aanpakken met dat regeerakkoord’. Maar dat er debat is, is evident. Dat is op zich niet slecht.’

‘Maar dat is iets anders dan onrespectvol met elkaar omgaan en geen compromissen willen zoeken. En die twee dingen, de zin voor compromis en doen wat nodig is om dat land op een ander spoor te zetten, dat is wel echt het leidmotief dat aanwezig is.’ 

Vivaldi is drie maanden bezig nu. Kan u er een cijfer op plakken van één tot tien?

‘Ik denk dat er een enorme opluchting is bij de bevolking. En bon, er is recent een peiling geweest die toont dat mensen ook aanvoelen dat dit niet dezelfde regering is als de vorige en daar wel hun vertrouwen in geven.’

Bon, die eerste maanden, met toch wel een woelige context, hebben ze heel degelijk doorstaan.’ 

(lacht) ‘Ik moet misschien leerkracht worden, dan kan ik makkelijker quoteren, maar voor u zit duidelijk wel een voorzitter die een goed en regelmatig contact heeft met andere voorzitters en die eigenlijk nog niet heeft moeten inspringen. Waar andere voorzitters in het verleden misschien veel dichter op die regering moesten zitten.’

Er is eigenlijk geen ambitie als voorzitter om u daarin te gaan moeien?

‘Wij hebben het regeerakkoord, dat bewaken is onze taak. Wij hebben dat onderhandeld met een team. Met onze partij. En we bewaken dat.’

‘Ik had dat menselijke aspect van die ministerkeuze beter moeten begeleiden. Hoe moeilijk de omstandigheden ook, dat aspect had ik beter in handen moeten nemen.’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Sommigen spreken in voetbaltermen. Bon, ik ben nogal een muziekliefhebber. Wij, de voorzitters, zijn eigenlijk dirigent van een orkest. Ik zie mezelf met die sterke ministers die we hebben, met de sterke fractie die we hebben, vooral als diegene die op de achtergrond moet zorgen dat iedereen zijn muziek goed uitkomt. En dat regeerakkoord, om dan in Vivaldi-termen te blijven, dat is een nieuwe partituur. Dat klinkt misschien wat cliché en zo is het echt niet bedoeld, maar wij moeten erover waken dat de muziek blijft spelen.’

U hebt het daarnet al heel kort aangeraakt, maar het enthousiasme rond de start van Vivaldi eindigt voor Groen een beetje in een anticlimax, omwille van het drama rond Kristof Calvo (Groen), als ik dat zo mag zeggen. Hoe hebt u dat beleefd?

Dat was heel moeilijk.’

U bent daar zelf zwaar onder vuur genomen. 

‘Ja, maar als voorzitter ben je de eindverantwoordelijke. Voor elk proces in je partij, voor elke keuze die gemaakt wordt en die we samen maken. Of hoe die ook tot stand komt.’ 

‘En wat daar voor mij belangrijk is, ik had dat menselijke aspect van die keuze, ministerkeuze, voor het eerst opnieuw in zeventien jaar, beter moeten begeleiden. Dat heb ik wel voor mezelf geleerd. Hoe moeilijk de omstandigheden ook, dat aspect had ik beter in handen moeten nemen.’

‘Dat was voor mij zowel de mooiste als de moeilijkste nacht van mijn politieke leven’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Langs de andere kant, als voorzitter … Je hebt natuurlijk meer ambitie dan dat er plaatsen zijn. Dan is er ook ontgoocheling. Maar ik heb alle begrip voor die pijn.’ 

‘Het is aan mij om nu te zorgen dat we met de schitterende mensen die er zijn, met heel die partij, te doen waarvoor we ook steun van de kiezer hebben gevraagd, namelijk dat groene engagement omzetten in beleid voor mensen op straat.

‘Kristof Calvo is een professionele klasbak. Dat is zo, dat wordt door vriend en vijand ook erkend. De speech die hij ook heeft gegeven in het Europees Parlement …’

Voor u persoonlijk moet dat ook een heel moeilijk moment geweest zijn?

‘Ja, het was voor mij zowel de mooiste nacht als de moeilijkste nacht van mijn politieke leven. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen en je kan niet iedereen gelukkig maken. Maar dat vat het eigenlijk wel samen. Tuurlijk, voor heel veel van de mensen is het een zware periode geweest. Dat is heftig geweest, ook voor mij. Dat is zo.’ 

Zoom-zombie

Wat is het belangrijkste in 2021, hopelijk als die crisis voorbij is, dat er moet gebeuren? 

