Groen-voorzitter Meyrem Almaci: ‘Wij, de voorzitters, zijn de dirigenten van het Vivaldi-orkest’

Gelouterd, maar vastberaden. Zo komt Meyrem Almaci (Groen) uit de crisis. Want die Vivaldi-regering 'heeft tot enorm veel opluchting en enthousiasme geleid'. En tegelijk biedt de crisis van nu, kansen voor het ecologisme van morgen.

  • Over corona: 'Het heeft de neus op de feiten gedrukt. Eén, feiten doen ertoe. En twee, menselijkheid is echt de kern.'
  • Over Vivaldi: 'Er is een enorme opluchting bij de bevolking. Peilingen tonen ook aan dat mensen aanvoelen dat dit niet dezelfde regering is als de vorige en daar wel hun vertrouwen in geven.'
  • Over haar rol in het geheel: 'Wij voorzitters zijn eigenlijk dirigent van een orkest. Ik zie mezelf als diegene die op de achtergrond moet zorgen dat iedereen zijn muziek goed uitkomt. Dat regeerakkoord is een nieuwe partituur. Wij moeten erover waken dat de muziek blijft spelen.'

2020 was een heel speciaal jaar. Op een schaal van 0 tot 10, waar komen we dan ergens? 

'Dat is eigenlijk onmogelijk en dat is ook heel persoonlijk. Ik ben daar nogal bevoorrecht in, gezien ik het qua inkomen en familie heel goed heb. Dus ik zou zeggen een vijf op tien, als ik daar een soort professionele en persoonlijke beoordeling aan moet geven.' 

'Die pandemie heeft ons leven stilgelegd en ik ben iemand die heel sterk geaard is in onze familie en ook echt nood heeft aan vrienden. Het concept huidhonger is, denk ik, voor heel veel mensen heel erg.'