‘Ik zou een lijstje kunnen geven met prioriteiten.’ (lacht) 

‘Maar ik denk dat corona ons heel hardhandig met de neus op de feiten heeft gedrukt. Eén, feiten doen ertoe. En twee, menselijkheid is echt de kern. Wat wil ik daarmee zeggen? Bon, wij worden niet gelukkig van alleen maar consumeren. Wij hebben andere mensen nodig om ons goed te voelen. Dat merk je ook aan hoeveel mensen … Op een bepaald moment heeft Michelle Obama het een milde coronadepressie genoemd. Ik denk dat veel mensen nu zullen zeggen dat het niet meer mild is.’

‘Wij zeggen al tien, twintig jaar: ‘Heb aandacht voor die open ruimte, heb aandacht voor die andere mobiliteit. Want we gaan anders stikken in de luchtvervuiling en in de files.’ Vandaag heeft die realiteit ons ingehaald.’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Die respectvolle, menselijke omgang met elkaar, die samenwerking, dat is echt wel de kern. En dat, boven op het feit dat corona gewoon niet discussieert met populisten. Je kunt zo veel alternatieve feiten de wereld insturen als je wilt, uiteindelijk is het gewoon hard beleid dat het verschil maakt en dus goed beleid voeren, dat is meer dan ooit belangrijk. Evidence based policy. Want anders blijf je in die spiraal zitten zonder dat je ergens een oplossing voor biedt. Voor mij zijn dat wel twee zaken die echt bijblijven.’

Corona geeft jullie nu de wind mee op een moment dat het misschien wel echt nodig was?

‘Tien, twintig jaar geleden hebben wij aan de alarmbel getrokken over het verdwijnen van open ruimte in Vlaanderen. En alle verbetonnisering of de ruimtelijke verrommeling van ons Vlaanderen. Als je gaat kijken bij corona, alle mensen op het moment van de lockdown, dat je wilde gaan wandelen. Waar ga je naartoe? Naar dat beetje groen in je buurt. Als je dan ziet hoeveel mensen bijvoorbeeld in het park bij mij om de hoek ’s avonds nu nog een wandeling maken, dan zie je gewoon dat er te weinig groen is, te weinig open ruimte is, te weinig parken zijn.’

‘Dat heeft te maken met boodschappen waar we al tien, twintig jaar zeggen: ‘Kijk, heb daar aandacht voor. Heb aandacht voor die open ruimte, heb aandacht voor die andere mobiliteit. Want we gaan anders stikken in de luchtvervuiling en in de files.”

Meyrem Almaci (Groen)

‘Vandaag heeft die realiteit ons ingehaald. Dus wat Europa doet en waar wij met België bij aansluiten, is eigenlijk gewoon gezond verstand. Je bent op een grenspunt gekomen, op een kantelpunt gekomen waarop je zegt: ‘Oké, gaan we dat nu aanpakken, dat probleem, of gaat dat verder blijven etteren?” 

‘Tien jaar of vijf jaar geleden heb ik nog een oproep gedaan aan de Vlaamse regering, ikzelf, om de betonstop te versnellen. Dat zijn de verhalen waar vandaag politieke knopen over worden doorgehakt. Dat is natuurlijk niet onze verdienste alleen, dat heeft heel veel te maken met wetenschappelijk bewijs. Heel veel mensen die hun schouders eronder hebben gezet. Wij die dat politiek hebben vertolkt voor een groot stuk ook. Het participatieve idee dat vandaag in politiek opgang vindt, om vertrouwen weer naar boven te krijgen. Maar radicaal is dat niet, hoor. Dat is echt gewoon wat nodig is nu.’ 

Na vijftien jaar discussie is kernenergie nog altijd een thema. Uit peilingen blijkt dat veel mensen dat toch als een oplossing zien, omdat het geen CO2 uitstoot.

‘Dat is een beetje zoals met het klimaatvraagstuk. Als je natuurlijk continu verwarring creëert en geen stappen vooruit zet …’ 

‘Vijftien jaar geleden is er een wettelijke beslissing genomen, in 2003. Nee, zeventien jaar geleden. En sindsdien is er eigenlijk geen visie ontwikkeld. En nu zit je op een tweesprong waarbij je zegt: ‘Bon, gaan we nu eindelijk die visie ontwikkelen?’ Deze regering heeft gezegd: ‘Oké, we gaan die visie ontwikkelen.”

‘Je merkt dat bij zo’n debatten, en dat gaat over klimaatverandering in het algemeen, vanaf het over feiten gaat men heel hard probeert in te spelen op emoties’

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

‘Maar er is ontzettend veel desinformatie. In december hebben we van Europa een 0,5 gekregen op de 6 punten rond natuur die men vanuit de Europese Commissie naar voren heeft geschoven. Dat betekent dat wij heel zwaar gebuisd zijn op onze aanpak van problemen met onze natuur. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld een totaal gebrek aan visie op hoe we omgaan met CO2-uitstoot, met dat broeikaseffect in ons eigen Vlaanderen.’

‘En energie is daar maar een heel klein deeltje van. Maar men doet het uitschijnen alsof dat het grote verhaal is rond CO2. Terwijl het verhaal van de gascentrales ingebed zit in een Europees emissiesysteem.’

‘Maar dan wordt het technisch. Dan gaat het over feiten. En je merkt dat zo’n debatten, en dat gaat over klimaatverandering in het algemeen, vanaf dat het gaat over feiten, dat men heel hard probeert in te spelen op emoties.’

‘Wat wij met deze regering proberen te doen, is pragmatisch echt het probleem in stukken knippen en een oplossing te vinden, stap voor stap. En goed te monitoren waar we staan. Om te zorgen dat die energiefactuur onder controle blijft.’ 

‘Tinne Van der Straeten (Groen) heeft ze voor kwetsbare gezinnen nog maar recent omwille van corona verlaagd. Een goedkoper energietarief voor ondertussen 500.000 extra gezinnen. Twee, die bevoorradingszekerheid die belangrijk is voor onze economie, voor onze gezinnen. En dan drie, die omslag naar hernieuwbare energie. Dat zijn de drie toetsstenen.’ 

2020 was ook het jaar waar jullie grote concurrent op links, de sp.a, met Conner Rousseau opduikt. De socialisten stonden wat in jullie schaduw de laatste jaren. Plots schieten die in de peilingen duidelijk boven jullie, zijn ze populairder ook met Frank Vandenbroucke die terug is. Hoe kijkt u daarnaar?

‘Ik denk dat het goed is en ik heb dat de afgelopen jaren ook meermaals gezegd, dat langs progressieve kant de partijen het goed doen en wind in de zeilen krijgen. Voor ons is de sp.a een partner, een progressieve partner. Dus in die zin ben ik in het algemeen hoopvol, omdat ik zie dat veel van de standpunten die progressieven naar voren brengen vandaag in het brandpunt staan van het debat en veel daarvan zijn groen en sociaal.’

Conner Rousseau staat misschien toch wel voor een socialisme dat niet altijd links is. Meer een Deens model?

‘Ik denk dat hij dat zelf beter zal uitleggen dan ik namens hem. Dat ga ik ook niet doen.’

‘Hetgeen wat ik belangrijk vind voor ons als groene partij, is dat groene DNA en dat ecologische DNA, dat dat ook door en door sociaal is. Dat is ook hoe we het hebben uitgedragen de afgelopen jaren en dat is ook wat we blijven doen. Dat merk je dan bijvoorbeeld in het beleid van zowel Tinne Van der Straeten als van Petra De Sutter (Groen), als van Elke Van den Brandt (Groen) in Brussel.’

Nog één vraag. Hebt u goeie voornemens voor 2021? 

‘Dat vermaledijde mondmasker dat in mijn zak zit … Het is niet moedwillig, maar blijkbaar is in rust mijn gezicht soms norser dan dat ik mij voel. Maar ik glimlach veel achter mijn mondmasker.’

Meyrem Almaci (Groen)

‘Dus ik heb mezelf voorgenomen om eigenlijk het komende jaar, doordat ik merk hoe belangrijk gezichtsuitdrukkingen zijn, ook voor mezelf meer te glimlachen. Ik merkte dat ik soms zo zat te polsen ‘is die nu aan het glimlachen of niet achter dat mondmasker?’ Echt, omdat ik van nature ook wel graag lach.’ 

‘En wat voor mij heel fijn was om te merken, wij hebben een gezinnetje met vier, ik heb twee zonen en mijn echtgenoot. En wij hebben dit jaar, net zoals zovelen, heel dicht op elkaars lip geleefd. Wij zijn dichter naar elkaar toe gegroeid. Dat had ook anders kunnen zijn, met een mama die de afgelopen jaren veel afwezig is geweest. Dat heeft mij heel veel deugd gedaan en in die mate is mijn voornemen dan om toch te kijken of ik meer avondvergaderingen via telewerk kan doen. Dat komt ook mobiliteit ten goede. Zodanig dat ik, als de knop af is, dat ik gewoon thuis ben.’ 

‘Op dit moment, moet ik wel eerlijk zeggen, die Zoom-vergaderingen … Soms ben ik een Zoom-zombie, om het zo te zeggen. Maar een goed evenwicht daartussen gaat. Het zou heel veel kunnen helpen om onze mobiliteitsproblematiek aan te pakken, maar het helpt ook echt om de levenskwaliteit omhoog te duwen. Dus dat is alvast een goed voornemen.’

Lees en bekijk hier ook onze andere XmasTalk-interviews:

Meer premium artikelen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20